1)-Abalımın Cepkeni ( Abalı Zeybeği)
Abalımın Cepkeni Safi Sirma İlikli
Abalımı Vuranlar On iki De Giritli
Abalım Abalım Başı Aman Belâlım
Abalım Abalım Gözleri Elalım
Yandım Da Efeler Yandım Abalı Da Zeybeğe
Yandım Da Dostlar Yandım Abalı Da Zeybeğe
Beşparmak Dağından Gece Ben Geçtim
Anadan Babadan Yardan Vazgeçtim
Abalım Abalım Başı AmanBelâlım
Abalım Abalım Gözleri Elalım
Yandım Da Efeler Yandım Abalı Da Zeybeğe
Yandım Da Dostlar Yandım Abalı Da Zeybeğe
Aydın/Kaynak:Nazmi İLYAS

2)-Acem Kızı
Çırpınıp Da Şan Ovaya Çıkınca,
Eğlen Şan Ovada Gal Acem Gızı.
Uğrun Uğrun Gaş Altından Bakınca,
Can Telef Ediyor Gül Acem Gızı.
Seni Seven Oğlan Neylesin Malı,
Yumdukça Gözünden Döker Mercanı.
Burun Fındık Ağzı GahveFincanı,
Şeker Mi,Şerbet Mi Bal Acem Gizi.
Kırşehir/ Osman Özdenkçi

3)-Acı Günlerim
Acı Günlerim
Şamatacı Günlerim
Güneş Yüzü Görmedi Vay
Hacı Bacı Günlerim
Değirmenin Çarkı Yok
Bu Bahçenin Parkı Yok
Ali Gider Veli Gelir Külhana Vay
Birbirinden Farkı Yok
Acı Acı Günlerim
Göz Boyacı Günlerim
Ahı Vahınan Geçti Gitti
Hacı Bacı Günlerim
Bir İpte İki Cambaz
Zor Olur Oynayamaz
Dili Tatlı İçi Zehir Güzelim Vay
Böyle Kazan Kaynamaz
Böyle Kazan Kaynamaz
Acı Acı Günlerim
Şamatacı Günlerim
Ahı Vahınan Geçti Gitti
Hacı Bacı Günlerim
Mahzuni Deli Gönlüm
Yine Yollara Düştü
Hacı Vurdu Bacı Durdu Acımadı Aleme
Kaygu Kullara Düştü
Acı Acı Günlerim
Şamatacı Günlerim
Ahı Vahınan Geçti Gitti
Hacı Bacı Günlerim
Söz/Müzik Aşık Mahzuni Şerif

4)-Acıyı Bal Eyledik
Bak Su Bebelerin Güzelliğine
Kaşı Destan Gözü Destan
Elleri Kan İçinde
Kör Olasın Demiyorum
Kor Olma Da Gör Beni
Damda Birlikte Yatmışız
Öküzü Hoşça Tutmuşuz
Koyun Değil Su Dağlarda
San Kendimizi Gütmüşüz
Hor Baktık Mi Karıncaya
Kırdık Mı Kanadını Serçenin
Vurduk Karacanın Yavrulusunu
Ya Nasıl Kıyarız İnsana
Sen Olmazsan Öldürmek Ne
Çürümek Ne Zindanlarda
Özlem Ne Ayrılık Ne
Yokluk Ne Yoksulluk Ne
İlenmek Ne Dilenmek Ne
İlenmek Ne Dilenmek Ne
İssiz Güçsüz Dolanmak Ne
Gün Gün İle Barışmalı Kardeş Kardeş
Duruşmalı Koklaşmalı Söyleşmeli
Korka Korka Yasamak Ne Kahrolasın Demiyorum
Kahrolma Da Gör
Beni Kanadık Toprak Olduk Çekildik
Bayrak Olduk Döküldük
Yaprak Olduk Geldik Bugüne
Ekmeği Bol Eyledik Acıyı Bal
Eyledik Sıratı Yol Eyledik
Geldik Bugüne Ekilir Ekin Geliriz
Ezilir Un Geliriz Bir Gider
Bin Geliriz Beni Vurmak Kurtuluş Mu
Kor Olasın Demiyorum
Kor Olma Da Gör Beni
Selda Bağcan Söz: Hasan Hüseyin Korkmazgil

5)-Açıl Mor Menevşem
Açıl Mor Menevşem Bahar Erişdi,
Lale, Sümbül, Nergis, Reyhan Yetişti.
Benim Kısmetime Ak Zambak Düştü
Menevşem Oy Bir Tanem, Ey Haydi De Haydi
Çadır Almış Nerelerden Gelirsin,
Benim Sana Yandığımı Bilirsin.
Çokta Sürmez Benim Gibi Olursun ,
Menevşem Oy Bir Tanem, Ey Haydi De Haydi.
Açılmış Menevşem Ne Güzel Olmuş,
Lalesi , Sümbülü Hep Bize Kalmış .
Seni Seven Gözler Uykuya Dalmış ,
Menevşem Oy Bir Tanem ,Ey Haydide Haydi.
Sivas/Nuri Üstünses

6)-Açılın Kapılar
Hızır Paşa Bizi Berdar Etmeden
Acilin Kapılar Şaha Gideyim
Siyaset Günleri Gelip Çatmadan
Açılın Kapılar Şaha Gideyim
Yıkılın Kaleler Dosta Gideyim
Kalenin Kapısı Daşdan Demirden
Yanlarım Çürüdü Yaşdan Yağmurdan
Bir Kimsem Yoktur Ki Dostu Cağırtam
Acılın Kapılar Saha Gideyim
Yıkılın Kaleler Dosta Gideyim
Çıkarım Bakarım Kale Başına
Mümin Müslümanlar Gider İşine
Bir Ben Mi Düşmüşem Can Telaşına
Açılın Kapılar Şaha Gideyim
Yıkılın Kaleler Dosta Gideyim
Abdal Pir Sultan'ım Ye Hızır Paşa
Bizi Hasret Koydun Kavum Kardaşa
Yazılan Mı Gelir Sağ Olan Basa
Açılın Kapılar Şaha Gideyim
Yıkılın Kaleler Dosta Gideyim
Pir Sultan Abdal

7)- Ada Yolu
Ada Yolu Kestane
Amanın Dökülür Dane Dane
Kızlar Yola Dizilmiş
Amanın Eylenecek Zamandır
Ada Yolu Yamandır
Amanın Da Yolları Yamandır
Bolu Dağı Dumandır
Amanın Bolu Dağları Dumandır
Dostlar Vurun Sazlara
Amanın Eylenecek Zamndır
Ada Yolu Düz Gider
Amanın Ada Yollarıdüz Gider
Bir Edalı Kız Gider
Amanın Kız Gider
O Kız Yolu Şaşırmış
Amanın İnşallah Bize Gider
Bolu/Emin Barın-Derleyen/Muzaffer Sarısözen

8)-Adanalı
Adana’nın Yolları Taşlık,
Yok Cebimizde Beş Para Harçlık.
Elden Gitti Kahpe De Gençlik.
Agam Adana'lı Pasam Adana'lı,
Evde Duramıyom Sana Dadanalı.
Sebebim Sen Oldun Şişman Delikanlı.
Hey Güllü Hele Hele Güllü,
Kız Güllü Hele Hele Güllü,
Peştemalı Püsküllü, Peştemalı Sümbüllü.
Ağam Adana'lı Paşam Adana'lı,
Evde Duramıyom Sana Dadanalı.
Adana'nın Bayırına,
Ağam At Güverdim Çayırına,
Anam Babam Hayırına.
Ağam Adana'lı Paşam Adana'lı,
Evde Duramıyom Sana Dadanalı.
Sebebim Sen Oldun Şişman Delikanlı.
Hey Güllü Hele Hele Güllü
Kız Güllü Hele Hele Gü
Peştemalı Püsküllü, Peştemalı Sümbüllü
Ağam Adana'lı Paşam Adana'lı,
Evde Duramıyom Sana Dadanalı.
Adana'nın Yolları Taştan,
Sen Çıkardın Beni Baştan,
Hem Anadan Hem Kardaştan.
Ağam Adana'lı Paşam Adana'lı,
Evde Duramıyom Sana Dadanalı.
Sebebim Sen Oldun Şişman Delikanlı.
Hey Güllü Hele Hele Güllü
Kız Güllü Hele Hele Güllü,
Peştemalı Püsküllü, Peştemalı Sümbüllü.
Ağam Adana'lı Paşam Adana'lı,
Evde Duramıyom Sana Dadanalı.
Derleyen:Muzaffer Sarısözen Adana

9)-Ademi Balçıktan
Ademi Balçıktan Yoğurdun Yaptın,
Yapıp Da Neylersin, Bundan Sana Ne
Halk Ettin İnsani Saldın Cihana
Salıp Da Neylersin Bundan Sana Ne
Bakkal Mısın Teraziyi Neylersin
İşin Gücün Yoktur Gönül Eğlersin
Kulun Günahını Tartıp Neylersin
Geçiver Suçundan Bundan Sana Ne
Katran Kazanını Döküver Gitsin
Mümin Olan Kullar Didara Yetsin
Emreyle Yılana Tamuyu Yutsun
Söndür Şu Ateşi Bundan Sana Ne
Sefil Düştüm Bu Alemde Naçarım
Kıldan Köprü Yaratmışsın Geçerim
Şol Köprüden Geçemezsem Uçarım
Geçir Kullarını Bundan Sana Ne
Kaygusuz Abdal Der CennetYarattın
Cehenneme Nice Kulları Attın
Nicesin Ateş-İ Aşk İle Yaktın
Yakıp Da Neylersin Bundan Sana Ne
Kaygusuz Abdal

10)-Adı Bahtiyar
Geçiyor Önümden Sirenler İçinde
Ah Eller Üstünde Çiçekler İçinde
Dudağında Yarım Bir Sevdanın Hüznü
Aslan Gibi Göğsü Türküler İçinde
Rastlardım Avluda Hep Volta Atarken
Cigara İçerken Yahut Coblanırken
Kimseyle Konuşmaz Dal Gibi Titrerdi
Çocukça Sevdiği Çiçeği Sularken
Diyarbakırlıymış Adı Bahtiyar
Suçu Saz Çalmakmış Öğrendiği Kadar
Geçiyor Önümden Gül Yüzlü Bahtiyar
Yara Aldığı Yerde Kalan Sazı Kadar
Beni Tez Saldılar O Kaldı İçerde
Çok Sonra Duydum Ki Yozgatta Sürgünde
Ne Yapsa Etse Üstüne Gitmişler
Mavi Gökyüzünü Ona Dar Etmişler
Gazetede Çıktı Üç Satır Yazı İle
Uzamış Sakalı Çatlamış Sazıyla
Birileri Ona Ölmedin Diyorda
Ölüm İlanında Hüzünle Gülüyordu

11)-Ag Gül İle Kırmızı Gül
Cem-İ Çiçeklerin Hası
Ag Gül İle Kırmızı Gül
Deli Gönül Eğlencesi
Ag Gül İle Kırmızı Gül
Talip Olmak Pirindendir
İrenk Almak Gülündendir
Muhammed' İn Terindendir
Ag Gül İle Kırmızı Gül
Pir Sultan'ım Ey Gaziler
Alnımızda Al Yazılar
Talip De Pir'in Arzular
Ag Gül İle Kırmızı Gül
Pir Sultan Abdal

12)-Ağam Süleyman
Ağam Süleyman
Paşam Süleyman
Evleri Köprü Başında
Men Sene Gurban
Boyu Boylardan Kule
Benzirsen Gonca Güle
Yıkıpsan Baban Evin
Üzüme Güle Güle
Gözüm Kişmişe Benzer
Arak İçmişe Benzer
Benzuv Turs Uzuv Sarı
Gözden Düşmüşe Benzer
Yerişiv Kaza Benzer
Boyu Rakkaza Benzer
Bir Gün Seni Görmesem
Bir Kış Bir Yaza Benzer
Kerkük

13)-Ağarmış Saçların
Ağarmış Saçların Bir Dağ Başında Kara Dönmüştür
O Zalım De Benim Başımda Elhara Dönmüştür
Tenimde Cevher-İ Can Çekilmez Bir Bahara Dönmüştür
Bütün Bu Siyahım Bembeyaz İshara Dönmüştür
Felek Gayet Dönek Bir Cellat Müthiştir
İçinden ÇıkmasıMüşkilatlı Hayli Bir İştir
Dünya Bir Değirmen Her Yanı Bir Diştir
İçinde Ademoğlu Ufak Bir Çavdara Dönmüştür
Duyan Yok Söyleme Başında Bin Türlü Bela Olsa
Emin Olma Ki Her Şahsa Hatta Padişah Olsa
Sokar Akrep Gibi Fırsat Bulunca Akraban Olsa
Bütün Ömrüm Zehirli Bir Mağaraya Dönmüştür
Muhakkaktır Eğer Hükmeylersen Dünyaya Fersah Fer
Çıkar Elinden BinYerinden Bağlasan Çember
Cihane Sığmamışken Bir Mezara Sığdı İskender
Varıp Baksan O Da Kırk Bin Bir Pare Dönmüştür.
Urfa/Kazancı Bedii

14)-Ağla Sazım
Bu Ayrılık Sana Da Mı Kar Etti
Ağla Sazım Ağlanacak Zamandır
Bu Hasretlik Her Günümü Zay’etti
Ağla Sazım Ağlanacak Zamandır
Zalım Felek Çilesine Doyurdu
Terkettirdi Bana Sılamı Yurdu
Çetindir Çekilmez Ayrılık Derdi
Ağla Sazım Ağlanacak Zamandır
Neşet ERTAŞ

15)- Ağlama Gülüm
Günler Gelir Geçer Boşa
Ağlama Gülüm Ağlama
Yazılan Mı Gelir Başa
Ağlama Gülüm Ağlama
Bir Gün Kara Günler Biter
Üzme Beni Artık Yeter
Kavuşmamız Gelir Çatar
Ağlama Gülüm Ağlama
Yaktın Akarsuyu Yaktın
Gurbetten Gurbete Attın
Öldürmekten Beter Ettin
Ağlama Gülüm Ağlama
Söz-Müzik/Muhlis Akarsu

16)-Ağlama Yar Ağlama
Ağlama Yar Ağlama Anam
Mavi Yazma Bağlama
Mavi Yazma Tez Solar Anam
Yüreğimi Dağlama
Elmada Al Olaydın Anam
Selvide Dal Olaydın
Bana Göre Yar Mı Yok Anam
İstedim Sen Olaydın
Elma Al Olanda Gel Anam
Eyva Nad Olanda Gel
Hasta Düştüm Gelmedin Anam
Bari Can Verende Gel
Bugün Ayın Üçüdür Anam
Girme Bostan İçidir
Dudakların Bal Kaymak Anam
Dilin Badem İçidir
Diyarbakır/Ahmet Cankat

17)-Ağlar Gezerim
Askın Derdine Düşeli
Mecnunum Dağlar Gezerim
Katram Kaynayıp Coşalı
Sel Oldum, Çağlar Gezerim
Pîr Eşiğin Bildim
Kabe Hatası Var İse Tövbe
Derd İle Erdim Eyyüb'e
Yarimi Bağlar Gezerim
Kimi Beydir, Kimi Geda
Cümlesine Yaren Hüda
Yusuf'umdan Düştüm Cüda
Yakub'um Ağlar Gezerim
SEYRANİ, Aşkın Tur'unda
Tecelli Gördüm Nurunda
Gerçeklerin Huzurunda
Çürüğüm, Sağlar Gezerim
Seyrani

18)-Ağlar Gezerim Dağlar Başında
Ağlar Da Gezerim Dağlar Başında
Beni Bos Yerlere Ağlatma
Ali Değirmenler Döner Gözüm Yaşından
Kurumuş Çaylarda Çağlatma
Ali Cevrin Bana Miydi Yoksa Yare Mi
Hançer Vurup Sızılatma Yaremi
Sah Hüseyin İçin Sar Bu Yaremi
Yarami Ellere Bağlatma
Ali Bunca Dert Verdin De Bin Dahi Yeter
Bahçede Bülbüller Şakıyıp Öter
Bunca Ağlattığın Veliyi Yeter
Yaram Açıp Kanım Çağlatma Ali
Semah

19)-Ağlar İse Anam Ağlar
Martinini Yağladın Mı
Karadağ’ı Boyladın Mı
Yalınayak Başı Kabak
Nöbetlerde Ağladın Mı
Kara Çadır İs Mi Tutar
Beylik Martin Pas Mı Tutar
Ağlar İse Anam Ağlar
Osmanlılar Yas Mı Tutar
Ula , Mehmet DEMİRCİ

20)-Ağlasam Mı
Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş
Bilmem Ağlasam Mı Ağlamasam Mı
Dura Dura Bir Sel Oldum Erenler
Bilmem Çağlasam Mı Çağlamasam Mı
Yoksulun Sırtından Doyan Doyana
Bunu Gören Yürek Nasıl Dayana
Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana
Bilmem Söylesem Mi Söylemesem Mi
Mahsuni Şerifim Dindir Acını
Bazı Acılardan Al İlacını
Pir Sultanlar Gibi Dar Ağacını
Bilmem Boylasam Mı Boylamasam Mı
Söz-Müzik/Mahsuni Şerif

21)-Ağrı Dağından Aştım
Ağrı Dağından Aştım,
Çayır Çimene Düştüm.
Ne Belâlı Başım Var,
Vefasız Yare Düştüm.
Kışlanın Önü Pınar,
Hep Kuşlar Ona Konar.
Bugün Yari Görmedim,
Yüreğim Ona Yanar.
Dağda Hayaldim Kurdu,
Atım Terledi Durdu.
Karşıdan Gelen Güzel
Beni Yürekten Vurdu.
Ağrı

22)-Ah Bir Ateş Ver
Ah, Bir Ateş Ver, Cıgaramı Yakayım
Sen Sallan Gel, Ben Boyuna Bakayım
Uzun Olur Gemilerin Direği
Çatal Olur Efelerin Yüreği
Ah, Ataşı Gavur, Sinem Ko Yansın
Arkadaşlar Uykulardan Uyansın
Ege /Aydın

23)- Ah Tren Kara Tren
Ah Tren Kara Tren,
Odur Yari Götüren.
Gitti Yarim Gelmedi,
Budur Beni Bitiren.
Kumralım Güzelim Aman,
Yandım Vallah.
Seversen Mektup Yolla.
Ay Doğar Ayan Beyan,
Yoluna Girdim Yayan.
Gül Yüzlüm Yeşil Gözlüm,
Yanına Geldim Uyan.
Kumralım Güzelim Aman,
Yandım Vallah.
Seversen Mektup Yolla.
Lüleburgaz/ Muzaffer Sarisözen

24)- Ahmedum
Çikamadum Çolvaroşun Duzina
Duğun Olur Gelinine Kizina
Gelin Edup Bakamadum Yuzina
Senden Sonra Gelin Görmem Ahmedum
Oy Ana Oy Ben Ne Edeyim
Bu Derd İle Nerelere Gideyim
Bulbul Oter İlga Eder Dalini
Ordek Yuzer Dalga Eder Gölini
Gittun Mesken Ettin Kerum Elini
Bundan Sonra Daha Koymam Ahmedum
Yaz Gelende Yaylalarun Yeşili
Kış Gelende Misirlarun Seçili
Bizum Köyün Kız Gelini Puşili
Bundan Sonra Puşi Takmam Ahmedum
Nokta Ana Etsun Bir Tava Helva
Toplanıp Yesinler Emine Heva
Ağlama Validem Yureğun Sava
Bir Tukenmez Derde Duştum Ahmedum
Kırım/Söz – Nokta Ana Müzik – Ayhan Alptekin

25)- Ahu Gözlüm
Ahu Gözlüm Tut Elimden,
Vazgeçmeden Emelimden.
Askın Beni Temelinden,
Yıkmadan Gel, Yakmadan Gel.
Derde Salmadan Başımı,
Noksan Etmeden İşimi.
Damla Damla Göz Yaşımı,
Dökmeden Gel, Akmadan Gel.
Feymani’yim, Kaçma Benden,
Usanmadı Gönül Senden.
Ecel Tatlı Cani Tenden,
Çekmeden Gel Çıkmadan Gel.

26)-Akşam Oldu Yanıyor
Akşam Oldu Yanıyor Da Vonanın Işıkları
Çok Hoşuma Gidiyor Da Yarin Konuşukları
Oy Kemençe Kemençe De Nerde İdin Dün Gece
Atar Kırarım Seni De Eğlencesin Eğlence
Oy Bağlama Bağlama Da Zerdali Dalı Mısın
Yanık Yanık Çalarsın Da Benden Sevdalı Mısın
Vonadan Görünüyor Da Ordunun Işıkları
Adamı Öldürüyor Da Yarin Konuşukları
Ordu

27)-Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
Derin Derin Sevdalara Dalarsın
Oy Gelin Gelin Sevdalı Gelin Öldürdün Beni
Beni Koyup Yad Ellere Varırsın
Sana Zulüm Bana Ölüm Değil Mi
Oy Gelin Gelin Sevdalı Gelin Öldürdün Beni
Bülbül Ne Ötersin Yuvan Mı Yoktur
Yoksa Benim Gibi Sevdan Mı Çoktur
Oy Gelin Gelin Sevdalı Gelin Öldürdün Beni
Sar’altın Yaptırsam Yarin Boynuna
Vallah Güzellerin Düşmanı Çoktur
Oy Gelin Gelin Sevdalı Gelin Öldürdün Beni
Odası Toz Olmuş Dolabı Duman
Uyan Kömür Gözlüm Uykudan Uyan
Oy Gelin Gelin Sevdalı Gelin Öldürdün Beni
Ellerin Elime Değdiği Zaman
İster Ölüm Olsun İster Ayrılık
Oy Gelin Gelin Sevdalı Gelin Öldürdün Beni
Sivas.Divriği Kaynak Mehmet YÜZGEÇ

28)- Al Birini Vur Birine
Yıkılası Bozuk Düzen
Bıçak Kemiğe Dayandı
Gayrı Bize Yazık Düzen
Gönlümüz Kana Bulandı
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Heç Yerine
Vay Boyunuz Devrileydi
İnandık Körü Körüne
Ağar Kara Saçım Ağar
Hıçkırık Sinemi Boğar
Bu Yılda Böyle Giderse
Başımıza Taşlar Yağar
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Hiç Yerine
Deli Miydik Serseri Mi
İnandık Körü Körüne
Gel Mahzuni Söyle Sözü
Harap Ettik Yazı Güzü
Daha Karanlık Basmadan
Üsküdarı Geçti Dürzü
Al Birini Vur Birine
Koydu Bizi Hiç Yerine
Gönlümün Gözü Çıkaydı
İnandım Körü Körüne
Söz-Müzik/Aşık Mahzuni Şerif

29)- Al Çuha Mavi Çuha
Al Çuha Mavi Çuha
Çuha Kenarın Yuha
Kaç Gündür Görmemişem
Az Kalıy Aklım Çıka
Hey Hey Hey Hey Benim Ağam
Köyler Ağası Benim Ağam
Minare Dolam Dolam
Ağam Kurbanın Olam
Param Yok Ki Evlenem
Kapında Kulun Olam
Altunu Bozdurayım
Gerdanan Dizdireyim
İpek Mendil Değilsen
Cebimde Gezdireyim

30)-Al Yanak Allanıyor
Al Yanak Allanıyor
Aman Yazması Pullanıyor Vay Vay
O Yar Çıkmış Karşımda
Aman Dal Gibi Sallanıyor Vay Vay
Aman Etme Bana Bu Nazı
Aman Gel Bize Bazı Bazı
Aman Yar Ben Seni Alırdım
Aman Baban Olsaydı Razı
Al Yanak Pembe Pembe
Aman Sevdan Uyandı Bende
Sevdan İle Yanıyom
Aman Hiç İnsaf Yok Mu Sende
Al Yanak Gül Gül Olur
Aman Sırma Saç Tel Tel Olur
Yarim Çıkma Dışarı
Aman Seni Görenler Olur Vay Vay
Orta Anadolu/Derleme TRT

31)- Al Yeşil Giyinmiş
Al Yeşil Giyinmiş Anam Geline Bakın,
Salınıp Giden O Yavrum Boyuna Bakin.
Ak Gerdan Altına Yavrum Gülleri Takın,
Ben Sarmadım Saran Kollar Murat Almasın.
Al Yeşil Giyinmiş Anam Nere Gidersin,
Has Bahçe İçinde Yavrum Seyran Edersin.
Bu Güzellik Sende Yavrum Mali Neylersin,
Ben Sarmadım Saran Kollar Murat Almasın.
Malatya

32)- Ala Geyik
Bende Gittim Bir Geyiğin Avına
Geyik Çekti Beni Kendi Dağına
Tövbeler Tövbesi Geyik Avına
Siz Gidin Kardaşlar Kaldım Burada
Aman Anam Burada
Siz Gidin Avcılar Kaldım Burada
Aman Anam Burada
Ben Giderken Kaya Başı Kar İdi
Yel Vurdu Da Erim Erim Eridi
Ak Bilekler Taş Üstünde Çürüdü
Urganım Kayada Asılı Kaldı
Esbabım Sandıkta Basılı Kaldı
Nişanlım Sılada Küsülü Kaldı
Adana

33)- Ala GözlerineKurban Olduğum
Ala Gözlerine Kurban Olduğum
Say Edip Aleme Bildirme Beni
Açıp Ak Gerdanı Durma Karşımda
Ecelimden Evvel Öldürme Beni
Dilber At Kolların Dola Boynuma
Ölum Endisesi Gelmez Aynıma
Bir Gece Misafir Eyle Koynuna
Sabah Oldu Deyu Kaldırma Beni
Karacaoğlan Tutma Beni El Gibi
Akıttım Gözümden Yaşı Sel Gibi
Bahçende Açılan Gonca Gül Gibi
Dizip Al Yanağa Soldurma Beni
Karac'oglan

34)- Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber
Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber
Sevgini Sevdamdan Ayıramıyorum
Gündüz Hayalimde, Gece Düşümde
Bana Bir Hal Oldu Bilemiyorum
Yaylanın Hası Da Şu Nazlı Pınar
Aynası Olanlar Yolları Dener
Duramaz Dillerim, Nazlımı Arar
Dilim Tutup Da Duramıyorum
Nerde Güzel Görsem Artıyor Gamım
Genç Yaşımda Sağır Oldu Kulağım
Her Gün Önümüzden Geçer Yolağım
Simdi Nerd'oldugum Bilemiyorum
Karac'oglan Da Gördüğün Oger
Uzundur Saçları Topuğun Doger
Vermişler Beş Bini, Bin Daha Değer
Kesilmiş Bahası, Alamıyorum
Karac'oglan

35)-Ala Gözlü Nazlı Pirim
Ala Gözlü Nazlı Pirim
Gönül Senin Pervendedir
Ben Severim Sen Kaçarsın
İman Senin Nerendedir
Sultanım Ali Lokmanım Ali
Rehberim Ali Yetiş Ya Ali
Derviş Alim Der Övdüğüm
Aşkın Hayalin Kurduğum
Suç Benim Değil Sevdiğim
Sana Meyil Verendedir
Hozatlı Ahmet Dede

36)- Alçakta YüksekteYatan
Alçakta Yüksekte Yatan Erenler
Yetisin İmdada Aldı Dert Beni
Başımı Alıp Hangi Yere Gideyim
Gittiğim Yerlerde Buldu Dert Beni
Oturup Benimle İbadet Kıldı
Yalan Söyledi De Yüzüme Güldü
Yalın Kılıç Olup Üstüme Geldi
Çaldı Bölük Bölük Böldü Dert Beni
Üstümüzden Gelen Boran Kış Gibi
Yavru Şahin Pençesinde Kus Gibi
Seher Çağı Bir Korkulu Düş Gibi
Çağırta Çağırta Aldı Dert Beni
Abdal Pîr Sultan'ım Gönlüm Hastadır
Kimseye Diyemem Gönlüm Yastadır
Bilmem Deli Oldu Bilmem Ustadır
Söyle Bir Sevdaya Saldı Dert Beni
Pir Sultan Abdal

37)-Aldırma Gönül Aldırma
Başın Öne Eğilmesin,
Aldırma Gönül Aldırma.
Ağladığın Duyulmasın,
Aldırma Gönül Aldırma.
Yukarıya Kaldır Yüzü.
Deniz Gibidir Gökyüzü,
Aldırma Gönül Aldırma.
Denizde Deli Dalgalar,
Gelip Duvarları Yalar.
Beni Bu Sesler Oyalar,
Aldırma Gönül Aldırma.
Kursun Ata Ata Biter,
Yollar Gide Gide Biter.
Mapus Yata Yata Biter,
Aldırma Gönül Aldırma.
Sabahattin Ali

38)-Alı Da Verin Barıtımı Saçmama
Ali Da Verin Benim Baritimi Saçmama,
Üç Gün Kaldı Su Muğla’dan Kaçmama.
Gurbet De Sebep Oldu Yarden Ayrı Düşmeme.
Aman Da Aman Yaylada Bülbül Ötmesi,
Benim De Yarimin Gurbetlere Gitmesi.
Aman Da Karanfili Saksılarda Kuruttum,
Suyunu Da Billurlarda Durulttum.
Aman Ben Yarimi Görmeyeli Unuttum.
Aman Da Aman Yaylada Bülbül Ötmesi,
Benim De Yarimin Gurbetlere Gitmesi.
Mugla/ Bilgin Galip Raziye Gülten

39)-Alıverin Bağlamamı Çalayım
Alıverin Bağlamamı Çalayım Aman Aman Aman,
Çalayım Da Zari Zari Ağlayım.
Bir Mendil Ver Gözyaşımı Sileyim Aman Aman Aman,
Ağlaya Ağlaya Gözlerime Kan Doldu,
Siyah Da Zülfün Pembe Yanak Üstüne Ben Doldu.
Kahve Olsam Dolaplarda Kavrulsam Aman Aman Aman,
Toz Duman Olsam Dağ Başında Savrulsam.
Kemer Olsam Yar Beline Sarılsam Aman Aman Aman
Ağlaya Ağlaya Gözlerime Kan Doldu,
Siyah Da Zülfün Pembe Yanak Üstüne Ben Doldu.
İstanbul

40)-Ali Yar Semahı
Varıp Bir Pir İle Bazar Edersin,
Oturup Da İkrarını Güdersin,
Sordum Garip Bülbül Niçin Ötersin?
Dedi Çekticeğim Harın Elinden.
Serçeşmeden Gelir Suyun Durusu,
Nasibimiz Verir Pirin Birisi,
Dedim Pir Sultan’ Im Benzin Sarısı,
Dedi Çekticeğim Yarin Elinden.
İçel/Mut- Musa Eroğlu

41)- Ali’m Gitme Pazara
Ali’m De Gitme Pazara
Uğratırlar Nazara
Ali’mi De Öldü Diyenler
Kendi De Girsin Mezara
(Bağlantı)
Yandım Hop Çerkes
Hop Çerkes
Yanıyor Herkes
Ali’m De Arpa Biçiyor
Suyunu Da Nerden İçiyor
Dört Yanı Derya Deniz
Ali’m De Nerden Geçiyor
(Bağlantı)
Ali’min Abası Var
Sırtında Libası Var
Ali’m De Çok Güzel Ama
Ne Çirkin Babası Var
( Bağlantı)
Ankara/Yağcıoğlu Fehmi EGE
Benzer Sözlerle Başka Bir Çeşitleme Kastamonu Yöresi

42)-Ali’nin Sırrı
Alinin Sırrına Ereyim Dersen
Mürşid-İ Kâmile Varın Erenler
Gönül Kabesine Gireyim Dersen
Ol Bahri Ummana Dalın Erenler
Elesti Bezminde Odur Varolan
Haklı Hakikatta Bize Yarolan
Bütün Kainatta Gizli Sırolan
Bu İlmin Sırrına Erin Erenler
Esrari Bu Yolun Kemter Kuludur
Yükü İlim İrfan Gevher Doludur
Ali Yolu İnsanlığın Yoludur
Gönülden Gönüle Girin Erenler
Söz-Müzik/Ozan Esrari

43)-Alim Ne Yatarsın
Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Korular Kalmadı Kara Yurt Oldu
Ali’m Ne Yatarsın Günlerim Geldi
Sancak Gele Gele Kazova’ Ya Dikile
Münafık Başına Taşlar Döküle
Mümin Olan Da Hakka Çakile
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Kızılırmak Gibi Bendinden Boşan
Dan Mardin’ Den Sivas’a Döşen
Düldül Eğerlendi Zülfikar Kuşan
Ali’ m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Sene Tekmil Olduğunu Bildiler
Yezit Münafık Gömleğin Giydiler
Kasdeyleyüb İmamlara Kıydılar
Ali’ M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Abdal Pir Sultan’ Im Bu Sözüm Haktır
Vallahi Sözümün Hatası Yoktur
Şimdiki Sofunun Yezidi Çoktur
Ali’m Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Pir Sultan Abdal/Ruhi Su

44)-Alişan
Bir Bahar Vaktiydi Lele Can
Vurdular Seni
Ölmeden Kabire Alişan
Gömdüler Seni
Canoy Canoy Canoy Alişan
Dağlar Aslanı
Türkülerde Ağıtlarda
Söylenir Şanı
Canoy Canoy Canoy Alişan
Dağlar Aslanı
Bebelerden Bebelere
Dillenir Şanı
Kınalı Bebeler Alişan
Gelin Oldular
Zemheri Ayında Lelecan
Süte Durdular
Seherin Bir Vakti Lelecan
Adın Sordular
Doğan Bebelere Alişan
İsmin Koydular
Söz/Müzik Anonim

45)- Allah Allah Desem Gelsem
Allah Allah Desem Gelsem
Hakkın Divanına Dursam
Ben Bir Yanıl Alma Olsam
Dalında Bitsem Ne Dersin
Sen Bir Yanıl Alma Olsan
Dalımda Bitmeye Gelsen
Ben Bir Gümüş Çövmen Olsam
Çeksem İndirsem Ne Dersin
Sen Bir Gümüş Çövmen Olsan
Çekip İndirmeye Gelsen
Ben Bir Avuç ÇavdarOlsam
Yere Saçılsam Ne Dersin
Sen Bir Avuç Çavdar Olsan
Yere Saçılmaya Gelsen
Ben Bir Güzel Keklik Olsam
Bir De Toplasam Ne Dersin
Sen Bir Güzel Keklik Olsan
Bir Bir Toplamaya Gelsen
Ben Bir Yavru Şahin Olsam
Kapsam Kaldırsam NeDersin
Sen Bir Yavru Şahin Olsan
Kapıp Kaldırmaya Gelsen
Ben Bir Sulu Sepken Olsam
Kanadın Kırsam Ne Dersin
Sen Bir Sulu Sepken Olsan
Kanadım Kırmaya Gelsen
Ben Bir Deli Poyraz Olsam
Tepsem Dağıtsam Ne Dersin
Sen Bir Deli PoyrazOlsan
Tepip Dağıtmaya Gelsen
Ben Bir Ulu Hasta Olsam
Yoluna Yatsam Ne Dersin
Sen Bir Ulu Hasta Olsan
Yoluma Yatmaya Gelsen
Ben Bir Can Alıcı Olsam
Canını Alsam Ne Dersin
Sen Bir Can Alıcı Olsan
Canımı Almaya Gelsen
Ben Bir Cennetlik Kul Olsam
Cennete Girsem Ne Dersin
Sen Bir Cennetlik Kul Olsan
Cennete Girmeye Gelsen
Pir Sultan Üstadın Bulsan
Bilecek Girsek Ne Dersin
Pir Sultan Abdal/Ruhi Su

46)-Allı Gelin
İstanbuldan Gelen Tatar
Kamçısını Atar Tutar
Garip Oğlan Nerde Yatar
Kondur Beni Allı Gelin
İstanbuldan Gelen Tatar
Kamçısını Atar Tutar
Garip Oğlan Handa Yatar
Konduramam Yiğit Seni
Büyük Kapının Gelini
Kondur Beni Allı Gelin
Konduracak Yerim Yoktur
Konduramam Yiğit Seni
Dostumdan Düşmanım Çoktur
Konduramam Yiğit Seni
Al Yorganı Kaldır Gelin
Hantallığı Yandır Gelin
Koynundaki Yatan Yiğit
Söyle Bana Kimdir Gelin
Al Yorganı Kaldırmışım
Ben Tandere Yandırmışım
Koynumdaki Şu Yiğiti
Ak Sütümden Emdirmişim
Anonim

47)-Allı Turnam
Allı Turnam Bizim Ele Varırsan
Şeker Söyle, Kaymak Söyle, Bal Söyle
Gülüm Gülüm, Kırıldı Kolum,
Tutmuyor Elim,Turnalar Hey
Ah Gülüm Gülüm, Yar Gülüm Gülüm
Kız Gülüm Gülüm, Turnalar Hey
Eğer Bizi Sual Eden Olursa
Boynu Bükük, Benzi Soluk Yar Söyle
Allı Turnam Ne Gezersin Havada
Arabam Kırıldı Kaldım Burada
Ne Onmamış Bir Kulmuşum Dünyada
Akşam Oldu Allı Turnam Dön Geri
Keskin/Hacı Taşan

48)-Almanya’ Lı Yabancı
Yurdumda Almanya’lı
Almanya’da Yabancı
Bir Garip Vatandaşız
Ne Kardeşiz Ne Bacı
Kurtuluruz Sandılar
Ezildiler Kandılar
Geçti Gurbette Yıllar
Hemi Tatlı Hem Acı
Yurdumda Almanya’ Lı
Almanya’da Yabancı
Bir Yolunu Bulurum
Bayramına Gelirim
Sana Kurban Olurum
Yurdum Başımın Tacı
Almanya/A.Mahir Ofcan

49)-Altın Yüzük
Altın Yüzüğüm Var Benim (Anam)
Parmağıma Dar Benim
Giresun ‘ Un İçinde(Canım)
Kara Gözlü Yar Benim .
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Hop Ninnayı Ninnayı Canım
Gel Oynayı Oynayı
Altın Yüzük Yaptırdım (Anam)
Kuyum Ustalarına
Acep İlaç Olur Mu (Canım)
Gurbet Hastalarına
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Hop Ninnayı Ninnayı Aman
Gel Oynayı Oynayı
Giresun

50)-Aman Avcı
Aman Avcı Vurma Beni
Ben Yaralı Aybalam Yaralıyam
Yaralıyam Ben Yaralı
Avcı Vurmuş Aybalam Yaralıyam
Bir Taş Attım Çaya Düştü
Çaya Düşmüş Aybalam Suya Düştü
Benim Gönlüm Sana Düştü
Senin Gönlün Aybalam Kime Düştü
Bu Dağlarda Ceylan Gezer
Tırnakların Aybalam Taşla Ezer
Ben O Yari Neylemişem
O Yar Benle Aybalam Kenar Gezer

51)- Aman Dayler
Aman Dayler, Yol Verin A Beyler,
Ben Sılama Varayım.
Sılam Yeşil Yaprak Açmış
A Ben Nasıl Dayanayım.
Küp İçinde Unum Var Aman,
Allah'tan Umudum Var.
O Yar Benim Olursa,
Dedelere Mumum Var.
Küp İçinde Nişasta Aman,
İşittim Yarim Hasta.
Hastamısın Be Yarim,
Yapayım Sana Muska.
Küp İçinde Bulgurum Aman,
Keman Kasa Vurgunum.
Bana Sabırsız Diyorlar,
Ben Sabirli Bir Kulum.
Tekirdağ

52)- Anadolu
Anadolu Anadolu
Dört Bir Yanı Sevda Dolu
Veysel Dolu Yunus Dolu
Abdal Dolu Rumi Dolu
Hak Aşkına Gönül Veren
Aşık Dolu Anadolu
Anadolu Anadolu
Dört Bir Yanı Bilge Dolu
Tarih Dolu Kültür Dolu
Şehit Dolu Göçler Yolu
Hak Aşkına Gönül Veren
Aşık Dolu Anadolu
Söz/Orhan Önal-Ali Osman Erbaşı

53)-Anadoluya Ağıt
Uyansın Dedikçe Uykuya Daldın
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Uygarlık Yolunda Hep Geri Kaldı
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Dostluk Köprülerin Yıkılır Oldu
Zalımın Zulmuna Bakılır Oldu
Ozanın Yazanın Yakılır Oldu
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Halkı İçin Pir Sultan’lar Asıldı
Gönül Defterine Bir Bir Yazıldı
Boşuna Mı Nesimi’ Ler Yüzüldü
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Çağan Ali’ M Direnmektir Her Demin
Kaptan Süremedik Su Almış Gemin
Tek Çare Başına Geçmek Dümenin
Yanar Anadolum Sana Yanarım
Söz:Ali Çağan/Müzik:Musa Eroğlu

54)-Anamur Yolları
Anamur Yolları Yar Yar,
Kayrak Da Çakıllı A Canım.
Öyle Bir Yar Sevdim Yar Yar,
Uyar Da Akıllı A Canım.
Sürmelim Aman,
Ben Yandım Aman,
Sevmişim Aman.
Anamur Üstüne Yar Yar
Duman Da Bürüdü A Canım,
Sevdiğini Yar Yar,
Da Yürüdü A Canım.
Sürmelim Aman,
Ben Yandım Aman,
Sevmişim Aman.
Anamur Yolları Yar Yar,
Dardır Da Geçilmez A Canım.
Soğuktur Suları Yar Yar,
Bir Tas Da İçilmez A Canım.
Sürmelim Aman,
Ben Yandım Aman,
Sevmişim Aman.
Silifke

55)-Ankara’da Yedik Taze Meyvayı
Ankara’da Yedim Taze Meyvayı
Boşa Çiğnemişim Yalan Dünyayı
Keskin’den De Sildirmeyin Künyeyi
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Babamın Oğlu Var Beni Neylesin
Trene Bindim De Tren Salladı
Zalım Doktor Ciğerimi Elledi
İyi Ol’un Diye Köye Yolladı*
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Babamın Oğlu Var Beni Neylesin
Ankara’yla Şu Keskin’in Arası
Arasına Boz Dumanlar Durası
Çok Doktorlar Gördüm Yoktur Çaresi
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Babamın Oğlu Var Beni Neylesin
Binmiş Taksiye De Sefer Geliyor
Annesinin Ciğerini Deliyor
Gelin Hatice’yi Eller Alıyor
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Gelin Hatice’yi Kimler Eylesin
Mezarımı Derin Kazın Dar Olsun
Etrafıda Lale Sümbül Bağ Olsun
Ben Ölüyom Ahbaplarım Sağolsun
Söyleyin Kardeşime Çalsın Sazımı
Kadir Mevlam Böyle Yazmış Yazımı
*Yöresel Şive ”İyi Olursun”Anlamında
Keskin Hacı TAŞAN

56)-Antalya’ Nın Mor Üzümü
Antalya’ Nın Mor Üzümü
Sevenler Boyu Uzunu A Leylim
İmamın Küçük Kızını
Sarsam Ne Zaman Ne Zaman
Saran Kollar Yorulur Mu Bir Zaman
Seven Kollar Yorulur Mu Bir Zaman
Antalya’ Nın Kuyuları
Çayır Çimen Kıyıları A Leylim
Avdan Gelir Dayıları
Sarsam Ne Zaman Ne Zaman
Sevsem Ne Zaman Ne Zaman
Antalya’ Nın Altı Bakır
Atlar Gelir Şakır Şakır A Leylim
Sevdiğimin Gözü Çakır
Sarsam Ne Zaman Ne Zaman
Sevsem Ne Zaman Ne Zaman
Antalya

57)-Arap Atı Gibi Sallar Başını
Arap Atı Gibi Sallar Başını,
Ne Söyledim Yaktın Kara Kaşını,
Kara Gözlüm Sil Gözünün Yaşını.
Vermem Seni Yâd Ellere Sevdalım Hey,
Kaşı Gözü Kirpikleri Belâlım Hey.
Arap Ati Binme Yinen Yorulmaz,
Beşli Mavzer İle Bir Genç Vurulmaz,
Çeyrek Altın İle Bir Yar Sevilmez.
Vermem Seni Yâd Ellere Sevdalım Hey,
Kaşı Gözü Kirpikleri Belâlım Hey.
Urfa/ Mahmut Güzelgöz

58)- Ararlar Beni
Güvenme Dünyada Malım Var Diye
Acep İnsanmıyım Sorarlar Beni
Halımdan Anlamaz Cahiller Niye
Her Biri Biryandan Yorarlar Beni
Efendim Beni Beni Yorarlar Beni
Hoşlar Meclisine Girdim Hoşlandım
Aşkın Ateşine Düştüm Haşlandım
Dallarımda Meyve Döktüm Taşlandım
Ya Niçin Gövdemden Kırarlar Beni
Döndü Gitti Hak Yolunu Övenler
Pişman Olup Dizlerini Dövenler
Bir Lokmaya Nice Bana Sövenler
Ah Mahzuni Diye Ararlar Beni
Efendim Beni Beni Ararlar Beni
Söz-Müzik/Aşık Mahzuni Şerif

59)-Arayı Arayı
Arayı Arayı Bir Sanat Buldum
Ne Zaman Nerdesin Belli Etmiyor
Sefayı Cefayı Yollara Serdim
Kilometre Taşı Hesap Tutmuyor
Bu Sanatı Kim Sevdirdi Bilemem
Yirmi Yıldır Bir Mekanda Duramam
Sağlığımdan Başka Bir Şey Dilemem
Kırküçümü Otuzbeşe Çekmiyor
Azerbaycan Eli İsfahan Çölü
Bağdat’ı Basra’yı Kerbela Yolu
Cidde’yi Riyad’ı Mekke’nin Eli
Kavurup Sıcağa Hile Katmıyor
Sefil Seyyah Ne Gezersin Bilinmez
Ne Desen Haklısın Sana Gülünmez
Bu Dalgada Bu Denizde Durulmaz
Kader Falı Hiç Numara Yutmuyor
Derleyen/Bekir Karadeniz/ Seyyahi(Asıl Adı Nihat Muratoğlu.)

60)-Arayı Arayı Busam İzini
Arayı Arayı Bulsam İzini
İzinin Tozuna Sürsem Yüzümü
Hak Nasip Eylese Görsem Yüzünü
Ey Sevdiğim (Ya Muhammed) Canım Arzular Seni
Ali İle Hasan , Hüseyin Anda
Sevdası Gönüllerde Muhabbet Canda
Yarın Mahşer Gününde Hak Divanında
Ya Muhammed Canım Arzular Seni
Yunus Meth Eyledi Seni Dillerde
Dillerde Dillerde Hem Gönüllerde
Arayı Arayı Gurbet Ellerde
Ey Sevdiğim Canım Arzular Seni
Yunus Emre

61)-Arda Boylarında
Arda Boylarında Kırmızı Erik
Helimenin Ardında On Yedi Belik
Ah Anneciğim Ah Anneciğim Yaktın Ya Beni
Bu Genç Yaşta Denizlere Attın Ya Beni
Alıverin Feracemi Anneciğim Diksin
O Kıymatlı İsmail’ E Kendisi Gitsin
Uyan Uyan Erecebim Senin Olayım
Ardalar Aldı Ya Nerde Bulayım
Arda Boylarına Ben Kendim Gittim
Dalgalar Vurdukça Can Teslim Ettim
Ah Anneciğim Ah Anneciğim Yaktın Ya Beni
Bu Genç Yaşta Denizlere Attın Ya Beni
Trakya /Serpil-Nihat Kaya

62)-Armut Ağacı
Armut Ağacı Armut Ağacı Başında Tacı
Kalksın Semah Eylesin Aneynen Bacı
Nenni Nenni Nenni Dost Nenni Renni
Nenni Nenni Nenni Has Nenni Renni
İki Durnam Gelir Pirim Bağdat Elinden
Bir Dost Kanadını Kırmış Pirim Ne Gelir Elden
Nenni Nenni Nenni Dost Nenni Renni
Nenni Nenni Nenni Has Nenni Renni
Çırayı Yaktım Ocağa
Kolkola Da KucakKucağa
Meydana Gel Meydana
Meydan Erenlerindir
Semah Dönenlerindir
Söz/Müzik Anonim

63)- Arzu Ederdiniz
Arzu Ederdiniz Bir Yol Görmeye,
Bugün Bize Hoş Geldiniz Erenler!
Muhabbet Bağından Hey Dost Güller Dermeye.
Bugün Bize Hoş Geldiniz Erenler!
Tarihler Boyunca Bir Milletiz Biz,
İlimce Dünyaya Vermişidik Hız
Büyük Bir Babanın Hey Dost Torunlarıyız,
Bugün Bize Hoş Geldiniz Erenler!
Hisse Alın Çırakman’ In Sözünden,
Zerre Kaçmaz Ariflerin Gözünden ,
Kemal Atatürk’ün Hey Dost Aydın İzinden,
Bugün Bize Hoş Geldiniz Erenler !
Sungurlu/Hüseyin Çırakman

64)- Asiye
Agasarin Balini Da Gel Salini Salini.
Adam Cebinde Taşır,
Senin Gibi Gelini.
Adam Cebinde Taşır Da,
Senin Gibi Gelini
Uy Sevdiğim Uy Uy.
Uy Asiye Asiye,
Tütün Koydum Kesiye.
Anan Seni Veriyi Da,
Bir Bağa Pirasaya,
Uy Sevdigim Uy Uy.
Sis Dağinin Başları Da,
Püfur Püfur Esiyo.
Baban Bu Yıl Gurbani Da,
Çifter Çifter Kesiyo
Uy Sevdigim Uy Uy.
Uy Asiye Asiye,
Tütün Koydum Kesiye.
Anan Seni Veriyi Da,
Bir Bağa Pirasaya,
Uy Sevdigim Uy Uy.

65)-Asker Ağam
Karlı Dağlar Karanlığın Kalktı Mı Oy Oy
Kahpe Felek Ayrılığın Vakti Mi
Karlı Dağlar Ne Olur Ne Olur
Asker Ağam Gelse Yerelerim
Ey Olur Ey Olur Ey Olur
Allah Bu Askere Ömürler Vere Oy Oy
Teskeresini Alıp Geriye Döne
Karlı Dağlar Ne Olur Ne Olur
Asker Ağam Gelse Yarelerim
Ey Olur Ey Olur Ey Olur
Kaynak/Anonim

66)- Asker Ettiler Beni
Asker Ettiler Beni Kıdemli Çavuş
Gurbet Ellerinde Oldum Bir Berduş
Hiç Başıma Gelmedi Böyle Bir İş
Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru
Anadan Babadan Yardan Hiç Haber Yok Mu
Güverteye Çıktım Uzandım Yattım
Komutanı Görünce Selama Kalktım
Anayı Babayı Sılaya Attım
Evimizin Önü Duttur Geçilmez
Bağımızda Sıktır Seçilmez
Bir Ben Ölmeyinen Ordu Bozulmaz

67)- Asker Yolu Beklerim
Asker Yolu Beklerim,
Günü Güne Eklerim.
Sen Git Yarim Talime De,
Ben Sılayı Beklerim.
Pilav Pişirdim Yavan,
Üstüne Koydum Soğan.
Yatağına Uzandım Da,
Uyan Askerim Uyan.
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
Sucu Sucu Suyunan,
Soğan Acısıyınan.
Küsüdüm De Barıştım,
Yarin Bacısıyınan.
Yozgat

68)-Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan
Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan
Ayrı Düştüm Aşiretten Beyimden
Pınarbaşı’ndan Da Beş Yüz Evinen
Çıkıp Da Cana Kıyanlardanım
Çekerim Çileyi Böyl'olsun Bugün
Alırım Mi Sandın Sol Kozan Dağın
Biz Bir Kurt İdik De Bozoklu Koyun
Ürkütüp Sürüsün Yiyenlerdenim
Dadaloğlum Der De Böyle Olmazdım
Gördüğüm Günlerin Birini Görmezdim
Kavga Kızışınca Geri Durmazdım
Meydanda Kardaşa Kıyanlardanım
Dadaloğlu

69)-Aşağıdan Gelen Hanım
Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın,
Keklik Kebabını Da Yiyen Doymasın.
Beni Yardan Ayıranlar Onmasın.
Beri Gel A Yarim,
Beri Gel Ben Adam Yemem.
Ellerin Yarine De, Yarim Ol Demem.
Yoğurdum Var Yeşil De Meşil Çanakta,
Benleri Var Ak Gerdanda Yanakta.
Benim Yarim Şu Karşıki Konakta.
Beri Gel A Yarim,
Beri Gel Ben Adam Yemem.
Ellerin Yarine De,
Yarim Ol Demem.
Bilecik

70)-Aşıkın Gönlü
Eski Libas Gibi Aşıkın Gönlü
Söküldükten Sonra Dikilmez İmiş
Güzel Sever İsen Gerdanı Benli
Her Güzelin Kahrı Çekilmez İmiş
Bülbül Daldan Dala Yapıyor Sekiş
O Sebepten Gülle Ediyor Çekiş
Askın İğnesiyle Dikilen Dikiş
Kıyamete Kadar Sökülmez İmiş
Sevdiğim Değildin Böylece Ezel
Askınım Bağına Düşürdün Gazel
İbrişimden Nazik Saydığım Güzel
Meğer Pulat Gibi Bükülmez İmiş
SEYRANİ' Nin Gözü Gamla Yaş İmiş
Benim Derdim Her Dertlere Bas İmiş
Ben Bağrımı Toprak Sandım,
Taş İmiş MeğerTaşa Tohum Ekilmez İmiş
Seyrani

71)-Aşkın Odu Ciğerimi
Aşkın Odu Ciğerimi
Yaka Geldi Yaka Gider
Garip Başım Bu Sevdayı
Çeke Geldi Çeke Gider
Kar Etti Firak Canıma
Aşık Oldum Oldum Ol Sultana
Aşk Zencirin Dost Boynuma
Taka Geldi Taka Gider
Sağdıklar Durur Sözüne
Gayrı Görünmez Gözüne
Bu Gözlerim Dost Yüzüne
Baka Geldi Baka Gider
Arada Olmasın Naşı
Onulmaz Bağrımın Taşı
Gözlerimin Kanlı Yaşı
Aka Geldi Aka Gider
Bülbül Eder Ah Ü Figan
Hasret İle Yandı Bu Can
Benim Gönülcüğüm Ey Can
Çıka Geldi Çıka Gider
Yunus Söyler Bu Sözleri
Efgan Bahçesinin Gülleri
Koka Geldi Koka Gider
Yunus Emre

72)-Atabarı
Bahçası Var Bağı Var
Ayvası Var Narı Var
Atamızdan Yadigâr
Bizde Atabarı Var
Uzun Uzun Kamışlar
Ucuni Budamışlar
Benim Ela Gözlümü
Askera Yollamışlar
Ben Bir Uzun Kamışım
Yoluna Dikilmişim
İster Al İster Alma
Arnuva Yazılmışım
Buray Baba Evidur
Tahtaları Kevidur
Çalın Vurun Oynayın
Burası Düğün Yeridur
Atabaridur Bari
Bahçada Gördüm Yarı
Sesledim Ses Vermadi
Anonim, Yöre: Artvin

73)- Atem Tutem Men Seni
Atem Tutem Men Seni
Şekere Katem Men Seni
Ağşem Baben Gelende Oy
Öğüne Atem Men Seni
Hop Hopun Olsun Oğlum
Gül Topun Olsun Oğlum
Sırali Kavak Dibinde Oy
Toyluğun Olsun Oğlum
Ev Süpüre Toz Ede
Hemame Gide Naz Ede
Sevdiğini Görende Naz Ede
Altten Altten Göz Ede
Oğlan Oğlan Oğ Getir
Otur Selamet Getir
Aman Pilavı Pişirdi Oy
Yığ Yoldaşların Getir
Bitlis

74)-Ateş Attım Samana
Ateş Attım Samana,
Bak Dumana Dumana.
Senin Zalim Ananı,
Ben Getirdim İmana.
Gımıldan Gımıldan Gımıldanıver,
Ah Söyle Nazlı Gımıldanıver.
Gayfe De Koydum Cezveye,
Yarim Gitmiş Gezmeye.
Ta Küçükten Alıştım,
A Gız Seni Görmeye.
Gımıldan Gımıldan Gımıldanıver,
Ah Şöyle Nazlı Gımıldanıver.
Gayfe De Koydum Fincana,
Selâm Söylen Amcama.
Amcam Kızını Vermezse,
Turşu Da Kursun Fincana.
Gımıldan Gımıldan Gımıldanıver,
Ah Şöyle Nazlı Gımıldanıver.
Manisa

75)-Atımı Bağladım
Atımı Bağladım Ben Bir Kotana
Canım Kurban Olsun Kotan Tutana
Atımı Bağladım Ben Bir Masaya
Canım Kurban Olsun Boyu Kısaya
Atımı Bağladım Ben Bir Eleğe
Canım Kurban Olsun Huri Meleğe
Kelkit/ Salim POLAT, Yusuf Sözen

76)- Atmacayi Vurdiler
Atmacayi Vurdiler Bir Avuç Kanı İçin
Gel Edelim Sevdaluk Bubanın Canı İçin
Gadırga Yok Diyiler Nereye Gidiyiler
Benim Ufak Gülümü Ellere Veriyiler
Gadırdanın Yolunı Gidemiyrum Garadan
Sevdaluk Edenleri Ayırmasın Yaradan
Haydi Gidelum Size Sizin Yollari Çize
Ne Dedum Da Darıldın Niye Gelmiysun Bize
Burası Derin Orman Görüşmeyelum Aman
Senin Gibi Güzelin Canım Yoluna Gurban
Gadırganın Başına Dolu Yağıyı Dolu
Seni Gavurun Gızı Dursak Bile Ne Olur

77)- Avuntu
Umutlarım Çölde Bir Nehir
Sevdam Gökteki Bir Yıldız
Gözyaşlarım Bir Deniz Olsa
Bekleyeceğim
Çölde Bir Nehir Gibi
Parlayan Yıldız Gibi
Engin Denizler GibiÖzleyeceğim
Suya Hasret Çöl
Yıldızsız Gece
Yorgun Kara Bir Deniz Benim Benim
İstekli Hasret Bir Benim
Bilirim Aşıksın Güle
Gülün Hali Ya Kim Bile
Bizim Bahçedeki Güle
El Atıp Dalaşma Bülbül
Benim Derdim Bana Yeter
Bir Dert De Sen Katma Bülbül
Bülbüllerin Aslı Mısın
Kafeslerde Besli Misin
Benim Kadar Yaslı Mısın
Derdi Derde Katma Bülbül
Söz/Müzik Ali Osman Erbaşı

78)-Ay Akşamdan Işığdır
Ay Aksamdan Işığdır Yaylalar Yaylalar,
Yüküm Şimşir Kaşıktır Diloy Diloy Yaylalar.
Komşu Gızını Zapt Eyle Yaylalar Yaylalar,
Bizim Oğlan Aşıktır Diloy Diloy Yaylalar.
Ay Aksamdan As Da Gel Yaylalar Yaylalar,
Cilba Yola Düs De Gel Diloy Diloy Yaylalar.
Eğer Anan Goymazsa Yaylalar Yaylalar,
Vicdana Danış Da Gel Diloy Diloy Yaylalar.
Ayın Öyünde Yıldız Yaylalar Yaylalar,
Nerden Gelirsen Baldız Diloy Diloy Yaylalar.
Sen Git De Ablan Gelsin Yaylalar Yaylalar,
Dura Miram Yalınız Diloy Diloy Yaylalar.
Aşkale Muharrem Akkuş

79)- Ay Bulutta Bulutta
Ay Bulutta Bulutta,
Mendilim Kaldı Dutta.
Geleceksen Gel Gayri,
On Yedi Benli Şadiye'm,
Daha Gönlüm Umutta.
Ay Buluta Gidiyor,
Gözüm Yari Güdüyor.
Geleceksen Gel Gayri,
On Yedi Benli Şadiye'm,
Gençlik Elden Gidiyor.
Evleri Camiye Yakın,
Ak Gülleri Sen Dakın.
Zengin Kocaya Vardın,
On Yedi Benli Sadiye'm,
Hani Gerdanda Altın.
Aya Karşı Duramam,
Dama Kilit Vuramam.
Ay Buluta Girince,
On Yedi Benli Şadiye'm,
Bağlasalar Duramam.
Uşak

80)- Ay Gibi Yar
Kirpikleri Ok Gibi Kaş Yaya Benzer
Gözleri Bir Ömür Dünyaya Değer
Ben Aşığım Neyler Bana Gurbet Eller
Benim Yarim Ay Gibi Yar Ay Gibi Yar
Yar Üstüne Yar Sevenin Vay Haline Vay Hey
Sıralı Benleri Dane Yüzünde
Bin İşve Bir Eda Yarin Yüzünde
Uyku Yoktur Gecelerdir Gözümde
Bir Mektup Yollamış Yarim Sıladan
Ayrılığı Kaldır Diyor Aradan
Özenip Yaratmış Sanki Yaradan
Söz-Müzik/İlyas Keçeci

81)-Ay Hanım
Kime Sorayım Seni, Ay Hanım Yar Can
Hal Bilen Kullara Mı, Ay Hanım Yar Can
Yüreğimin Yarası, Ay Hanım Yar Can
Lâl Olan Dillere Mi, Ay Hanım Yar Can
Ay Hanım Ay Can
Yar Hanım Yar Can
Bir Kere Gör Beni
Sor Halım Sor Can
Bir Ömür Yalan Bana, Ay Hanım Yar Can
El Oldu Gülen Bana, Ay Hanım Yar Can
Götürdü Kurt Kuzumu, Ay Hanım Yar Can
Çöl Oldu Kalan Bana, Ay Hanım Yar Can
İbrahim Karaca/Ermeni Halk Türküsü

82)- Ay Osman
Sabahın Yemişem Bir Tane Vişne
Giderim Gelirem Ardıma Düşme, Ay Osman
Yürü Ha Yürü Ha Geçmişem Elden
Ayrılık Vadesini İçmişem Elden, Ay Osman
Sabahın Yemişem Bir Tane Kişniş
Uyandım Nazlı Yar Ellere Gitmiş, Ay Osman
Sabahın Yemişem Bir Tane Elma
İlahi Canımı Al Yarimi Alma, Ay Osman

83)-Ayağında Kundura
Ayağında Kundura
Yar Gelir Dura Dura
Genç Ömrümü Çürüttüm
Göğsüme Vura Vura
Ölürem Ben Ölürem
Nere Gitsen Gelirem
Ben Bir Yetim Çocuğam
Arar Seni Buluram Vay
Çıktım Kerpiç Duvara
El Ettim Nazlı Yara
Eski Yar Öyle Dursun
Can Kurban Yeni Yara

84)-Ayna ÇaktımYüzüne
Versinler Versinler
Sevenleri Sevdiğine Versinler.
Ayna Çaktım Yüzüne,
Şavkı Vurdu Yüzüme.
Sana Söylüyorum Yar,
Kulak Ver Sen Sözüme.
Versinler Versinler
Sevenleri Sevdiğine Versinler.
Yar Mendili Oyaladım,
Bas Harfini Koyamadım.
Eller Aldı Yarimi,
Ben Yarime Varamadım.
Versinler Versinler
Sevenleri Sevdiğine Versinler.
Karşımızda Gelibolu,
Gelibolu'da Yatır Dolu,
Sana Söylüyorum Yar,
Dualarım Kabul Oldu.
Versinler Versinler Sevenleri Sevdiğine Versinler.
Çanakkale

85)-Ayrıldım Sıladan
Ayrıldım Sıladan Sızlıyor İçim
Bir Gece İçinde Ağardı Saçım
Derildi Barhanam Görüldü Göçüm
Beni Gören Dağlar Taşlar Ağlasın
Elele Geliyor Çifte Kardaşlar
Akıttım Gözümden Kan İle Yaşlar
Şimdi Çiçek Açtı Bizim Ağaçlar
Üzerine Konan Kuşlar Ağlasın
Gidip Gelmemek Var Gidip Görmemek
Kendini Bilene Bu Söz Ne Demek
Zay'oldu Bunca Yıl Çektiğim Emek
Mezarıma Yağan Kışlar Ağlasın
Söz-Müzik: Mustafa Uçar

86)-Ayrılık Hasreti
Ayrılık Hasreti Karetti Cana,
Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.
Selamım Tebliğ Et Kutbi Cihana,
Seher Yeli Sultanımdan Bir Haber.
Sıtkı’ yam Kalmışam Issız Çöllerde,
Böyle Dert Bulunmaz Gayri Kullarda.
Dilim İntizarda , Gözüm Yollarda,
Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.
Aşık Nesimi Çimen

87)-Ayva Çiçek Açmış
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mi Gelecek,
Gönül Bu Sevdadan Vaz Mı Geçecek.
Sağ Gözüm Seyri Yor Var Mı Gelecek,
Sağ Gözüm Seyri Yor Yar Mı Gelecek.
Uyan Yarim Uyan Gel Tut Elimden,
Nasıl Ayrılayım Tatlı Dilinden.
Evlerinin Önü Vişne Fidanı,
Dolanı Dolanı Buldum Odanı.
Hani Güzelin Körpe Fidanı
Yandım Allah Yandım Al Kanım Akar,
Al Duvaklı Gelin Yoluma Bakar.
Muzaffer Sarisözen Balıkesir

88)-Ayvalı‘Dan Çıktım Yayan
Ayvalı’dan Çıktım Yayan
Dayan Dizlerim Dayan
Emmim Atlı Kendim Yayan
Uyan Hacı Beyim Uyan
Ayvalının Kara Taşı
Yandı Ciğerimin Başı
Emin Hacı’nın Kardaşı
Odasında Yanar Işık
Sofrasında Gümüş Kaşık
Sol Yanında Sedef Beşik
Ayvalı’nın Yazıları
Ceylan Avlar Tazıları
Döne Döne Meleşiyor
Hacı Beyin Kuzuları
Ayvalıdan İndirdiler*
Martine Fişek Sürdüler
Öğleyinen İkindide
Hacı Beyi Öldürdüler
Evimizin Uğru Kaya*
Kayadan Bakardık Aya
Bin Gidelim Hacı Beyim
Tavladaki Doru Taya
Eş Mi İdi Eş Mi İdi*
Gelen Aylı Beş Mi İdi
Ünü Büyük Hacı Beyin
Mavizeri Boş Mu İdi
Hazerine Hüzerine*
Varın Bakın Mavzerine
Hacı Bey’in Al Atını
Çekin Sultan Pazarına
Ürgüp ,Refik BAŞARAN
Mehmet ÖZBEK’e Göre Boğazlıyan,Kaynak Mustafa HALICI.Ayrıca( * ) İşaretli Dörtlükler
M.ÖZBEK’inAraştırmasından ( FOLKLOR Ve TÜRKÜLERİMİZ)

89)-Ayvalık’ın Kara Taşı
Ayvalık’ın Kara Taşı
Yandı Ciğerimin Başı
Emin Hacının Gardaşı
Uyan Hacı Beyim Uyan
Ayvalıktan Çıktım Yayan
Dayan Ey Dizlerim Dayan
Emmim Atlı Gendim Yayan
Uyan Hacı Beyim Uyan
Ayvalık’ın Ardı Kavak
Kavaktan Dökülür Uvak
Elim Kına Yüzüm Duvak
Uyan Hacı Beyim Uyan
Yozgat/Boğazlıyan

90)-Bir Mektup Yazdırdım
Bir Mektup Yazdırdım Urfa'lı Kızına,
Zalimin Kızı Anam Bakmaz Yüzüme,
Anam Duyar İse Vurur Dizine.
Uy Nenni Nenni Askerim Nenni Esmerim Nenni.
Bir Mektup Yazdırdım Bir Ucu Kara,
Künyemiz Geliyor Karakollara,
Anam Duyar İse Düşer Yollara.
Uy Nenni Nenni Askerim Nenni Esmerim Nenni.
Evlerinin Önü Mermer Döseli,
Doktorlar Geliyor Anam Eli Şişeli,
Üç Gün Oldu Ben Bu Aşka Düseli.
Uy Nenni Nenni Askerim Nenni Esmerim Nenni.
Malatya

91)-Bahriyeli
Bahriyeli Güzelsin,
Niçin Beni Üzersin.
Öldürürsen Sen Öldür,
Sevabıma Girersin.
Aman Aman Aman Bahriyeli,
Beyaz Da Giymiş Terbiyeli.
Adım Atışı Da Talimli,
Yandım Elâ Gözlü Bahriyeli.
Çaya İndim Çizmeyle,
Yar Bulamadım Gezmeyle.
Çok Güzeller Aldattım,
Kaşımı Da Gözümü Süzmeyle.
Aman Aman Aman Bahriyeli,
Beyaz Da Giymiş Terbiyeli.
Adım Atışı Da Talimli,
Yandım Elâ Gözlü Bahriyeli.
Çaya İndim Çay Susuz,
Mahmur Gözler Uykusuz.
Ellerin Yari Gelmiş ,
Hani Ya Da Benim Hayırsız.
Aman Aman Aman Bahriyeli,
Beyaz Da Giymiş Terbiyeli.
Adım Atışı Da Talimli,
Yandım Elâ Gözlü Bahriyeli.

92)-Bir Of Çeksem
Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır,
Bugün Posta Günü Canım Sıkılır...
Sıkılır Aman Aman Aman.
Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur,
Benim Yüreğime Hançer Sokulur...
Sokulur Aman Aman Aman.
Şu Karşı Ki Dalda Bir Top Kar İdim,
Yağmur Yağdı Ilgıt Ilgıt Eridim...
Eridim Aman Aman Aman.
Evvel Yarin Sevgilisi Ben İdim,
Simdi Uzaklardan Bakan El Oldum...
El Oldum Aman Aman Aman.
Kayseri

93)-Bir Yiğit Gurbete Gitse
Bir Yiğit Gurbete Gitse,
Gör Başına Neler Gelir.
Garip Sılayı Andıkça,
Yaş Gözüne Dolar Gelir.
Bağrıma Basarım Taşlar,
Akıttın Gözümden Yaşlar.
Yavrusun Yitiren Kuşlar,
Yuvasına Döner Gelir.
Evlerinin Önü Söğüt,
Atalardan Almış Öğüt.
Yarinden Ayrılan Yiğit,
Sılasına Döner Gelir.
Ankara /Keskin

94)-Beşparmak’tan İnmem Ben
Besparmak’tan İnmem Ben,
Gümüşlü De Mavzerimi Vermem Ben Aman.
El Oğluna Yandım Ben,
Hayda Güzelim Kendi Yarim Sandım Ben,
Hayda Güzelim Kendi Malım Sandım Ben.
Kuzulu Da Kuzulu Basması,
On Beş Lira Gadunum Kesmesi Aman.
Ele Oğluna Yandım Ben,
Hayda Güzelim Kendi Yarim Sandım Ben,
Hayda Güzelim Kendi Malım Sandım Ben.
Dam Ardında Dolaştı,
Ot Kazmaya Bulaştım Aman.
Ele Oğluna Yandım Ben,
Hayda Güzelim Kendi Yarim Sandım Ben,
Hayda Güzelim Kendi Malım Sandım Ben.

95)-Bir Sabahtan Yolum Düştü Geline
Bir Sabahtan Yolum Düştü Geline,
Gelin Atmış Siylerini Beline.
Düşüvermiş Yaylaların Yoluna,
Gitme Yarim Yayla Zamanı Değil.
Gökyüzünde Perem Olmuş Bulutlar,
İki Güzel Bir Kapıyı Kilitler.
Vadeli Vadesiz Ölen Yiğitler,
Gitme Yarim Yayla Zamanı Değil.
Aksehir / Muzaffer Sarısözen

96)-Ben Giderim Oduna
Ben Giderim Oduna,
Sahan Derler Adıma.
Geleli Üç Ay Oldu,
Doyamadım Tadına.
Yalan Mıydı Yaşar,
Karakolda Doğru Söyler,
Mahkemede Şaşar.
Karşıdan Gelen Atlı,
Altında Kilim Katlı,
Anam Babam Sağ Olsun,
Hepisinden Yar Tatlı.
Yalan Mıydı Yaşar,
Karakolda Doğru Söyler,
Mahkemede Şaşar.
Sarı Yayımın Bendi,
Ne Tez Unuttun Andı.
Düşmanlar Bile Etmez,
Bana Attığın Fendi.
Yalan Mıydı Yaşar,
Karakolda Doğru Söyler,
Mahkemede Şaşar.
Afyon / Muzaffer Sarısözen

97)-Bedir
Uğrunu Uğrunu Gelir Dereden,
Benlerini Sayamadım Kareden.
Sevdiğimi Bana Yazsa Yaradan.
Şen Ol Yaylam Şen Ol Bedir Geliyor.
Şu Dereden Cıvıl Cıvıl Kuş Gelir,
Armağanlar Dolu Gider Boş Gelir.
Sevda Bilmeyene Hayal Düş Gelir.
Şen Ol Yaylam Şen Ol Bedir Geliyor.
Boğazında Lira Alnında Altın,
Bedir'i Vermiyor Şu Gürcü Hatun.
Param Çok Değil Ki Alayım Satın.
Sen Ol Yaylam Sen Ol Bedir Geliyor.
Konak Boğazında Ardından Yettim,
Kızyandı’ya Kadar Beraber Gettim.
Bedir’i Yaylaya Emanet Ettim.
Şen Ol Yaylam Şen Ol Bedir Geliyor.
Sivas-Şarkışla / İhsan Öztürk

98)-Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var
Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var,
Her Gittiğim Yerde Yar İster Benden.
Sanki Benim Mor Sümbüllü Bağım Var,
Zemheri Ayında (Canım) Gül İster Benden.
Yoruldum Da Yol Üstüne Oturdum,
Güzeller Başıma Toplansın Diye.
Gittim Padişahtan Ferman Getirdim,
Herkes Sevdiğine (Canım) Kavuşsun Diye.
Evlerinin Önü Armut Ağacı,
Dökülmüş Yaprağı Kalmış Ağacı.
Eğer Senin Gönlün Bende Yok İse,
Sen Bana Kardeş De (Canım) Ben Sana Bacı.
Orta Anadolu / Muzaffer Sarısözen

99)-Bir Mumdur
Çay İçinde Döğme Taş,
Gönlüm Huni Gözüm Yaş.
Aklımı Baştan Aldı,
Orta Boylu Kalem Kaş.
Bir Mumdur İki Mumdur Üç Mumdur,
Dört Mumdur On Dört Mumdur.
Bana Bir Bade Doldur,
Bu Ne Güzel Düğündür Ha Ninnah,
Ha Ninnah Ha Ninnah.
Bu Küçe Uzun Küçe,
Küçeye Serdim Keçe.
Hak Yoluna Üç Kurban,
Yar Gele Burdan Geçe.
Bir Mumdur İki Mumdur Üç Mumdur,
Dört Mumdur On Dört Mumdur.
Bana Bir Bade Doldur,
Bu Ne Güzel Düğündür Ha Ninnah,
Ha Ninnah Ha Ninnah.
Urfa / Mehmet Özbek

100)-Bastım Da Kırıldı İğdenin Dalı
Bastım Da Kırıldı İğdenin Dalı Vay Dalı,
Kötüye Düşenin Böyl'olur Hâli Diller Diller.
Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar,
Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller.
Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay,
Narinay Narinay Ninay Nay.
Arabacı Arabanı Koş Getir Koş Getir,
Ben Ölüyom Mezarıma Taş Getir Diller Diller.
Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar,
Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller.
Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay,
Narinay Narinay Ninay Nay.
Sabah İnan Esen Seher Yeli Mi Yeli Mi,
Benim Gönlüm Akıllı Mı Deli Mi Diller Diller.
Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar,
Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller.
Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay,
Narinay Narinay Ninay Nay.
Orta Anadolu / İclâl Akkaplan

101)-Bitlis’ Te Beş Minare
Bitlis'te Beş Minare (Beri Gel Oğlan Beri Gel),
Yüreğim Dolu Yare (Beri Gel Oğlan Beri Gel).
İsterem Yanen Gelem (Beri Gel Oğlan Beri Gel),
Cebimde Yok On Pare (Beri Gel Oğlan Beri Gel).
Tüfeğim Dolu Saçma (Beri Gel Oğlan Beri Gel),
Kaçma Vururum Kaçma (Beri Gel Oğlan Beri Gel).
Doksan Dokuz Yarem Var (Beri Gel Oğlan Beri Gel),
Bir Yare De Sen Açma (Beri Gel Oğlan Beri Gel).
Eskişehir / Nazmi Zülfikâr

102)-Bağlamamın Düğümü
Bağlamamın Düğümü, İsterler Öldüğümü.
Sağ Yanım Yastık İster, Sol Yanım Sevdiğimi.
Aman Aman Bağlamamın Telleri,
Açıldı Mı Yaylaların Gülleri.
Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline,
Altın Kemer Yakışıyor Beline.
Yaylaya Gidesice, Gülleri Salasıca.
Ah Ne Yaman Güzelleşmiş, Allah'tan Bulasıca.
Aman Aman Bağlamamın Telleri,
Açıldı Mi Yaylaların Gülleri.
Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline,
Altın Kemer Yakışıyor Beline.

103)-Bağa Girdim
Bağa Girdim Bağ Budanmış,
Bağa Bülbül Dadanmış.
On Beş Yasında Da Nazife De Hanım,
Kimlere Aldanmış.
Çıktım Sarkköy'ün Yoluna,
Sıra Sıra Zeytinler.
On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma,
Doyum Olur Mu.
O Tepeden Bu Tepeye, Oyun Olur Mu.
On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma,
Doyum Olur Mu.
Edirne

104)-Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bak Münafık Nerden Çıkar
Kimsenin Günahı Yoktur
Çünkü Balık Baştan Kokar
Eğlen Şoför Eğlen Eğlen Haber Sorayım
Karanlığı Dele Dele Nerden Gelirsin
Yüreğin Yanmıştır Belli Bir Su Vereyim
Sırların Dolduğu Garip Yerden Gelirsin
Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bak Münafık Nerden Çıkar
Mazlumun Günahı Yoktur
Çünkü Balık Baştan Kokar
Eğlen Şoför Gardaş Eğlen Yolun Kapalı
Bizim Elin Bilenleri Haktan Sapalı
Ardından Gelenler Vardır Eli Sopalı
Dolaşırsın Zındanları Turdan Gelirsin
Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bak Münafık Nerden Çıkar
Mahsuninin Günahı Yok
Çünkü Balık Baştan Kokar
Söz-Müzik/Aşık Mahzuni Şerif

105)- Bulut
Bulut Bulut Üstüne
Bulut Yağmur Üstüne
Ömrüm Belalım Vay Vay
Buluk Kurbanın Olayım
Doğma Yarin Üstüne
Ömrüm Belalım Vay Vay
Hangi Dağdan Aşacaksın
Bekleyeyim Yolunu
Ömrüm Belalım Vay Vay
Yağma Yağmur Esme Rüzgar
Yolda Yolcum Var Benim
Ömrüm Belalım Vay Vay
Derleyen:Musa Eroğlu

106)-Bülbül Havalanmış
Bülbül Havalanmış Yüksekten Uçar
Has Bahçe İçinde Bir Gülüm Var Deyi
Seni Seven Aşık Serinden Geçer
Güzeller İçinde Yarim Var Deyi
Ben Seni Severim Sende Sev Beni
Mevla’m Bir Kararda Koymaz İnsanı
Bir Gün Olur Sende Ararsın Beni
Şurda Bir Divane Yarim Var Deyi
Ben Seni Severim Can İle Candan
İnsan Kemlik Ummaz Sevdiği Yardan
Canım Esirgemem Vallahi Senden
Götür Sat Mezatta Kölem Var Deyi
Anonim

107)-Ben Seni Sevduğumu Dünyalara Bildurdum
Ben Seni Sevduğumi Da Dünyalara Bildurdum
Endurdun Kaşlaruni Babani Mi Eldurdum
En Dereye Dereye Da Al Derelen Taşlari
Bizden Geçti Sevdaluk Al Cebumden Saçlari
Kız Evunun Onine Da Sereceğum Kilimi
Oldi Hayli Zamanlar Görmedum Sevduğumi
Yaz Geldi Bahar Geldi Da Açti Yeşil Yapraklar
Ben Sana Doyamadum Doysun Kara Topraklar
Kaynak:Hasan Tunç

108)-Bir Tipiye Yakalandım
Bir Tipiye Yakalandım Yaz Günü
Vah Bana Bana Bana
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Vah Benim Başıma Hey Kar Yağdı Saçıma
Ak Düştü Saçıma Ararım Dünü
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Vah Benim Başıma Hey Kar Yağdı Saçıma
Bilemedim Bahar İle Yazımı
Felek Bilmem Çektiğime Razı Mı
Elim Tutmaz Çalamam Ki Sazımı
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Aşık Emrah Figan İle Zar İle
Darelendi Yürek Bir Çift Söz İle
Dost Selamın Almaz Tatlı Dil İle
Nasıl İştir Anlamadım Ne Bilem
Anonim

109)-Burçak Tarlası
Sabahtan Kalktım Da Ezan Sesi Var
Ezan Da Sesi Değil Yavrum Burçak Yası Var
Sorun Şu Muhtarın Kaç Tarlası Var
Amanın Da Kızlar Ne Zorumuş Burçak Yolması
Burçak Tarlasına Yar Yar Gelin Olması
Sabahtan Kalktım Da Südü Pişirdim
Südün De Kaymağını Yar Yar Yere Taşırdım
Burçak Tarlasında Aklım Şaşırdım
Kolumu Salladım Değdi Tikene
İnkisar Ederim Yar Yar Burçak Ekene
İlahi Kaynana Ömrün Tükene
Tokat

110)-Ben Giderim Batum’a
Ben Giderim Batum’a
Batum’un Batağına
Bahçenizden İçeri
Al Beni Otağına
Nazlı Yarim Geldim Sana
Fistanını Toplasana
Kemençeler Çalınıyor
Bize Horun Oynasana Heyy
Köşke Serdim Yatağı
Gel Derdimin Ortağı
Yataklar Diken Oldu
Senden Ayrı Yatalı
Bıldırcının Uçuyor
Kanadını Açıyor
Bıldır Ki Sevdüceğim
Bu Yıl Benden Kaçıyor
Sinop

111)-Bombili Bilibom
Şu Dereler Şu Düzler Amman, Amman, Amman
Kem Kin Edilen Sözler
Bom Bili Bili Bili Bom Bom
Bom Bili Bili Bili Bom
Gine Mi Sürmelendi Amman, Amman, Amman
Ocak Söndüren Gözler
Bom Bili Bili Bili Bom Bom
Bom Bili Bili Bili Bom
Sivas’tan Aldım Bakır
Yosmam Gözlerin Çakır
O Çakır Gözlerine
Kurban Olsun Bu Fakir
Şu Derenin Bükleri
Ötüşür Keklikleri
Hiç Aklımdan Çıkmıyor
Yarimin Dedikleri
Tokat

112)-Başındaki Yazmayı Da Sarıya Mı Boyadın
Başındaki Yazmayı Da
Sarıya Mı Boyadın
Neden Sararıp Soldun Da
Sevdaya Mı Uğradın
Tokat’tan Mı Geliyon Da
Yar Sen Almus’lu Musun
Ben Sana Varacağım Da
Söyle Namuslu Musun
İçliğimin Yakası Da
Sıra Sıra Nakış Yar
Gurban Olam Boyuna Da
O Ne Biçim Bakış Yar
Yola Yolladım Seni De
Yollar Yollasın Seni
Hızır Elinden Tutsun Da
Bana Yollasın Seni
Tokat

113)-Bulutlar Adam Öldürmesin
Analardır Adam Eder Adamı
Aydınlıklardır Önümüzde Duran
Sizi De Bir Ana Doğurmadı Mı
Analara Kıymayın Efendiler
Bulutlar Adam Öldürmesin
Koşuyor Altı Yaşında Bir Oğlan
Uçurtması Geçiyor Ağaçlardan
Sizde Böyle Koşmuştunuz Bir Zaman
Çocuklara Kıymayın Efendiler
Bulutlar Adam Öldürmesin
Gelinler Aynada Saçını Tarar
Aynanın İçinde Birini Arar
Elbet Böyle Sizi De Aradılar
Gelinlere Kıymayın Efendiler
Bulutlar Adam Öldürmesin
Nazım Hikmet

114)-Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar
Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar
Durnalar Ne Haber, Ne Haber Yardan Ey!
Şimdi Benim Yarim(Hey Hey Hey) Gözün Sürmeler
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Esip Esip Karlı Dağlar Aşarsın
Kılavızın Yok Mu , Neden Şaşarsın?
Yazdan, Bir Güzden Derdim Deşersin,
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Katar Katar Gökyüzünde Dönersin,
Akşama Mı Kaldın Neden Eversin?
Doğru Söyle Sen Ey Mevlayı Seversin,
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Yarini Öldürmüş, Eli Kan m’ola,
Ak Gerdan Üstüne Çifte Ben m’ola
Doğru Söylen Benim, Yarim Sağ M’ola
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Mecidiye/A.Veli Erdem

115)-Bana Kara Diyen Dilber
Beni Kara Diye Yerme,
Mevlam Yaratmış Hor Görme,
Ela Göze Siyah Sürme,
Çekilir Kara Değil Mi?
Her Yoldan Gelir Geçerler,
Aktan Karayı Seçerler,
Ağalar Beyler İçerler,
Kahve De Kara Değil Mi?
Karac’oğlan Der Maşallah,
Birgün Görünür İnşallah,
Kara Donludur Beytullah,
Örtüsü Kara Değil Mi?
Derleyen:Musa İnan/Karacaoğlan

116)-Bayramlaşalım
Şu Mübarek Günde Küsmek Olur Mu?
Uzat Ellerini Bayramlaşalım.
Tanrı Selamını Kesmek Olur Mu?
Uzat Ellerini Bayramlaşalım.
Eller Al Giyinmiş, Gider Bayrama,
Şu Gurbet Ellerde Girdim Yaslara ,
Selam Olsun Sıladaki Dostlara,
Uzat Ellerini Bayramlaşalım.
Yar Köyde , Ben Burda Peri Perişan,
Var Mı Bizim Gibi Bu Derde Düşen,
Nasib Eyle Mevlam Yare Kavuşam,
Uzat Ellerini Bayramlaşalım.
Mor Gülüm De Al Güllere Yakışır,
Yavrularım Yollarıma Bakışır,
Bayram Gelir , Küsülüler Barışır,
Uzat Ellerini Bayramlaşalım.
Çorum /Derleyen:M. Özbek

117)-Beni Bir Dost Yaraladı
Beni Bir Dost Yaraladı Beyler Ey, Hey
Çekerim Yareyi De Ölmezsem Eğer Canım Canım,
El Vurmuş Hançeri Sinemi Deler Hey
Sevdakar Olurum Göremezsem Eğer Canım Canım
Eksik Olmaz Garip Başın Dumanı Hey
Terk Ettim Küfürü Buldum İmanı Canım Canım
Dost Güldüreyim Derken Ağlattın Beni Hey
Gözümden Kan Akar Silmezsem Eğer Canım Canım
Ladik/ Cahit Çağlar

118)-Beni Görüp Yüzün Öte Dönderme
Beni Görüp Yüzün Öte Dönderme
Yine Benim Gönlüm Sendedir Sende
Tıkıp Hilal Kaşın Da Yavrum Yere İndirme
Yine Senin Aşkın Yavrum Candadır Canda
Şerbet Senin Dudağında Dilinde
Arzumanın Kaldı İnce Belinde
Sen Bir Güzelsin Ki Türkmen Elinde
Günah Bende Değil Sendedir Sende
Sensiz Çıkıp Şu Yaylayı Yaylayamam
Sırrın Açıp Yad Ellere Söyleyemem
Çok Günah İşledim İnkar Eylemem
Günah Bende Değil Sendedir Sende
Sivas/ Nuri Üstünses

119)-Bir Seher Vaktinde
Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara
Öter Şeyda Bülbül, Dil Yarelenir
Bakmaz Mısın Sinemde Dağlara
Derdim Dökmeye Dil Yarelenir
Boş Geçirmeyelim Gel Bu Çağları
Dolaşalım Sahraları Dağları
Bir Gün Gazel Döker Ömrün Bağları
Eser Sam Yelleri Dal Yarelenir
Daimi’yim Yanar Aşkın Çıragı
Dostun Muhabbeti Cennet Otağı
Ancak Şu Dünyada Derdim Ortağı
Sazım Figan Eder Tel Yarelenir
Erzincan/Aşık Daimi

120)-Biz Canları Güle Vermişiz
Biz Canları Güle Vermişiz
Külhanları Dile Vermişiz
Dünya Malın Sele Vermişiz
Dünya Size Güller Bize
Dünya Size Haydar Bize
Biz Güllere Pervaneyiz
Can Ehline Peymaneyiz
Bülbüllere Biganeyiz
Nakarat
Sivas/ A. Süleyman Fahri /T.R.T.

121)-Bülbül Ne Ötersin
Bülbül Ne Ötersin Virandır Bağın
Yıkılsın Şehrinde Çöl Kalsın Bağın
Tükendi Fitilim Kalmadı Yağım
Yar Senin Derdine Ben Yana Yana
Kurulu Yayıdım Ben De Açıldım
Dolu Badeyidim De İndim Eksildim
Ekmekten Aştan Da Sudan Kesildim
Yar Senin Derdine Ben Yana Yana
Deryadan Bölünmüş Sellere Döndüm
Vakitsiz Açılan Da Güllere Döndüm
Ateşi Kararmış Küllere Döndüm
Yar Senin Derdine Ben Yana Yana
Tokat/A.Veli Aydın/M.Sarısözen

122)-Beni Hor Görme Gardaşım
Beni Hor Görme Kardeşim
Sen Altındın Ben Tunç Muyum
Aynı Vardan Var Olmuşuz
Sen Gümüşsün Ben Saç Mıyım
Ne Var İse Sende Bende
Aynı Varlık Her Bedende
Yarin Mezara Girende
Sen Toksun Da Be Aç Miyim
Kimi Molla Kimi Derviş
Allah Bize Neler Vermiş
Kimi Arı Çiçek Dermiş
Sen Balsın Da Ben Cec Miyim
Topraktandır Cümle Beden
Nefsini Öldür Ölmeden
Böyle Emretmiş Yaradan
Sen Kalemsin Ben Uç Muyum
Tabiata Veysel Aşık
Topraktan Olduk Kardaşık
Aynı Yolcuyuz Yoldaşık
Sen Yolcusun Ben Bacmiyim
AŞIK VEYSEL

123)-Bugün Ayın Işığı
Bugün Ayın Işığı
Elinde Bal Kaşığı
Yine Nerden Geliyon
Mahallenin Yakışığı
Vay Nerdesin Nerdesin
Kaldır Camın Perdesin
Diyeceğim Coğudu [Da]
Pek Kalaba Yerdesin
Karakuşuna Kurban
Çatık Kaşına Kurban
Yalınız Sana Değil [De]
Arkadaşına Kurban
Vay Vay Vay Pambugum
Edasına Yandığım
Seni Hasta Diyorlardı
Nasıl Oldun Sevdiğim

124)-Bir Çift Turna
Bir Çift Turna Gördüm Durur Dallarda
Seversen Mevlayı Kalma Yollarda
Sizi Bekleyen Var Bizim Ellerde
Bizim Ele Doğru Gidin Turnalar
Turnam Dertli Öttün Derdimi Deştin
El Vurdun Yaremin Başını Açtın
Esinden Mi Ayrıldın Yolun Mu Şaştın?
Doğru Bir Katara Gidin Turnalar
Fazla Gitmen Bizim Ele Varınca
Selam Söylen Ese Dosta Sorunca
Sağ Selamet Menziline Varınca
Benden Yare Selam Edin Turnalar
Yozgat

125)-Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Benden Selam Olsun Bolu Beyi'ne
Çıkıp Su Dağlara Yaslanmalıdır
Ok Gıcırtısından Kalkan Sesinden
Dağlar Seda Verip Seslenmelidir
Düşman Geldi Bölük Bölük Dizildi
Alnımıza Kara Yazı Yazıldı
Delikli Demir Çıktı [Tüfek İcat Oldu] Mertlik Bozuldu
Eğri Kılıç Kında Paslanmalıdır
Köroğlu Düşer Mi Hele Şanından
Çoğunu Ayırır Er Meydanından
Kırat Köpüğünden Düşman Kanından
Çevrem Dolup Şalvar Islanmalıdır
KÖROĞLU

126)-Bir Güzelin Aşığıyım
Bir Güzelin Âşığıyım Ağalar
Onun İçin Taşa Tutar El Beni
Gündüz Hayalimde Gece Düşümde
Kumdan Kuma Savuruyor Yel Beni
Reyhanini Devşir Devşir Dest'eyle
Ben Deliyim Öğüt Verip Pest Eyle
Düşmanımı El Yanında Dost Eyle
Bir Gececik Mihman Eyle Al Beni
Ak Gül Olsam Al Yanağa Sokulsam
Gül Âb Olsam Ak Yüzüne Saçılsam
Kölen Olsam Pazarlarda Satılsam
Kölem Deyü Ak Sinene Sar Beni
Pîr Sultan Abdal’ım Gamzeli Oldur
Hezaren Sinemde Yaralar Çoktur
Benim Senden Özge Sevdiğim Yoktur
İnanmazsan Ol Allah'a Sor Beni
Pir Sultan Abdal

127)-Bir Nefesçik Söyleyelim
Bir Nefesçik Söyleyelim
Dinlemezsen N'eyleyelim
Aşk Deryasın Boylayalım
Ummana Dalmaya Geldim
Aşk Harmanında Savruldum
Hem Elendim Hem Savruldum
Kazana Girdim Kavruldum
Ben Hakk'ın Ednâ Kuluyum
Kem Damarlardan Biriyim
Ayn-İ Cem'in
Meydana Ötmeye Geldim
Ben Hak İle Oldum Asna
Kalmadı Gönlümde Nesne
Pervaneyim Ateşine
Oduna Yanmaya Geldim
Pîr Sultan'ım Yeryüzünde
Var Mıdır Noksan Sözümde
Eksiklik Kendi Özümde
Dârına Durmaya Geldim

128)-Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
Eser Bâd-İ Sabâ Yel Bozuk Bozuk
Türkmen Kalkıp Yaylasına Yürümez
Yıkılmış Aşiret İl Bozuk Bozuk
Kızılırmak Gibi Çağladım Aktım
El Vurdum Göğsümün Bendini Yıktım
Gül Yüzlü Cerenin Bağına Çıktım
Girdim Bahçesine Gül Bozuk Bozuk
Elim Tutmaz Güllerini Dermeye
Dilim Tutmaz Hasta Hâlin Sormaya
Dört Cevabin Mânasını Vermeye
Sazım Düzen Tutmaz Tel Bozuk Bozuk
Pir Sultan'ım Yaratıldım Kul Diye
Zalim Paşa Elinden Mi Öl Diye
Dostum Beni Ismarlamış Gel Diye
Gideceğim Amma Yol Bozuk Bozuk
Pir Sultan Abdal

129)-Bugün Bayram Günü Derler
Bugün Bayram Günü Derler Alem Eğlenir
Sen Bizim Yaylaya Gel Başın İçin
Dertliler Oturmuş Derdin Söyleşir
Etme İntizarı Gül Başın İçin
Hayran Oldum Bakakaldım Yüzüne
Sürme Değil Rastık Çekmiş Gözüne
Hıçkırarak Başım Koysam Dizine
Saçım Oksa Gönlüm Al Başın İçin
Davut Suları'yem Ahd-I Amanda
Bir Yıldız Doğmuştur Devr-İ Zamanda
Seher Bülbülüyem Ulu Divanda
Sen Benim Vekilim Ol Başın İçin
DAVUT SULARI

130)-Boz Atlı Hızır
Bir Yavru Yolladım Gurbet Ellere
Emaneti Sana Boz Atlı
Hızır Seni Bekçilerler Nice Ellere
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır
Nice Günler Gördüm Bahtı Karalı
Nice Günler Gördüm Dertli Çareli
Bir Yavru Yolladım Yürek Yaralı
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır
Hak'tan Bize Bizden Halka Zulüm Yok
İmanım Var Vadesize Ölüm Yok
Senden Başka Kanadım Yok Kolum Yok
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır Pir Sultan
Abdal’ım Böyle M'olacak
Beklerim Yolların Yavrum Gelecek
Analı Babalı Murad Alacak
Emaneti Sana Boz Atlı Hızır
Pir Sultan Abdal

131)-Bu Dağda Maral Gezer
Bu Dağda Maral Gezer,
Zülfünü Tarar Gezer,
Men Yarime Neylerim Ay Ceylan,
Yar Menden Kenar Gezer.
Bu Dağın Karı Menem,
Gün Vurur Erimezem,
El Bilir Alem Bilir Ay Gülüm,
Men Senden Vazgeçmezem
Dağlarda Çiçek Ay Güle Bakın,
Avludan Geçek Ay Güle Bakın,
Doldur Ver İçek Ay Güle Bakın, Hey...
Ezizin Gözlerine Sürme Çek Gözlerine,
Özün Özüme Gurban Ay Ceylan, Gözlerim Gözlerine.
Nakarat...
Bak Uzun Yana Yana, Od Düştü Şirin Cana
Kor Karan Koyup Gidem Ay Ceylan, Kalasan Yana Yana.
Nakarat..
Söz-Müzik: Anonim

132)-Bana Yücelerden Seyreden
Bana Yücelerden Seyreden Dilber
Siyah Kipriklerin Ok Mu Cananım
İnsaf Et Yüzünü Yüzüme Dönder
Izdırabın Sonu Yok Mu Cananım
Gönül Sevdi Benim Günahım Nedir
Yandım Hasretine Bunca Senedir
Mecnunun Derdinden Derdim Fenadır
Izdırabın Sonu Yok Mu Cananım
Bu Dünya Misaldir Çatısız Hana
Ebedi Kalmadı Saha Sultana
Deryanın İçinden Bir Damla Bana
Bu Da Mahsuni'ye Çok Mu Cananım
Aşık Mahsuni Şerif

133)-Baharım Sensin
Baharı Beklerim Güllerim Bitsin,
Yarimi Beklerim Ocağım Tütsün,
Baharım Sensin Güllerim Bitsin
Ocağım Tütsün...Oy...
Gele Yar.
Sevdalı Gönlüme Doğmadı Güneş,
Aradım Yıllardır Bulamadım Bir Es,
Muradım Gele Güllerim Bite
Ocağım Tüte...Oy...
Gele Yar...
Baharım Sensin Güllerim Bitsin
Ocağım Tütsün...Oy...
Söz-Müzik:Ali Rıza BİNBOGA

134)-Beyaz Giyme Toz Olur
Beyaz Giyme Toz Olur,
Siyah Giyme Söz Olur.
Gel Beraber Gezelim,
Muradımız Tez Olur.
Salına Da Salına Da Gel,
Dön Dolaş Yine Bana Gel.
Alçak Ceviz Dalları,
Sıva Beyaz Kolları.
Kız Nereden Geleyim,
Hep Tutmuşlar Yolları.
Salına Da Salına Da Gel,
Dön Dolaş Yine Bana Gel.
Bolu

135)-Ben Bu Aşkın Çilesini
Ben Bu Aşkın Çilesini
Yanar Çektim, Tüter Çektim
Yedim Gonca Sillesini
Bülbül Gibi Öter Çektim
Dizgin Etsem Gönül Atın
Geçer Göğün Yedi Katın
Yalan Dünya Maslahatın
Kah Bitmez, Kah Biter Çektim
SEYRANİ, Bilmeme Mert Midir
Yoksa Cana Cömert Midir
Eyyub'un Derdi Dert Midir
Ben Ondan Besbeter Çektim
Seyrani

136)-Benim Gibi
Beni Dertlere Bıraktın
Yüreğimi Nara Yaktın
Sende Mi Canından Bıktın
Benim Gibi Benim Gibi
Söyle Varmı Benim Gibi
Yüreğinde Yara Var Mı
Dertlilere Çare Var Mı
Böyle Bahtı Kara Var Mı
Benim Gibi Benim Gibi
Söyle Varmı Benim Gibi
Yine Varmı Benim Gibi
Beyhaniyim Dertli Mi Oldun
Açmadan Sarardın Soldun
Kendine Bir Yar Mı Buldun
Benim Gibi Benim Gibi
Söyle Varmı Benim Gibi
Söz-Müzik/Aşık Beyhani

137)-Böyle Olur Mu
Beni Ağlattın Güzel
Derde Bağlattın Güzel
El’e Bıraktın Güzel
Böyle Olur Mu
Dereler Çağlar Oldu
Gözlerim Ağlar Oldu
Gelmedin Aylar Oldu
Böyle Olur Mu
Attın Gurbet Ellere
Bıraktın Yad Ellere
Saldın Dilden Dillere
Böyle Olur Mu
Yöre:Orta Anadolu/Söyleyen:Hasret Gültekin

138)-Ben Derdimi Kime Yanam
Kimse Beni Anlamıyor
Ben Derdimi Kime Yanam
Akbabalar Dört Dönüyor
Ben Derdimi Kime Yanam
Seviyorlar Beni Seyri
Sanki Benim Dünyam Ayrı
Dostum Yok Güneşten Gayri
Ben Derdimi Kime Yanam
Emekçi Bin Yıllık Ahlar
Aforoz Etmiş İlahlar
Dostum Düşmanım Silahlar
Ben Derdimi Kime Yanam
Söz-Müzik:Emekçi(Ali Haydar Levendiz)

139)-Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Bakar Cennet Sarayından
Kamaştı Gözümün Nuru
Onun Hüsnü Cemalinden
Bahçanın Kapısın Açtım
Sanırsın Cennete Düştüm
Sevdim Coştum Helallaştım
Buse Aldım Yanağından
Salındı Bahçaya Girdi
Çiçekler Selama Durdu
Mor Menekşe Boyun Eğdi
Gül Kızardı Hicabından
Bahçanın Kapısı Güldür
Emrah Da Bir Edna Kuldur
Bağışla Geç Günahından
Kaynak:İbrahim Karataş

140)-Bir Candarma Geliyor
Bir Candarma Geliyor Lo
Kaymakam Konağından
Fiske Vursam Kan Damlar Lo
O Yarin Yanağından
Haydi Malım, Haydi Canım
Şinanay Aslan Yarim
Kurşun Attım Havaya Lo
Dolana Yar Dolana
Ben Burda Israr Eyledim...
Sen Orda Sallanmaya
Zeytin Yaprağı Yeşil..
Altında Kahve Pişir
Ben Sana Mal Olamam..
Var Aklın Başa Devşir
Bitlis

141)-Bu Demir Divriği Dağlarından
Bu Demir Divriği Dağlarından
Ben Söktüm Ulan Ben Söktüm
Bu Namlu Divriği Demirinden
Ben Döktüm Ulan Ben Döktüm
Bu Ak Bileklerde Bu Kapkara Kelepçe
Ben Dövdüm Ulan Ben Dövdüm
Ben Dövdüm Ateşlerde Bu Kelepçeyi
Bu Biçimi Bu Demire Ben Verdim
Yıkılır Bu Düzmeceler Yıkılır
Köprüler Kurulur Aydınlıklara
Gelir Bir Gün Kaşla Göz Arasında
En Gizli Tomurcukların Ucundan Gelir
Söz:Hasan Hüseyin

142)-Bilene Danış
Bilirim Bilirim Dersin Bilene Danış
Danışan Dağları(Hey Dost) Aşar Mı Aşar
Danışmadan Yola Çıksa Bir Kişi
Akıbet Yolundan(Hey Dost) Şaşar Mı Şaşar
Cahile Irak Ol Kamile Yakın
Bir Mana Söyleyim(Hey Dost) Darılma Sakın
Hasmın Karıncaysa Merdane Takın
Ummadık Taş Başa (Hey Dost) Düşer Mi Düşer
Pir Sultan Abdalım Böyle Mi Olur
Kişi Ettiğini (Hey Dost) Elbette Bulur
Yırtıcı Kuşların Ömrü Tez Olur
Zararsız Akbaba(Hey Dost)Yaşar Mı Yaşar

143)-Bugün Yardan Haber Geldi
Bugün Yardan Haber Geldi
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Eğildim Bir Buse Aldım
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Güzel Olanı Severler
Yanağından Gül Dererler
Kulakta Mengiç Küpeler
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Baş Koydum Yarin Dizine
Uykular Girmez Gözüme
Ağ Ellerin Sür Yüzüme
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Şekerden Şerbet Ezerler
İnce Tülbentten Süzerler
Dört Yanım Almış Güzeller
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Pir Sultanım Gel Yanıma
Seni Sarayım Canıma
Dola Kolların Boynuma
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Pir Sultan Abdal

144)-Ben Ağlarım Yane Yane
Ben Ağlarım Yane Yane
Aşk Boyadı Beni Kane
Ne Akılem , Ne Divane
Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Derde Giriftar Eyledi
Gah Eserim Yeller Gibi
Gah Tozarım Yollar Gibi
Gah Akarım Seller Gibi
Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Derde Giriftar Eyledi
Ben Yunus’u Biçareyim
Aşk Elinden Avareyim
Baştan Aşağı Yareyim
Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Derde Giriftar Eyledi
Yunus Emre

145)-Bugün Dost Kapıya Gelmiş
Bugün Dost Kapıya Gelmiş
Ben Haberdar Olmamışam Nazlı Yarim Vay
Çağırmış Ses Vermiş Gitmiş
Ben Haberdar Olmamışam Nazlı Yarim Vay
Girdin Dostun Bahçesine
Girdin Yarin Bahçesine
Dost Cemalin Görmek İçin
Nazlı Yarim Vay
Dost Ben İle Ülfet Etmiş
Ben Haberdar Olmamışam Hey
Gel Ha Gel Hey Nesimi
Hakkın Nişanı Sende Var Nazlı Yarim Vay
Böyle Çalınmış Kalemim(Böyle Yazmışlar Yazımı)
Ben Haberdar Olmamışam Hey
(Sen Haberdar Olmamışsan Nazlı Dostum Hey)
Semah

146)- Bana Cevreyleyip
Bana Cevreyleyip Geyip Dokunma,
Naz Ederken Hatırıma Dokunma,
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Gül Yerine Dikenleri Sokunma,
Sana Has Bahçada Gonca Güller Var.
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Neylersin De Elin Gülün Ararsın,
Sana Has Bahçada Gonca Güller Var.
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Eğilip De Serçeşme Den Su İçme,
Sana Ab-I Hayat Bunca Göller Var
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Amasya/Bektaş Yıldız/Aşur Ceylan

147)-Başına Döndüğüm Kurban Olduğum
Başına Döndüğüm Kurban Olduğum,
Ağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.
Ezel Bahar Yaz Ayları Misali,
Çağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi .
Çoktan Beri Terk Etmişem Ben Yari,
Hasta Yüreğimden Çıkmıyor Zari.
Yanar Oldu , Sönmez Yüreğim Nari,
Dağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.
İkramın Derdine Yoktur Çareler,
Eksik Olmaz Bu Sinemde Yareler.
Aylar Günler Sene İle Kareler,
Bağlar Dolanıram Yar Deyi Deyi.
Kars/Aşık İkrami/A. Dursun Ceylani

148)-Bayırda Gezen Bacılar
Bayırda Gezen Bacılar,
Yürekte Yarem Gıcılar,
Orda Eylenin Bacılar (Cano Can)
Göksün Dügmele Dügmele .
Ağzı Badem ,Dili Kişmiş,
Kirpikler Gözden Su İçmiş,
Varmış Bu Çöllere Düşmüş(Cano Can )
Acep Yarim İçizde Mi?
Kars / A.D. Ceylani

149)-Ben Bir Avuç Darı Olup
Ben Bir Avuç Darı Olup Yere Dökülecek Olsam,
Goy Beni Nice Neylersin Sen,Beni Nice Neylersin.
Sen Bir Avuç Darı Olup Yere Serpilecek Olsan,
Ben Bir Güzel Toyuk Olup Seni De Yersem Ne Dersin.
Ben Bir Güzel Ceylan Olup Dağa Da Çıkacak Olsam ,
Goy Beni Nice Neylersin, Sen Beni Nice Neylersin.
Ben Bir Güzel Avcı Olup Peşine Gelecek Olsam,
Senide Vursam Neylersin, Seni De Vursam Neylersin
Ben Bir Güzel Elma Olup Sandığa Girecek Olsam,
Goy Beni Nice Neylersin, Sen Beni Nice Neylersin.
Ben Bir Güzel Açar Olup Sandığı Açacak Olsam,
Seni De Yersem Neylersin, Balam Seni De Yersem Neylersin.
Iğdır / Abdurrahman Yörüktümen

150)-Ben Razı Değilem Hicrana Gama
El Çek Tabip El Çek Yaram Üstünden
Sen Benim Derdime Deva Bilmezsin
Sen Nasıl Tabipsin Yoktur İlacın
Yaram Yürektedir Sarabilmezsin
İçerim Yanıyor Kendim Hevai
Çekmeyen Ne Bilir Aşku Sevdayı
Yıktın Viran Ettin Kalbim Sarayı
Çünkü Bir Taşını Koyabilmezsin
Emrah’ Im Dinledin Benim Sözlerim
Muhabbetin Can Evimde Gizlerim
Ne Duruyon Ağlasana Gözlerim
Bir Daha Yarini Görebilmezsin
Kuzeydoğu /Aşık Nihani/M.Sarısözen

151)-Bir Kız İle Bir Gelinin
Bir Kız İle Bir Gelinin Bahsi Var
İkisinin Cüda Düşmüş Yaresi
Kadir Mevlam Hob Yaratmış Onları
Hilal Hilal Kaşlarının Arası
Bir Selam Gönderdim Küçücek Dosta
Oradan Yollamış Gül Deste Deste
Kalmışam Gurbette Olmuşam Hasta
Yarin Yaylasından Kar İster Gönül
Fethiye / Tahtacılar’dan/M. Sarısözen

152)-Bu Kadar Cevretme
Bu Kadar Cevretme Hey Dost Aziz Sultanım
Ne Olur İnsafa Hey Dost Gel Bazı Bazı
Lütfu İhsan Eyle Hey Dost Çeşmi Meralım
Yaralı Gönlümü Sar Bazı Bazı
Coşkun Sular Gibi Hey Dost Çağlayıp Akma
Aşkın Hançerini Hey Dost Sineme Çakma
Noksanım Var İse Hey Dost Kusura Bakma
Bildiğinden Şaşar Kul Bazı Bazı
Sefil Kemter Eydür Hey Dost Lebi Balımsın
Canımın Cananı Hey Dost Servi Dalımsın
Sen Bir Merhametli Hey Dost Gönlü Ganisin
Bendelere Selam Sal Bazı Bazı
Turhal/Mehmet Aslan/M.Sarısözen

153)-Ceviz Oynamaya Mı Geldin
Ceviz Oynamaya Mı Geldin Odama,
Nişanlın Da Bu Mu Derler Adama,
Dayanamam Senin Kara Sevdana.
Aman Aman Olmuyor,
Es Esini Bulmuyor.
Kara Yağız Genç Oğlan,
Niye Gönlün Olmuyor.
Asker Bayrağını Burca Diktiler,
Küçücük Yarimi Asker Ettiler,
Ben Doymadan O Yari De Alıp Gittiler
Aman Aman Olmuyor,
Es Esini Bulmuyor.
Kara Yağız Genç Oğlan,
Niye Gönlün Olmuyor.
Asker Oldu Yarim Gitti Kışlaya,
Ben Beklerim Yarim Gelsin Sılaya,
Ben Ölmeden O Yari De Bana Yollaya.
Aman Aman Olmuyor,
Es Esini Bulmuyor.
Kara Yağız Genç Oğlan,
Niye Gönlün Olmuyor.
Kayseri

154)-Cemile’ M
Cemile'min Gezdiği Dağlar Meşeli İmanım,
Haydi Üç Gün Oldu Cemilem Ben Bu Derde Düşeli.
Gaydiri Gubbak Cemile'm,
Nasıl Nasıl Edelim Biz Bu İşe
Nikamızı Kıysın,
Ünnen Gelin Hoca Memiş'e.
Cemile Gız Ne Gezersin Hayatta,
Basma Da Fistan, Parlak Da Potin Ayakta.
Gaydiri Gubbak Cemile'm,
Nasıl Nasıl Edelim Biz Bu İşe
Nikamızı Kıysın,
Ünnen Gelin Hoca Memiş'e.
Cemile'nin Fistanı Saman Sarısı İmanım,
Haydi Gören Sancak Cemile'm Gızı Memur Garısı.
Gaydiri Gubbak Cemile'm,
Nasıl Nasıl Edelim Biz Bu İse
Nikamızı Kıysın,
Ünnen Gelin Hoca Memiş'e.

155)-Cevizin Yaprağı Dal Arasında
Cevizin Yaprağı Dal Arasında,
Güzeli Severler Bağ Arasında.
Üç Beş Güzel Bir Araya Gelmişler,
Benim Sevdiceğim Yok Arasında.
Evlerinin Önü Zerdali Dalı,
Pencereden Gördüm Kınalı Eli. (O Nazlı Yari)
Benim Sevdiceğim Tomurcuk Güldü,
Sensiz Lokmaları Yiyemez Oldum.
Sensiz Odalara Giremez Oldum.
Evlerinin Önü Bahçelik Bağlık,
Ne Güzel İşlemiş Eline Sağlık.
Yar Bana Yollamış Bir Beyaz Yağlık,
Boynuna Dolasın Oynasın Diye.
Muzaffer Sarısözen/Afyon

156)-Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum
Ceylan Bakısına Kurban Olduğum
Sallanma Karsımda Öldürme Beni
Ah Gülüm Gülüm Yürüsene Yavrum
Ah Gülüm Gülüm Gülsene Canim
Mecnun Edip Beni Düşürdün Çöle
Kerem Gibi Burda Da Yandırma Beni
Ah Gülüm Gülüm Yürüsene Yavrum
Ah Gülüm Gülüm Gülsene Canım
Bu Kadar Sallanma Öldürdün Beni
Ölürüm Unutmam Sevdiğim Seni
Ah Gülüm Gülüm Yürüsene Yavrum
Ah Gülüm Gülüm Gülsene Canım
Bırakın Sallansın Nazlı Gelini
Güzelin Döndüğü Meydan Övünsün
Ah Gülüm Gülüm Yürüsene Yavrum
Ah Gülüm Gülüm Gülsene Canım
SEMAH

157)-Cirigam
Onlar Türkü Söyler
Gündüz Ve Gece
Bu Türkü Dolşaşır Dört Duvarda
Bu Türkü Dolaşır Parmaklıkları
Bu Türkü Nefestir Nefestir Onlara
İner Camlar Akşam Cirigam
Kirli Beyaz Bir Mendil Gibi
Akıyordu Gün Gün Duvarları
Mavi Gözleriyle Bağıra Bagıra
Gitti Aramızdan Biri Daha
İner Camlar Akşam Cirigam
Söz-Müzik:Kerem Güney

158)-Cevahir Taşına
Cevahir Taşına Kıymet Biçilmez
Bulup Erbabına Danışmayınca
Ezrail Gelsede Canım Alamaz
Hasiret Yerine Kavuşmayınca
Vay Vay Sürüm Sürüm Sürünesin Vay
Aman Dizin Dizin Sürünesin Vay
Aman Hazırda Bir Davam Yok Ki
Zalim Aman Dizin Dizin Sürünesin Vay
Yürü Dilber Türü Ömrümün Varı
Eridi Kalmadı Dağların Karı
Kendi Gönlü İle Sevemeyen Yarim
Bir Daha Sevmeyim Tövbeler Olsun
Çorum/İfaket Yakar –M.Sarısözen

159)-Celaloğlan
İpek Mendil Dane Dane
Yuğdular Serdiler Güle
Ana Oğlunu Yuğdular
Başucunda Döne Döne
Gülüm Oy Oy Yavrum Oy Oy
Evlerin Önü Arpa
Kırat Gelir Kırpa Kırpa
Benim Yavrum Hastalanmış
Kuru Yerde Yata Yata
(Mapuslarda Yata Yata)
Gülüm Oy Oy Yavrum Oy Oy
Evlerinde Var Makine
Derdimi Dökeyim Kime
Benim Yavrum Hastalanmış
Götürmemişler Hekime
Gülüm Oy Oy Yavrum Oy Oy
Nasıl Edek Nereye Gidek
Derdimizi Kime Diyek
Suçu Yalnız İnsan Sevmek
Gülüm Oy Oy Yavrum Oy Oy
Evlerinin Önü Yonca
Yonca Çıkmış Dam Boyunca
Bu Yoncayı Kim Biçecek
Celal Oğlan Olmayınca
Gülüm Oy Oy Yavrum Oy Oy
Sivas

160)-Çatal Çama Kurşun Attım
Çatal Çama Kurşun Attım Geçmedi
Ali Efeye Ayran Verdim İçmedi Aman Yandı
Öşürcü Yakup Elime Geçmedi
Teke Bıçak Tırpan Gibi Biçmedi Aman Yandım Aman
Kova Kova Çapulama Kum Doldu
Silahlarım Senin İçin Dün Doldu Aman Yandım Aman
Öşürcüler Bizim Köyden Kovuldu
Düşmanlarım Dumanlara Boğuldu Aman Yandım Aman
Bolu/Kaynak Reşat Aker-Derleyen/Muzaffer Sarısözen

161)-Çadır Altı Minare
Çadır Altı Minare
Elettim Eski Yare
Anam Kurban Ben Kurbanda
Setre Pantollu Yare
Helvacı Helva
Şeker Lokum Helva
Söğütte Ot Bitmez Mi
Çağırsalar Bitmez Mi
Ah Bu Senin Elindende
Çektiklerim Yetmez Mi
Helvacı Helva
Şeker Lokumlu Helva

162)-Çamlıbele Süreyidim Yolumu
Çamlıbele Süreyidim Yolunu
Altınlardan Nallatayım Nalını
Üç Güzele Dokutayım Çulunu
Alma Gözlü Kır Perçemli Kıratım
Kırat Kırat Kırat Kırat Kırat Kırat Kırat
Kırata Binen Alır Murat
Kırata Binen Alır Murat
Yokuşa Yukarı Tavşan Büküşlüm
İnişe Aşağı Ceylan Gelişlim
Taze Gelin Gibi Uğru Nakışlım
Alma Gözlü Kır Perçemli Kıratım
1) - Nakarat
Başını Başımdan Yukarı Tutar
Haykırır Köpüğü Başından Atar
Kaçarsa Kurtulur Kovarsa Tutar
Alma Gözlü Kız Perçemli Kıratım
Nakarat
(Yeldirme Bölümü)
Kıratım Meydan Yerinde
Gezer Horlayı Horlayı
Bir Kötü Az Bir Kavgadan
Kaçar Zorlayı Zorlayı
Kırata Yakışır Bunlar
Yiğit Giyer Demir Donlar
Ağ Gövdeden Kızıl Kanlar
Akar Şorlayı Şorlayı
Köroğlu Der Al Kanları
Yere Serer Çok Canları
Eğri Kılınç Düşmanları
Kırar Parlayı Parlayı
Sivas/A.Ali İzzet – Nida Tüfekçi (Köroğlu Kırat Güzellemesi)

163)-Çığrışır Bülbüller
Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Bağdan
Hoyrat Dost Bağından Yar Yar
Gül Aldı Gitti
Yüz Bin Mihnet İle Bir Bağ Bitirdim
Ben Yari Benzettim Yar Yar
El Aldı Gitti
Yüz Bin Mihnet Çektim Bir Daha Gerek
Hayli Ömür İster Yar Yar
Bir Daha Gerek
Yari Elden Aldı O Kanlı Felek
Aktı Gözüm Yaşı Yar Yar
Sel Oldu Gitti
Nazlı Yardan Kem Haberler Geliyor
Dostlarım Ağlıyor Yar Yar
Düşman Gülüyor
Dediler Ki Sefil Emrah Ölüyor
Kimi Kazma Kürek Yar Yar
Bel Aldı Gitti
Şarkışla/Ahmet Ağırbaş-Ramazan Şenses

164)-Çeke Çeke
Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
Seversen Ali’yi Değme Yarama
Ali’nin Yoluna Serim Veririm
Seversen Ali’yi Değme Yarama
Bu Yurt Senin Değil Konar Göçersin
Körpe Kuzulardan Nasıl Geçersin
Ali’nin Dolusun Bir Gün İçersin
Seversen Ali’yi Değme Yarama
Ilgıt Ilgıt Oldu Akıyor Kanım
Pir Yoluna Kurban Verilir Serim
Benim Derdim Bana Yeter Efendim
Seversen Ali’yi Değme Yarama
Abdal Pir Sultanım Deftere Yazar
Hilebaz Yarinle Olur Mu Pazar
Pir Melhem Çalmazsa Yaralar Azar
Seversen Ali’yi Değme Yarama
Söz:Pir Sultan Abdal

165)-Çıktım Erik Dalına
Çıktım Erik Dalına,Anda Yedim Üzümü
Bostan Issı Kakıyıp,Der Ne Yersin Kozumu
Uğruluk Yaptı Bana.Bühtan Eyledim Ona
Çerçide Geldi Aydur,Hani Aldın Gözünü
Kerpiç Koydum Kazana,Poyraz İle Kaynattım
Nedir Diye Sorana, Bandım Verdim Özsümü
İplik Verdim Cullaha,Sarip Yumak Etmemiş
Becid Becid Ismarlar,Gelsin Alsın Bezini
Bir Serçenin Kanadın,Kırk Katıra Yüklettim
Çift Dahi Çekemedi,Şöyle Kaldı Kazını
Bir Sinek Bir Kartalı,Salladı Vurdu Yere
Yalan Değildir Gerçektir, Bende Gördüm Tozunu
Bir Küt İle Güreştim, Elsiz Ayağım Aldı
Güreşip Başamadım,Gövündürdü Özümü
Kafdağından Bir Taşı,Şöyle Attılar Bana
Öylelik Yola Düştü,Bozayazdı Yüzümü
Balık Kavağa Çıkmış,Zift Turşusun Yemeğe
Leylek Kodok Doğurmuş,Baka Şunun Sözünü
Gözsüze Fısıldadım,Sağır Sözüm İşitmiş
Dilsiz Çağırıp Söyler,Dilimdeki Sözümü
Bir Öküz Boğazladım,Kakladım Sere Kodum
Öküz Issı Geldi Der,Boğazladın Kazımı
Bundan Da Kurtulmadım, Niğdeyim Bilemedim
Bir Çerçi De Geldi Der,Kani Oldum Gözgümü
Tosbağaya Sataştım,Gözsüz Sepek Yoldaşı
Sordum Sefer Nereye,Kayseriye Azami
Yunus Bir Söz Söylemiş,Hiçbir Söze Benzemez
Münafıklar Elinden,Örter Mana Yüzünü
Yunus Emre

166)-Çamlığın Başında Tüter Tütün
Çamlığın Basında Tüter Bir Tütün,
Acı Çekmeyenin Yüreği Bütün.
Ziya'nın Atını Pazara Dutun,
Gelen Geçen Ziya'm Ölmüş Desinler.
At Üstünde Kuşlar Gibi Dönen Yar,
Kendi Gidip Ahbapları Kalan Yar.
Uzun Olur Gemilerin Direği,
Yanık Olur Anaların Yüreği.
Ne Sen Gelin Oldun Ne Ben Güveyi,
Onun İçin Kapanmıyor Gözlerim.
At Üstünde Kuşlar Gibi Dönen Yar,
Kendi Gidip Ahbapları Kalan Yar.
Ham Meyveyi Kopardılar Dalından,
Beni Ayırdılar Nazlı Yarimden.
Eğer Yarim Tutmaz İse Şalımdan,
Onun İçin Açık Gider Gözlerim.
At Üstünde Kuşlar Gibi Dönen Yar,
Kendi Gidip Ahbapları Kalan Yar.
Yozgat / Nida Tüfekçi

167)-Çocukla Evlendirilen Gelinin Ağıdı
Sabah Olur Oğlan Gider Oyuna,
Yamru Yumru Tas Doldurur Koynuna,
Ana Sunun Bakmadın Mi Boyuna.
Ana Beni Niye Verdin Çocuğa,
Aksamcıktan Yuvarlanır Bucuğa.
Biz Gelirken Bu Ekinler Yoğidi,
Açıldı Mı Yaylaların Söğüdü,
Kalmadı Mi Eynegül'ün Yiğidi.
Ana Beni Niye Verdin Çocuğa,
Oynar Oynar Kum Doldurur Kucağa.
Ana Beni Niye Verdin Ellere,
Genç Yaşımda Dayanamam Dillere,
Atam Bari Ben Kendimi Sellere.
Ana Beni Niye Verdin Çocuğa,
Aksamcıktan Yuvarlanır Bucuğa.
Bursa

168)-Çemberimde Gül Oya
Çemberimde Gül Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Dertlere Karıyorum,
Günleri Saya Saya.
Al Beni Kıyamam Seni.
Pembe Gül İdim Soldum,
Ak Güle İbret Oldum.
Karşı Karşı Dururken,
Yüzüne Hasret Kaldım.
Al Beni Kıyamam Seni.
Avlu Dibi Beklerim,
Vay Benim Emeklerim.
Dümbeleği Çala Çala,
Yoruldu Bileklerim.
Al Beni Kıyamam Seni.
Çanakkale / Biga

169)-Çekin Halaylar Düzülsün
Çekin Halay Düzülsün Ellerin Yari,
Sürmeli Gözler Süzülsün Ömrümün Varı,
Halaya Girmeyenin Ellerin Yari,
Vurun Boynu Üzülsün Ömrümün Varı.
Bindim Kerpiç Duvara Ellerin Yari,
El Ettim Eski Yare Ömrümün Varı.
Eski Yar Söyle Dursun Ellerin Yari,
Can Kurban Yeni Yare Ömrümün Varı.
Güvercin Vurdum Kalkmaz Ellerin Yari,
Kanı Göl Olmuş Akmaz Ömrümün Varı.
Eskiden Sevdiğim Yar Ellerin Yari,
Dönüp Yüzüme Bakmaz Ömrümün Varı.

170)-Çökertme Zeybeği
Çökertme'den Çıktım Da Halil'im Aman Basım Selâmet,
Bitez De Yalısına Varmadan Halil'im Aman Koptu Kıyamet.
Arkadaşım İbram Çavuş Allah’ıma Emanet,
Burası Da Asvalt Değil Halil'im Aman Bitez Yalısı,
Ciğerime Ateş Sardı,
Elli Kursun Yarası.
Güverte De Gezer İken Aman Kunduram Kaydı,
İpekli Mendilimi Halil'im Aman Mor Rüzgâr Aldı.
Çakır Da Gözlü Gülsüm'ümü Aman Kolcular Aldı,
Burası Da Asvalt Değil Halil'im Aman Bitez Yalısı,
Ciğerime Ateş Sardı
Elli Kursun Yarası.
Gidelim Gidelim Halil'im Çökertme'ye Varalım,
Kolcular Gelirse Halil'im Nerelere Kaçalım.
Teslim Olmayalım Halil'im Aman Kursun Sıkalım,
Burası Da Asvalt Değil Halil'im Aman Bitez Yalısı,
Ciğerime Ateş Sardı
Elli Kursun Yarası.
Bodrum

171)-Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Yine Tazelendi Yürek Yarası
Ben Bu Derde Hande Derman Bulayım
Meğer Şah Elinden Ola Çaresi
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
Türlü Donlar Giyer Gülden Naziktir
Bülbül Çevreyleme Güle Yazıktır
Çok Hasretlik Çektim Bağrım Eziktir
Güle Gelir Gelir Canlar Paresi
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
Benim Uzun Boylu Serv-İ Çınarım
Yüreğime Bir Od Düştü Yanarım
Kıblem Sensin Yönüm Sana Dönerim
Mihrabımdır İki Kaşın Arası
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
Dilar İle Muhabbete Doyulmaz
Muhabbetten Kaçan İnsan Sayılmaz
Münkir Üflemekle Çırağ Soyunmaz
Tutusunca Yanar Aşkın Çırası
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
PIR SULTAN'IM Katı Yüksek Uçarsın
Selamsız Sabahsız Gelir Geçersin
Aşık Muhabbetten Niçin Kaçarsın
Böyle Midir İlimizin Töresi
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
PİR SULTAN ABDAL

172)-Dil Lala
Dil Lala Dil Lala,
Paralar Verdim Dellala,
Dellal Gözün Kör Olsun,
Beni Verdin Dillere...
Kırda Erik Ağacı,
Etrafında Alıcı,
Oğluna Gönül Verdim,
Darılma Hanım Bacı.
Dil Lala Dil Lala,
Paralar Verdim Dellala,
Dellal Gözün Kör Olsun,
Beni Verdin Dillere...
Kırda Şeker Kamışı,
Erken Doğmuş Güneşi.
Öyle Sevdim O Yari,
Dünyada Yoktur Eşi.
Dil Lala Dil Lala,
Paralar Verdim Dellala,
Dellal Gözün Kör Olsun,
Beni Verdin Dillere..
Elma Dalda Biter Mi,
Gökte Yıldız Yiter Mi.
Bana Yardan Geç Derler,
Seven Yardan Geçer Mi.
Dil Lala Dil Lala,
Paralar Verdim Dellala,
Dellal Gözün Kör Olsun,
Beni Verdin Dillere..
Çorum

173)-Dervent Deresine Duman Bürüdü
Devrent Deresine Duman Bürüdü Of Of,
Yedi Deveyinen Musa’m Yürüdü.
Musa’mın Ciğeri Mosmor Oldu Çürüdü Of Of.
Ağlasın Ağlasın Anam Ağlasın,
Tülü Mayaları Dudu Bağlasın.
Devrent Deresine Çıvgınlar Esti Of Of.
Elimi Kolumu Poyrazlar Kesti.
Feleğin Bizlere Böyle Mi Kasti Of Of.
Devrent Deresi De Dar Geldi Bana,
Vadesiz Ölümler Zor Geldi Bana.
Denizli / Süleyman Uğur

174)-Dam Başında Oturur
Dam Başında Oturur,
Çıkmış Kapı Süpürür.
Senin O Bakışların,
Beni Bir Gün Bitirir.
Oy Niye Yandım Niye,
Nasıl Aldandım Niye.
Hani Sen Benim İdin,
Sözünden Döndün Niye.
Oturmuş Oya Örer,
Sokuda Bulgur Döver.
Dönüşte Bakmıyordu,
Çoktan Unutmuş Meğer.
Oy Niye Yandım Niye,
Nasıl Aldandım Niye.
Hani Sen Benim İdin,
Sözünden Döndün Niye.
Entarim Var Ekleme,
İçinden İlikleme.
Beni Sana Vermezler,
Boş Kapıyı Bekleme.
Oy Niye Yandım Niye,
Nasıl Aldandım Niye.
Hani Sen Benim İdin,
Sözünden Döndün Niye.
Niğde

175)-Daş Üstüne Daş Koydum
Daş Üstüne Daş Goydum Ben,
Gül Yastığa Baş Goydum Ben.
Yar Seni Geleceksin Aman Deye,
Sol Yanıma Boş Goydum Ben.
Daş Üstüne Daş Durur Mu,
Yar Üstüne Yar Olur Mu.
Yar Üstüne Yar Sevenin,
İki Yakası Bir Olur Mu.
Denizli - Acıpayam / Tâlip Özkan

176)-Duvar Üstünde Durdum
Duvar Üstünde Durdum,
Turalı Para Buldum.
Hemen Aldım Mavzeri,
Kendi Kendimi Vurdum.
Dur Efendim Dur Dur Da,
Gel Efendim Gel.
Duvar Üstünde Kilim,
Yarimin Adı Selim,
Selim Benim Olursa,
Olurum Telli Gelin.
Dur Efendim Dur Dur Da,
Gel Efendim Gel.
Ali Derler Adıma,
Her Gün Gider Oduna.
Söyle Komşu Oğluna,
Doğru Gitsin Yoluna.
Dur Efendim Dur Dur Da,
Gel Efendim Gel.
İzmir / Muzaffer Sarısözen

177)-Dumluca’nın Bayırına
Dumluca’nın Bayırına,
Kervan Konmuş Çayırına Vay.
Anam Babam Hayırına,
Sana Yandım Allı Gelin Vay.
Sana Yandım Allı Gelin,
Ağ Gerdanı Benli Gelin Vay.
Ölürsem Kanlım Olursun,
Kıyma Bana Telli Gelin Vay.
Evlerinin Ardındayım,
Güzellerin Yurdundayım Vay.
Bir Güzelin Derdindeyim,
Derdinden Oldum Divane Vay.
Divrik / Muzaffer Sarısözen

178)-Dost Bağı
Dost Bağının Meyvaları Erişti Aman Aman Erişti,
Ayva Benim, Turunç Benim, Nar Benim Aman Aman Nar Benim.
Gözüm Yaşı Ummanlara Garıştı Aman Aman Garıştı,
Cefakârım Sitemkârım Yar Benim Aman Aman Yar Benim.
Yedi Derya Boz Bulanık Selinden Aman Aman Selinden,
Cümle Alem Aciz Kaldı DilindenAman Aman Dilinden,
Ben Bülbülüm Ayrı Düştüm Gülümden Aman Aman Gülümden,
Bahçe Benim Bağban Benim Bar Benim Aman Aman Bar Benim.
Mail Oldum Libasına Tacına Aman Aman Tacına,
Ben Doğmuşam Siyah Zülfün Ucuna Aman Aman Ucuna.
Mansur Gibi Asılır Mi Saçına Aman Aman Saçına,
Kâh Kül Benim Perçem Benim Tel Benim Aman Aman Tel Benim.
Sivas / Y. Yıldız

179)-Dağlar Seni Delik Delik Delerim
Dağlar Seni Delik Delik Delerim Delerim,
Kalbur Alır Toprağını Elerim Aman Aman
Elerim Aman Aman Dumanlı Dağlar.
Sen Bir Gara Goyun Ben De Bir Guzu Bir Guzu,
Sen Döndükçe Ardın Sıra Melerim Aman Aman
Melerim Aman Aman Dumanlı Dağlar.
Dağlar Senin Ne Garanlık
Lâle Sümbül Boynun Bükmüş Derdin Var Aman Aman
Derdin Var Aman Aman Dumanlı Dağlar.
El Âlemin Vatani Var Yurdu Var Yurdu Var,
Benim Yurtsuz Galışıma N’edeyim Aman Aman
N’edeyim, Aman Aman Dumanlı Dağlar.
Gurbet Elde Galışıma Nedeyim Aman Aman
N’edeyim, Aman Aman Dumanlı Dağlar.
Sivas / Söz-Müzik:Muhsin Akarsu

180)-Düğün Alayı
Geldi Gelin Kınası,
Ağlasın Kız Anası,
Ağlasın Kız Anası.
Geliyor Düğün Alayı,
Kaynanalar Çeksin Halayı.
Oğlan Bizim Kız Bizim,
Çatlasın Kız Anası,
Çatlasın Kız Anası.
Geliyor Düğün Alayı,
Kaynanalar Çeksin Halayı.
Sivas

181)-Dere Geliyor Dere
Dere Geliyor Dere Yalelel Yalelel,
Kumunu Sere Sere Yalelellim.
Al Beni Götür Dere Yalelel Yalelel,
Yarin Olduğu Yere Yalelellim.
Amanın Aman Aman,
Zamanın Zaman Zaman,
Bizim Düğün Ne Zaman Yalelellim.
Ben Armudu Dişlerim Yalelel Yalelel,
Sapını Gümüşlerim Yalelellim.
Sevdiğimin İsmini Yalelel Yalelel,
Mendilime İslerim Yalelellim.
Amanın Aman Aman,
Zamanın Zaman Zaman,
Bizim Düğün Ne Zaman Yalelellim.
Armut Dalda Bir İki Yalelel Yalelel,
Sayın Bakın On İki Yalelellim.
On İkinin İçinde Yalelel Yalelel,
Birincisi Benimki Yalelellim.
Amanın Aman Aman,
Zamanın Zaman Zaman,
Bizim Düğün Ne Zaman Yalelellim.

182)-Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber,
Göster Cemalini Görmeye Geldim,
Şeftalini Derde Derman Dediler,
Gerçek Mi Sevdiğim Sormaya Geldim.
Gündüz Hayallerim, Gece Düşlerim,
Uyandıkça Ağlamaya Başlarım,
Sevdiğim, Üstünde Uçan Kuşların,
Tutup Kanatlarından Kırmaya Geldim.
Senin Aşıkların Gülmez Dediler,
Ağlayıp Yaşını Silmez Dediler,
Seni Biraz Saran Ölmez Dediler,
Gerçek Mi Sevdiğim Sormağa Geldim.
Mail Oldum Senin İnce Beline,
Canim Kurban Olsun Tatlı Diline,
Aşık Olup Senin Hüsnü Bağına,
Kırmızı Gülleri Dermeye Geldim.
Karac'oğlan Der Ki Gönül Doğrusu,
Gökte Melek, Yerde Huma Yavrusu,
Ben Sana Söyledim, Sözün Doğrusu,
Soyunup Koynuna Girmeğe Geldim.
Urfa/Karacaoğlan – Kaynak Nafi Budak-Bazı Kaynaklara Göre Tunceli
(Hamdi Tanses – Halk Türküleri)

183)-Elmayı Top Top Yapalım
Elmayı Top Top Yapalım
Kızlara Bahşiş Atalım,
Kadifeden Ceketini Dar Yapalım,
Ne Güzel Yakışır İnce Bele.
Eğlenelim Taze İlen,
Altında Yelpaze İlen,
Ölçelim De O Güzelim İnce Beli,
Bir Gümüş Endâze İlen.
İzmit - Sakarya/ Ziya Bulut

184)-Evlerinin Önü Mersin
Evlerinin Önü Mersin,
Ah Sular İçmem Gadınım Tersin Tersin,
Mevlâ’m Seni Bana Versin.
Al Hançerini Kadınım Vur Ben Öleyim,
Ah Kapınızda Bi Danem, Kul Ben Olayım.
Evlerinin Önü Susam,
Ah Su Bulsam Da Gadınım Çevremi Yuğsam.
Açsam Yüzünü Baksam Dursam.
Al Hançerini Kadınım Vur Ben Öleyim,
Ah Kapınızda Bi Danem, Kul Ben Olayım.
Isparta / Gönen'li Kadir Acar

185)-Esmer Bugün Ağlamış
Esmer Bugün Ağlamış,
Ciğerimi Dağlamış.
Kara Kaşın Üstüne,
Siyah Puşi Bağlamış.
Hele Yar Yar Yar, Kibar Yarim Esmerim.
Sen Güzelsin Esmerim, Sen Benimsin Esmerim.
Esmerin Ağı Gerek,
Alnında Dağı Gerek.
Esmer Yari Olanın,
Zincirden Bağı Gerek.
Hele Yar Yar Yar, Kibar Yarim Esmerim.
Sen Güzelsin Esmerim, Sen Benimsin Esmerim.
Esmer Bu Gün Toydadır,
Kesimi Ne Boydadır.
Ne Kadar Esmer Varsa,
Hepsi Bizim Soydadır.
Hele Yar Yar Yar, Kibar Yarim Esmerim.
Sen Güzelsin Esmerim, Sen Benimsin Esmerim.
Diyarbakır / Celâl Güzelses

186)-Eyvanına Vardım
Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur,
Odasına Vardım Elleri Hamur.
Uykudan Uyanmış Gözleri Mahmur,
Ömrümde Görmedim Böyle Gelini.
Gelini Gelini Türkmen Gelini,
Saramadım Aney Gel Gör Halimi.
İpek Köynek Giymiş Ayna Dizinde,
Sıralı Benleri O Mah Yüzünde.
Sevemedim Vazgeçmiyor Nazından,
Ömrümde Görmedim Böyle Gelini.
Gelini Gelini Türkmen Gelini,
Saramadım Aney Gel Gör Halimi.
Adıyaman

187)-Elif Dedim Be Dedim
Elif Dedim Be Dedim Aman,
Kız Ben Sana Ne Dedim.
Guş Ganedı Galem Olsa Aman,
Ah Yazılmaz Benim Derdim.
Elifim Noktalandı Aman,
Az Verdim Çokçalandı.
Yetiş Anam Yetiş Bubam Aman.
Ah Çeyizim Bohçalandı.
Ah Mezarım Tahtalandı.
Kütahya / Yücel Pasmakçı

188)-Eklemedir Koca Konak
Eklemedir Koca Konak Ekleme Aman Aman,
Nazlı Da Yarim Yine Yine Geldi Aklıma.
Nasıl Edeyim Başımdaki Sevdaya Aman Aman,
Aman Aman Dostlar Yoldan Geldim Yorgunum,
Orta Da Boylu Bir Güzele Vurgunum.
Bizim Bağın Menekşesi Al Olur Aman Aman,
Âlem De Sevdiğine De Yanar Kul Olur.
Sevdiğini Alamayan Del Olur Aman Aman,
Haydi Haydi Gidelim Aynalı Konağa Üçümüz.
Taze De Şeftalidir Bizim Yükümüz.
(*) Bizim Bağa Giderken Serhaya
Çektiler Kolumdan Da Beni Tenhaya
Nasıl Edeyim Başımdaki Sevdaya
Aman Aman Dostlar Kabil Bile Dar Gelir
Bu Gençlikte Ölüm Bile Bana Zor Gelir
Aydın / Ahmet Yamacı(*)Bazı Kaynaklarda Bu Son Kıta Sivas Yöresi Görünüyor

189)-Eledim Eledim
Eledim Eledim Hölük Eledim,
Aynalı Beşikte Canan Bebek Beledim.
Büyüttüm Besledim Asker Eyledim,
Gitti De Gelmedi Canan Buna Ne Çare,
Yandı Ciğerim De Canan Buna Ne Çare.
Bir Güzel Simâdır Aklımı Alan,
Aşkın Sevdasını Canan Sineme Saran.
Bizi Kınamasın Ehl-İ Din Oğlan.
Gitti De Gelmedi Canan Buna Ne Çare,
Yandı Ciğerim De Canan Buna Ne Çare.

190)-Efem
Eğilmez Başın Gibi, Gökler Bulutlu Efem,
Dağlar Yoldaşın Gibi, Sana Ne Mutlu Efem Efem.
Oyna Yansın Cepkenin,
Yansın Güneşten Tenin,
Gün Senin Senlik Senin,
Bayramın Kutlu Efem Efem.
Sabah Yıldızı Gibi, İçime Doğdun Efem,
Bir Yaz Güneşi Gibi, Bağrımı Yaktın Efem Efem.
Oyna Yansın Cepkenin,
Yansın Güneşten Tenin,
Gün Senin Senlik Senin,
Bayramın Kutlu Efem Efem.

191)-Ekin Ektim Çöllere
Ekin Ektim Çöllere De,
Yoldurmadım Ellere.
On Besinde Yar Sevdim De,
Sevdirmedim Ellere.
Çit Çit Çit Çit Çidedene,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bidane.
Ekin Ektim Gül Bitti De,
Dalında Bülbül Öttü.
Ötme Ey Garip Bülbül De,
Yarim Aklıma Düştü.
Çit Çit Çit Çit Çidedene,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bidane.
Ekine Firaz Derler De,
Güzele Beyaz Derler.
Her Kime Derdim Yansam Da,
Yana Yana Gez Derler.
Çit Çit Çit Çit Çidedene,
Sar Bedeni Bedene.
Dünya Dolu Yar Olsa Da,
Alacağım Bidane.
Sivas / Muzaffer Sarısözen

192)-Evlerinin Önü Bulgur Kazanı
Evlerinin Önü Bulgur Kazanı (Oğlan Kazanı),
Herkes Sever Okuyanı Yazanı (Oğlan Yazanı).
Kimse Sevmez Meyhanede Gezeni (Oğlan Gezeni).
Armut Dalda Kız Bahçede Sallanır (Oğlan Sallanır),
Yere Düşer Şekerlenir Ballanir (Oğlan Ballanir).
Denizli'nin Adım Adım Yolları (Oğlan Yolları),
Açılıp Sarmıyor Yarin Kolları (Oğlan Kolları).
Bülbül Gibi Şakır Gider Dilleri (Oğlan Dilleri).
Armut Dalda Kız Bahçede Sallanır (Oğlan Sallanır),
Yere Düşer Şekerlenir Ballanır (Oğlan Ballanir).
Evlerine Varamadım Yalınız (Oğlan Yalınız),
Mendilimi Alıkoydu Çalınız (Oğlan Çalınız).
Tenhalarda Söz Atmıştı Oğlunuz (Oglan Kızınız).
Armut Dalda Kız Bahçede Sallanır (Oğlan Sallanır),
Yere Düşer Şekerlenir Ballanir (Oğlan Ballanır).
Denizli

193)-Egin Türküsü
Egin Dedikleri De Kurban
Küçük Bir Şehir Ölem Ölem.
Ana Ben Yetimem Kurban
Çekemem Kahır.
Yediğim İçtiğim De Kurban
Ağu İle Zehir Ölem Ölem.
Dön Gel Ağam Dön Gel Paşam
Egin'li Misin,
Sılaya Dönmeye De Kurban
Yeminli Misin.
Egin Viran Olmuş Aman
Baykuşlar Öter Ölem Ölem.
Diken Olan Yerde Kurban,
Güller Mi Biter.
Benim Bu Derdime Kurban,
Derman Mı Yeter Ölem Ölem.
Ya Ben Ağlamayım Kurban
Kimler Ağlasın.
Su Garip Gönlümü De Kurban,
Kimler Eğlesin.

194)-Erzurum’ Dan Çevirdiler Yolumu
Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu,
Birkaç Dadaş Bağladılar Kolumu Aman Kolumu.
Ne Bağlarsın Dadaş Benim Kolumu,
Ben Bilirim Mahkemenin Yolunu Aman Yolunu,
Ben Bilirim Karakolun Yolunu Aman Yolunu.
İstanbul’dan Gelir Ölüm Fermanı,
Yar Kalmadı Dizlerimin Dermanı Aman Dermanı.
Zalimlerin Yoktur Dini İmanı,
Selâmımı Varın Yare Söyleyin Aman Söyleyin,
Selâmımı Varın Yare Söyleyin Aman Söyleyin.

195)-Estireyim Mi
Estireyim Mi Estireyim Mi,
Yavrum Sana Fistan Kestireyim Mi.
Aman Sana Fistan Kestireyim Mi.
Üç O Yandan Beş Bu Yandan,
Yavrum Bir De Abant Yaylasından.
Aman Bir De Abant Yaylasından.
Tirilay Laylam,Tirilari Lay Lay
Laylari Tirilay Lay Lay Lay Lam
Köprünün Altı Örümcek,
Yavrum Aklımı Aldın Görüncek.
Aman Aklımı Aldın Görüncek.
Üç O Yandan,Beş Bu Yandan,
Yavrum Bir De Abant Yaylasından.
Aman Bir De Kızık Yaylasından.
Tirilay Laylam,Tirilari Lay Lay
Laylari Tirilay Lay Lay Lay Lam
Bolu

196)-Et Aldım Direminen
Et Aldım Direminen, (Beri Bak Yavrum Beri Bak)
Öldürdün Verem İnen. (Dön Biraz Da Bana Bak.)
Nasıl Verem Olmayım, (Beri Bak Yavrum Beri Bak)
Gezersin Ellerinen. (Dön Biraz Da Bana Bak.)
Kaşların İnce Mince, (Beri Bak Yavrum Beri Bak)
Ölürüm Görmeyince. (Dön Biraz Da Bana Bak.)
Seni Bana Vermezler, (Beri Bak Yavrum Beri Bak)
Düşmanlar Ölmeyince. (Dön Biraz Da Bana Bak.)
Adana - Ahmet Yamacı

197)-Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır
Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır,
Başımızda Dönen Dektir Dolaptır.
Ellerin Huriyse Benim Melektir,
Ben Yarime Neler Neler Alayım.
Ben Yarime Neler Neler Alayım,
Ben Yarime İpek Mendil Alayım.
Darılmışsa Gidip Hatrın Sorayım,
Ayrılığa Yoktur Benim Dayağım.
Evlerinin Önü Kahve Dibeği,
Dibeğe Vurdukça Ağlar Bebeği.
Ne Sen Gelin Oldun Ne Ben Güveyi,
Ben Yarime Neler Neler Alayım.
Ben Yarime Neler Neler Alayım,
Ben Yarime İpek Mendil Alayım.
Darılmışsa Gidip Hatrın Sorayım,
Ayrılığa Yoktur Benim Dayağım.
Evlerinin Önü Bulgur Sokusu,
Yel Estikçe Gelir Yarin Kokusu.
Yarim Küçüktür Cilve Kutusu,
Ben Yarime Neler Neler Alayım.
Ben Yarime Neler Neler Alayım,
Ben Yarime İpek Mendil Alayım.
Darılmışsa Gidip Hatrın Sorayım,
Ayrılığa Yoktur Benim Dayağım.

198)-Ey Gül Dalı
Ey Gül Dalı Gül Dalı,
Oldum Sana Sevdalı.
Gördüğüm Günden Beri,
Sinem Aşkınla Dağlı.
Saçları Senden Saç Bağı Benden,
Var Git Ey Güzel Küsmüsem Senden.
Pancar Bezik Değil Mi,
Ciğer Ezik Değil Mi.
Ben Sevdim Eller Aldı,
Bana Yazık Değil Mi?
Saçları Senden Saç Bağı Benden,
Var Git Ey Güzel Küsmüsem Senden.
Bayburt

199)-Eşeği Saldım Çayıra
Eşeği Saldım Çayıra
Otlaya Karnın Doyura
Gördüğü Düşü Hayra
Yoranın Da Avradını
Münkir Münafıkın Soyu
Yıktı Harap Etti Köyü
Mezarına Bir Tas Suyu
Dökenin De Avradını
Derince Kazın Kuyusun
İnim İnim İnilesin
Kefen Dikmeye İğnesin
Verenin De Avradını
Dağdan Tahta İndirenin
Iskatına Oturanın
Hizmetini Bitirenin
İmamın Da Avradını

200)-Fadime’m
Evlerinin önü yoldur,
Yoldan geçen karakoldur.
Gurban olam sarı gelin,
Gel testini bizde doldur.
Al Fadime’m bal Fadime’m,
Yanakları al Fadime’m.
Uyan uyan sabah oldu ,
Namazını gıl Fadime’m.
şu dağların burcu musun,
Giz boynumun borcu musun.
Gurban olam sarı gelin,
Sen kötünün harcımısın.
Al Fadime’m bal Fadime’m,
Yanakları al Fadime’m.
Uyan uyan sabah oldu ,
Namazını gıl Fadime’m.
Afyon

201)-Ferâyidir Gızın Adı
Ferâyidir kızın adı,Ferayi
Türkmen de gızı gatarlamış mayayı.
Demirciler demir döver tuncolur,
Sevip sevip ayrılması gücolur.
Galip BIRGILIME/ Muğla Salih DÜNDAR

202)-Fincanın etrafı yeşil
Fincanın etrafı yeşil aman aman,
At kolun kolların boynumdan aşır.
Sarhoşum dilim dolaşır aman aman.
Aman kız canim kız öldürdün beni
El ettin göz ettin soldurdun beni.
Fincanın etrafı sari aman aman,
Ağlarım sızlarım ben zari zari.
Elimden aldılar yari aman aman.
Aman kız canim kız öldürdün beni
El ettin göz ettin soldurdun beni.

203)-Fındık Dalları
Yine yeşerdi fındık dalları,
Acep ne olacak yarin halları,
Dalgalanıyor pembe şalvarı.
kız allan pullan gel gel gel yanıma,
Beyaz kollarını dola boynuma.
Tabya başında kızlar yan yana,
İçlerinden biri göz etti bana,
Nur olsun seni doğuran ana.
kız allan pullan gel gel gel yanıma,
Beyaz kollarını dola boynuma.
fındık dalları yerlere değer,
Yarin bakışları kalbime değer.
Ölürüm seni almazsam eğer.
kız allan pullan gel gel gel yanıma,
Beyaz kollarını dola boynuma.

204)-Fırat Türküsü
Su Fırat’ın suyu akar serindir [Ölem ölem derdo ölem] [akarserindir]
Yarimi götürdü [anam] kanlı zalimdir [Ölem Ölem] [kanlı zalimdir]
Daha gün görmemiş taze gelindir [Ölem Ölem derdo Ölem] [taze gelindir]
Söyletmeyin beni [anam] yaram derindir
[Ölem Ölem yaram derindir] [nasıl gülem]
Kömürhan köprüsü Harput'a bakar [Ölem ölem derdo ölem] [Harput'a bakar]
Körolası zalim Fırat ocaklar yıkar [Ölem ölem] [ocaklar yıkar] [nasıl gülem]
Ahbapların gelmiş agitlar yakar [Olem olem derdo olem] [ağıtlar yakar]
Söyletmeyin beni [anam] yaram derindir
[Ölem ölem yaram derindir] [nasıl gülem]
IZZET ALTINMESE

205)-Fincanı Taştan Oyarlar
Fincanı tastan oyarlar balam oyarlar,
İçine bade koyarlar.
Sen bize gelme duyarlar balam duyarlar.
Sen kimin canisin cani,
Sen yine doldur Fincanı.
Fincanı rafa dizerler balam dizerler,
İçine bade süzerler.
Sen bize gelme sezerler balam sezerler.
Sen kimin canisin cani,
Sen yine doldur Fincanı.
Fincanın dibi düz olur balam düz olur,
Sen bize gelme söz olur.
Bir kadeh bade az olur balam az olur.
Sen kimin canisin cani,
Sen yine doldur Fincanı.
Sivas Muzaffer Sarısözen

206)-Gurbet Elde
Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Derman Arar İken Derde Düş Oldum,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Huma Kuşu Suya Düştü Ölmedi,
Dünya Sultan Süleyman'a Kalmadı.
Dedim Yâre Gidem Nasip Olmadı,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Kağıda Yazarlar Ufak Yazılar,
Anasız Olur Mu Körpe Kuzular.
Yürek Yaralıdır, Ciğer Sızılar,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Pir Sultan Abdal’ım Böyle Buyurdu,
Ayrılık Donları Biçti Giydirdi.
Ben Ayrılmaz İdim Felek Ayırdı
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Erzincan / Ali Ekber Çiçek

207)-Gidin Bulutlar Gidin
Gidin Bulutlar Gidin,
Yarime Selâm Edin...
Gel Gel Gel Aman
Yarim Uykuda İse,
Uykusun Haram Edin...
Ayle Bir Tanem Ayle
Gider İsen Uğurlar Olsun,
Dağlar Taslar Yolun Olsun...
Gel Gel Gel Aman
Benden Başka Yar Seversen,
İlâhi Gözün Kör Olsun...
Ayle Bir Tanem Ayle
Gidiyorum Elveda,
Bu Can Yoluna Feda...
Gel Gel Gel Aman
Kavuşmadık Yar Olmaz,
Kavuştur Beni Huda...
Ayle Bir Tanem Ayle
Kütahya Hisarlı Ahmet

208)-Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Güzel Ne Güzel Olmuşsun,
Görülmeyi Görülmeyi,
Siyah Zülfün Halkalanmış...Aman Aman
Örülmeyi Örülmeyi.
Mendilim Yuğdum Arıttım,
Gülün Dalında Kuruttum,
Adin Ne İdi Unuttum...Aman Aman
Sorulmayı Sorulmayı..
Seğirttim Ardından Yettim,
Eğildim Yüzünden Öptüm,
Adın Bilirdim Unuttum...Aman Aman
Çağırmayı Çağırmayı.
Benim Yarim Bana Küsmüş,
Zülfünü Gerdana Dökmüş,
Muhabbeti Benden Kesmiş...Aman Aman
Sevilmeyi Sevilmeyi.
Çağır Karacaoğlan Çağır,
Taş Düştüğü Yerde Ağır,
Yiğit Sevdiğinden Soğur...Aman Aman
Sarılmayı Sarılmayı.
Maraş / Aşık Mehmet Temiz

209)-Gız Pınar Başında Yatmış Uyumuş
Gız Pınar Başında Yatmış Uyumuş Yar,
Elâ Gözlerini Uyku Bürümüş,
Herkes Sevdiğini Almış Yürümüş.
Elmalar Yolladım, Çevreler Salladım,
Eğlensin Diye Sallansın Diye.
Giz Pınar Başında Testi DoldururYar,
Testinin Kulpuna Şahin Kondurur,
Giz Senin Bakisin Beni Öldürür.
Derdimin Dermanı İğdeli Gelin,
İğdesini Aldırmış Sevdalı Gelin.
Bilecik / Mehmet İbiş

210)-Gurbet Elde
Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Derman Arar İken Derde Düş Oldum,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Huma Kuşu Suya Düştü Ölmedi,
Dünya Sultan Süleyman'a Kalmadı.
Dedim Yâre Gidem Nasip Olmadı,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Kağıda Yazarlar Ufak Yazılar,
Anasız Olur Mu Körpe Kuzular.
Yürek Yaralıdır, Ciğer Sızılar,
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Pir Sultan Abdal’ım Böyle Buyurdu,
Ayrılık Donları Biçti Giydirdi.
Ben Ayrılmaz İdim Felek Ayırdı
Ağlama Gözlerim Mevlâ Kerimdir.
Erzincan /Ali Ekber Çiçek

211)-Gönül Gurbet Ele Varma
Gönül Gurbet Ele Varma,
Ya Gelinir Ya Gelinmez.
Her Güzele Gönül Verme,
Ya Sevilir Ya Sevilmez.
Gel Ey, Gel Ey Ey.
Her Güzele Gönül Verme ,
Ya Sevilir Ya Sevilmez.
Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel,
Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey.
Has Bahçenin Nar Ağacı,
Kimi Tatlı Kimi Acı.
Zalim Derdimin İlâcı,
Ya Bulunur Ya Bulunmaz.
Gel Ey, Gel Ey Ey.
Zalim Derdimin İlâcı,
Ya Bulunur Ya Bulunmaz.
Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel,
Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey.
Deryalarda Yüzer Bahri,
Doldur Ver İçeyim Zehri.
Zalim Gurbet Elin Kahrı,
Ya Çekilir Ya Çekilmez.
Gel Ey, Gel Ey Ey.
Zalim Gurbet Elin Kahrı,
Ya Çekilir Ya Çekilmez.
Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel,
Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey.
Karacaoğlan Düşse Yola,
Bülbül Figan Eder Güle.
Güzel Sevmek Sarp Bir Kale,
Ya Çekilir Ya Çekilmez.
Gel Ey, Gel Ey Ey.
Güzel Sevmek Sarp Bir Kale,
Ya Alınır Ya Alınmaz.
Gel Güllü'm Gel, Gel Tellim Gel, Gel Nazlım Gel,
Gel Ey Gel Ey, Gel Ey Gel Ey, Ey.
Gaziantep / Hüseyin Kırmızıgül

212)-Gide Gide Bir Söğüde Dayandım
Gide Gide Bir Söğüde Dayandım Dayandım,
O Söğüdün Allarına Boyandım Gelin Boyandım.
Ben O Yare Dağlar Kadar Güvendim Güvendim,
Güvendiğim Dağlar Elime Geldi Elime Geldi.
Ölem Ben Ölem Ben,
Kurban Olam Ağzındaki
Dile Ben Gelin Dile Ben.
Yüce Dağlar Size Var Mı Zararım Zararım,
Yar Yitirdim Uğrun Uğrun Ararım Gelin Ararım.
Ben O Yari Her Gelenden Sorarım Sorarım,
Güvendiğim Dağlar Elime Geldi Elime Geldi.
Ölem Ben Ölem Ben,
Kurban Olam Ağzındaki
Dile Ben Gelin Dile Ben.
Yüce Dağ Başına Çadır Açarım Açarım
Çadırın İçine Güller Saçarım Gelin Saçarım
Ben O Yari Çalar Dağa Kaçarım Kaçarım
Güvendiğim Dağlar Elime Geldi Elime Geldi.
Ölem Ben Ölem Ben,
Kurban Olam Ağzındaki
Dile Ben Gelin Dile Ben.
Adana (Karaisali) Nida Tüfekçi

213)-Göl Başına Vardım
Göl Başına Vardım Gülleri Çoktur,
Güzeller Geliyor Sevdigim Yoktur.
Uy Gelin Gelin, Sevdalı Gelin, Öldürdün Beni.
Göl Başına Vardım Tren Duruyor,
Annem Beni Gurbet Ele Yolluyor.
Uy Gelin Gelin, Sevdalı Gelin, Öldürdün Beni.
Bu Derenin Alıcından Burcundan,
Bana Gelsen Ölür Müydün Acından.
Uy Gelin Gelin, Sevdalı Gelin, Öldürdün Beni.
Adıyaman

214)-Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Ben Ağlarım Yane Yane,
Aşk Boyadı Beni Kane.
Ne Akilem Ne Divane,
Gel Gör Beni Aşk Neyledi.
Gel Gör Beni Aşk Neyledi,
Derde Giriftar Eyledi.
Gâh Eserim Yeller Gibi,
Gâh Tozarım Yeller Gibi.
Gâh Akarım Seller Gibi,
Gel Gör Beni Aşk Neyledi.
Gel Gör Beni Aşk Neyledi,
Derde Giriftar Eyledi.
Ben Yunus'um Biçareyim,
Aşk Elinden Avareyim.
Bastan Ayağa Yareyim,
Gel Gör Beni Aşk Neyledi.
Gel Gör Beni Aşk Neyledi,
Derde Giriftar Eyledi.
Söz: Yunus Emre

215)-Gönül Gel Seninle
Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim,
Araya Kimseyi Alma Sevgilim, Alma Sevgilim.
Ya Benim Kimim Var Kime Yalvarayım,
Kaldır Kalbindeki Karayı Gönül.
Solmazsa Dünyada Güzeller Solmaz,
Bu Dünya Fanidir Kimseye Kalmaz.
Yalan Dolan İle Sofuluk Olmaz,
Mümin Olan Bekler Sırayı Gönül.
Derviş Ali’m Öğüt Verir Özüne,
Gönül Lütfeyledi Geldi Sözüne Geldi Sözüne.
Azrail Konarsa Göğsün Düzüne,
O Zaman Görürsün Karayı Gönül.
Erzincan Söz: Pir Sultan Abdal

216)-Gökte Yıldız Ay Misun
Gökte Yıldız Ay Misun Da,
Kemençeme Yay Misun.
Alsam Seni Elime Ssst Ssst,
Baksam Çalayi Misun.
Kemençeme Tel Misun Da,
Derdimi Bilir Misun.
Hayda Gidelim Desem Ssst Ssst,
Benimle Gelir Misun.
Kemençeme Tel Misun Da
Sen Benim Neyim İsun,
Çok Bakayusun Bana Ssst Ssst,
Beni Yiyecek Misun.
Kil Olsa Çubuk Olsa Da,
Kemençeme Yay Olsa.
Sarsak Birbirimizi Ssst Ssst,
Kimseler Uyanmasa.
Karadeniz

217)-Gel Hele
Seher Yeli Selâm Söyle Yarime,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Beni Kula Kul Eyledi Bu Sene,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Değme Kuşlar Konmaz İken Dalıma,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Gurbet Eli Yol Eyledik Bu Sene,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Hasretin Acısı Bağrımı Deler,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Nedendir Ki Ben Ağlarım El Güler,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Ne Bir Mektup Gelir Ne Haber Salar,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Postaneyi Yol Eyledik Bu Sene,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Asığın Sinesi Benzer Sazına,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Geceleri Uyku Girmez Gözüme,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Takatim Yok Sular İndi Dizime,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Hastaneyi Yol Eyledik Bu Sene,
Gel Hele De Gülüm Gel Hele.
Söz -Müzik:Behlül Alkan

218)-Geline Bak Geline
Geline Bak Geline,
Kına Yakmış Eline.
Yar Hayda Halden Bilmez Ne Fayda,
Söz Anlamaz Ne Çare.
Eğildim Su İçmeğe,
Aklıma Düştü Gelin.
Yar Hayda Halden Bilmez Ne Fayda,
Söz Anlamaz Ne Çare.
Köprünün Altı Diken,
Yaktın Beni Gül İken
Yar Hayda Halden Bilmez Ne Fayda,
Söz Anlamaz Ne Çare.
Allah Da Seni Yaksın,
Üç Günlük Gelin İken.
Yar Hayda Halden Bilmez Ne Fayda,
Söz Anlamaz Ne Çare.
Sivas

219)-Gine Dertli Dertli İniliyorsun
Gine Dertli Dertli İniliyorsun,
Sarı Durnam Sinem Yaralandı Mı.
Hiç El Değmeden De İniliyorsun.
Sari Durnam Sinem Yaralandı Mı,
Yoksa Ciğerlerin Parelendi Mi.
Yoksa Sana Ya Düzen Mi Düzdüler,
Perdelerin Tel Tel Edip Üzdüler.
Tellerini Sırmadan Mi Süzdüler.

220)-Iğdırın Al Alması
Iğdırın Al Alması Ay Balam, Yemeye Bal Alması,
Yar Gelene Galdı, Yaremin Sağalması, Ölürem......
Ölürem Yar, Sefirem Yar, Yanıram Yar, Yar....
Deryada Deryalıklar Ay Balam, Suda Oynar Balıklar,
Ne Bu Sevda Olaydı, Ne De Bu Ayrılıklar, Ölürem......
Ölürem Yar, Sefirem Yar,Yanıram Yar, Yar....
Sorma Benden Haralı Ay Balam, Gönlüm Senden Yaralı,
Yarimi Sorarsanız, Azerbaycan Maralı,
Ölürem Yar, Sefirem Yar,Yanıram Yar, Yar....
Söz-Müzik: Anonim

221)-Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor
Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor,
Gavur Dağlarının Başı Dumanlı.
Gönül Binmiş Aşk Atına Aşıyor,
Bre Beyler, Cu"Nunluğun Zaman Mı?
Aşağıdan İskan Evi Geliyor,
Bezirganla Koç Yiğide Gülüyor.
Kitabın Dediği Günler Oluyor,
Yoksa Devir Do"Ndu" Ahir Zaman Mi?
Dadaloğlu'm Sevdası Var Başımda,
Gündüz Hayalinde Gece Düşümde.
Al iskan Tüfekler Dağlar Başında,
Azrail'den Başkasına Aman Mı?
Dadaloğlu

222)-İki Gözüm İki Çeşme
Ben Gurbetin Kucağında,
Düse Kalka Yoruldum.
Bir Zalimin Ocağında,
Can Evimden Vuruldum.
İki Gözüm İki Çeşme,
Yanaklarım Islanır.
Bu Gidişle Deli Deli Gönlüm,
Dert Çektikçe Uslanır.
Esme Rüzgar Deli Deli,
Aklım Başımda Değil.
Bu Gidişle Benim Sonum,
Galiba Belli Değil.
İki Gözüm İki Çeşme,
Yanaklarım Islanır.
Bu Gidişle Deli Deli Gönlüm,
Dert Çektikçe Uslanır.

223)-İki Keklik
İki De Keklik Bir Kayada Ötüyor,
Ötme De Keklik Derdim Bana Yetiyor,
Aman Aman Yetiyor.
Annesine Kara Da Haber Gidiyor.
Yazması Oyalı Kundurası Boyalı,
Yar Benim Aman Aman Yar Benim
Uzun Da Geceler Yar Boynuma Sar Benim.
Aman Aman Sar Beni.
İki De Keklik Bir Derede Su İçer,
Dertli De Keklik Dertsizlere Dert Açar,
Aman Aman Dert Açar.
Ona Yanık Sevda Derler Tez Geçer.
Yazması Oyalı Kundurası Boyalı,
Yar Benim Aman Aman Yar Benim
Uzun Da Geceler Yar Boynuma Sar Benim.
Aman Aman Sar Beni.
Balıkesir

224)-İlimon Ektim Tasa
İlimon Ektim Tasa İlimon Yar Aman,
Amanın Bitmedi Kaldı Kısa Vay Vay.
Kız Ben Seni Alırım İlimon Yar Aman,
Amanın Askerlik Geldi Başa Vay Vay.
İlimon Da Değil Nar Gelsin Oy Oy,
Yandı Da Yürek Kar Gelsin Oy Oy.
İlimon Ektim Düze İlimon Yar Aman,
Amanın Bitmedi Kaldı Güze Vay Vay.
Kız Ben Seni Alırım İlimon Yar Aman
Amanın Liralar Dize Dize Vay Vay.
Kırşehir

225)-İlvanlım
Gayayı Gırcı Duttu İlvanlım İlvanlım İlvanlım Aman Aman,
Dibini Burcu Duttu Al Fistanlım Gaytanlım.
Bizde Bir Yar Sevmeynen İlvanlım İlvanlım İlvanlım Aman Aman,
Köyü Bir Sancı Tuttu Al Fistanlım Gaytanlım.
Gus Burcuyu Budarlar İlvanlım İlvanlım İlvanlım Aman Aman,
Işkın Sürmesin Deyi De Al Fistanlım Gaytanlım.
Bizi Köyden Kovarlar İlvanlım İlvanlım İlvanlım Aman Aman,
Gözel Sevmesin Deyi De Al Fistanlım Gaytanlım.
Zülüf Kısa Yüz Örtmez İlvanlım İlvanlım İlvanlım Aman Aman,
Sevda Selinden Gitmez De Al Fistanlım Gaytanlım.
Bu Gözler Seni Gördü İlvanlım İlvanlım İlvanlım Aman Aman,
Gayrısına Meyletmez De AlFistanlım Gaytanlım.

226)-İnce Giyerim İnce
İnce Giyerim İnce,
Pembe Yakışır Gence.
İnsan Bir Hoş Oluyor,
Sevdiğini Görünce.
Of Sen Yana Ben Cama,
İkimizin Resmini Çıkarsınlar Yan Yana.
Derelerin Çakılı, Nerden Aldın Akılı.
Döne Döne Oynuyor , Ağabeyimin Çakırı.
Of Sen Yana Ben Cama,
İkimizin Resmini Çıkarsınlar Yan Yana.
Dereler Çakıl Taşlı,
Ördekler Yeşil Başlı.
Benim Sevdiğim Dilber,
Al Yanak Kalem Kaşlı.
Of Sen Yana Ben Cama,
İkimizin Resmini Çıkarsınlar Yan Yana.
Tekirdağ

227)-İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Yakut Yaylasından Asarken Yolum
Gördüm Ki Yaralı Ağlar Bir Ceyran
Avcı Vurmuş Kanları Yere Akar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Çifte Kuzusu Var Dağlar Maralı
Kuduretten Kaşı Gözü Karalı
Avcı Vurmuş Anaları Yaralı
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Davut Sulari'yem Olmuşam Nöker
Ceyran Avuç Avuç Gözyaşı Döker
Bizim Yaylalarda Sürüler Yatar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Davut Suları

228)-İnsan Kısım Kısım
İnsan Kısım Kısım Hey Hey Yer Damar Damar,
Kaşların Nameli Yüzlerin Kamer Yüzlerin Kamer.
İnce Bel Üstüne Yar Yar Olayım Kemer,
Yakışır Bellere Canan Sar Beni Beni.
Değişmiş Rengini Canan Olmuş Üveyik,
Şahine Benziyor Gözlerin Rengi Gözlerin Rengi,
Sen Bir Avcı Ol Da Yar Yar Ben Olam Geyik,
Doldur Tüfeğini Hey Hey Vur Beni Beni.

229)-İreyhan Eker Misin
İreyhan Eker Misin,(Lili Yar)
Balınan Seker Misin.(Lili De Lili Yar)
Dünyada Ettiğini,(Lili Yar)
Ahrette Çeker Misin.(Lili De Lili Yar)
Karanfil Oylum Oylum,(Lili Yar)
Geliyor Servi Boylum.(Lili De Lili Yar)
Servi Boylum Gelince,(Lili Yar)
Sen Olur Benim Gönlüm.(Lili De Lili Yar)
Karanfil Olacaksın,(Lili Yar)
Sararıp Solacaksın.(Lili De Lili Yar)
Ben Hakime Danıştım,(Lili Yar)
Sen Benim Olacaksın.(Lili De Lili Yar)
Sivas

230)-İste Yetimlerin Yetimi
İste Yetimlerin Yetimi Benem
Çok Cahd Ettim Gülemedim Ne Yazık
Bu Dünyaya Geldiğimden Yoksulam
Ben Neyim Bilemedim Ne Yazık
Her Kimlere El Attımsa Koptu Dal
Ne Takadım Kaldı Ne De Mecal
Bir Yakınım Yok Ki Olam Hasbihal
Fesat Hille Olamadım Ne Yazık
Giden Gitme Mihnet Bırakmaz Peşin
Gel Davut Suları Yok Ahbap Esin
Yaren Akraba Tavlukat Kardeşin
Dediğimde Duramadım Ne Yazık
Davut Suları

231)-İzmir’in Kavakları
İzmir’in Kavakları,
Dökülür Yaprakları.
Bize De Derler Çakıcı...
Yar Fidan Boylum
Yakarız Konakları.
Servim Senden Uzun Yok,
Yaprağında Gözüm Yok.
Kamalı Da Zeybek Vuruldu...
Yar Fidan Boylum
Çakıcı’ya Sözüm Yok.
Ödemiş

232)-Karanfil Oylum Oylum
Karanfil Oylum Oylum,
Geliyor Fidan Boylum.
Fidan Boylum Gelirse...
Yandım Hey
Sen Olur Benim Gönlüm.
Karanfil Olacaksın,
Sararıp Solacaksın.
Ben Hakime Danıştım,
Sen Benim Olacaksın.
Karanfil Oymak Oymak,
Olur Mu Yare Doymak.
Yare Doydum Diyenin,
Caizdir Boynun Vurmak.
Konya / Ali Çalışkan

233)-Karanfilin Moruna
Karanfilin Moruna,
Ölüyorum Yoluna.
Çifte Kurban Adadım,
Sevdiğimin Yoluna.
Karanfilim Süt Beyaz,
Ayrı Düştük Biz Bu Yaz.
Hediyeni İstemem,
Mektubunu Sıkça Yaz.
Karanfilsin Tarçınsın,
Neden Böyle Hırçınsın.
Ne Küçüksün Ne Büyük,
Tamam Benim Harcımsın.
Çanakkale/ Refika Berkalp

234)-Kiremitte Buz Musun
Kiremitte Buz Musun?
Gelin Misin Kız Mısın?
Yarın Size Varacam
Evde De Yalınız Mısın.
Yan Osman’ım Yan.
Deniz Üstünde Biber,
Kayıklar Gelir Gider.
Ne Mektup Var Ne Haber,
Yüreğim Yanar Gider.
Yan Osman’ım Yan.
Uşak /Selçuk Erim

235)-Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim
Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim,
Murat Alıp Doya Doya Gezmedim,
Bu Kara Yazıyı Kendim Yazmadım.
Alnıma Yazılmış Bu Kara Yazı,
Kader Böyle İmiş Ağlarım Bazı
Gönül Ey...Sebebim Ey.
Geceleri Uyku Girmez Gözüme,
Zalim Yastık Diken Oldu Gözüme,
Uyma Dedim Uydun Eller Sözüne.
Alnıma Yazılmış Bu Kara Yazı,
Kader Böyle İmiş Ağlarım Bazı
Gönül Ey...Sebebim Ey.
Erzincan

236)-Kiraz Aldım Dikmeden
Kiraz Aldım Dikmeden,
Halime’m Dallarını Bükmeden.
Bir Armağan Ver Bana,
Halime’m Ben Gurbete Gitmeden.
Tombalacık Halime’m Yar Başına Gel,
Ben Gidiyorum Bolu'ya Düş Peşime Gel.
Ocak Başında Kaldım,
Halime’m İnce Fikire Daldım.
Kapılar Açılırken,
Halime’m Seni Geliyor Sandım.
Alçaklara Kar Yağıyor Üşümedin Mi?
Sen Bu İsin Sonunu Hiç Düşünmedin Mi?
Tütün Aldım Hendekten,
Halime’m Hekim Gelir Devrek'ten,
Hekim Buna Neylesin,
Halime’m Yangınımız Yürekten.
Aygın Mısın Halime’m, Baygın Mısın Gel,
Hiç Haberin Gelmiyor, Dargın Mısın Gel
Mengen Emin Baran

237)-Kapı Ardına Asa Koymuş Eleği
Kapı ardına Asa Koymuş Eleği,
Bekârların Genç Kızlardan Dileği,
Anasının Mühür Gözlü Meleği.
Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur,
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur.
Yeni Çıkmış Kestanenin Dalına,
Beni Koymadılar Kendi Halime,
Kamalar Mı Sokam Kendi Kalbime.
Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur,
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur.
Yol Üstüne Kura Koymuş Çıkrığı,
Kendi Havasına Büker İpliği,
Anasının Bir Tanecik Kekliği.
Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur,
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur.
Dam Başına Asa Koymuş Kalburu,
Bekârları Yatağından Kaldırı,
Bu Dert Bizi İflâh Etmez Öldürü.
Aman Yarim Evlerimiz Nerd'olur,
Eller Sarar Yüreğimiz Dert Olur.
Afyonkarahisar Şükrü Hanlı

238)-Kadir Mevlâm
Kadir Mevlâm Senden Bir Dileğim Var,
Beni Muhannete Muhtaç Eyleme.
Yedi Deryalara Gark Eyle Beni,
Yine Muhannete Muhtaç Eyleme.
Muhannetin Suyu Dolayı Akar,
Değdiği Yerleri Od Olur Yakar.
Eyilik Etmeden Başına Kakar,
Yine Muhannete Muhtaç Eyleme.
Muhannetin Sözü Pareli Oktur,
Lûtfuna Kerem Et İhsanı Çoktur.
Sağ Elin Sol Ele Faydası Yoktur,
Yine Muhannete Muhtaç Eyleme.
Ben Dertli’yim Hak Ayırsın İsimi,
Kaygılara Saldım Garip Basımı.
Varsın Kurtlar, Kuşlar Yesin Leşimi,
Yine Muhannete Muhtaç Eyleme.
Erzincan

239)-Kadifeden Kesesi
Kadifeden Kesesi,
Kahveden Gelir Sesi.
Oturmuş Kumar Oynar,
Ah Ciğerimin, Ah Ciğerimin Kösesi.
Aman Yallah, Beyoğlu’na Yolla,
Haydi Yallah, Beyoğlu’na Yolla,
Yolla Yolla Yar Yolla.
Kadife Yastığım Yok,
Odana Bastığım Yok.
Kitaba El Basarim,
Senden Başka Aman Senden Başka Dostum Yok.
Aman Yallah, Beyoğlu’na Yolla,
Haydi Yallah, Beyoğlu’na Yolla,
Yolla Yolla Yar Yolla.
Kadifeden Yeleğim,
Seni Sevdim Meleğim.
; Biraz Da Sen Beni Sev,
Rahat Etsin, Aman Rahat Etsin Yüreğim.
Aman Yallah, Beyoğlu’na Yolla,
Haydi Yallah, Beyoğlu’na Yolla,
Yolla Yolla Yar Yolla
İstanbul

240)-Kırmızı Gül Demet Demet
Kırmızı Gül Demet Demet,
Sevda Değil Bir Alâmet...
Balam Nenni, Yavrum Nenni.
Gitti Gelmez O Muhannet.
Sol Revanda Balam Kaldı,
Yavrum Kaldı, Balam Kaldı.
Kırmızı Gül Her Dem Olmaz
Yaralara Merhem Olmaz...
Balam Nenni, Yavrum Nenni.
Ol Tabipten Derman Gelmez.
Sol Revanda Balam Kaldı,
Yavrum Kaldı, Balam Kaldı.

241)-Karaova Düğünü
Karaova’ya Vardım Güle Oynaya,
Aziz Arkadaşımı Güvey Koymaya.
Acımadın Mı Murat Beni Vurmaya,
Al Kanlar İçinde Kabre Koymaya.
Vurma Murat Yakışmaz Senin Şanına,
İnsan Eniştesinin Kıyar Mı Canına.
Karaova Düğünü Gece Kuruldu,
Varır Varmaz Güveyin Adi Soruldu.
Pehlivanlar Meydana Çıktı Soyundu,
O Zaman Hacı Gümüş Oğlu Vuruldu.
Vurma Murat Yakışmaz Senin Şanına,
İnsan Eniştesinin Kıyar Mi Canına

242)-Karadır Kasların
Karadır Kaşların Ferman Yazdırır,
Aşkın Beni Diyar Diyar Gezdirir.
Lokman Hekim Gelse Yaram Azdırır,
Yaramı Sarmaya Yar Kendi Gelsin.
Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur,
Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.
Karadır Kaşların Benzer Kömüre,
Yardan Ayrı Düşmek Zarar Ömüre.
Kollarımdan Bağlasalar Demire,
Kırarım Demiri Kaçarım Yare.
Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur,
Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.
Uzaklara Gittim Gelirim Diye,
Tabancamı Doldurdum Vururum Diye.
Hiç Aklıma Gelmez Ölürüm Diye,
Ölüm Ver Allah’ım Ayrılık Verme.
Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur,
Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.
Malatya

242)- Kara Tren
Kara Tren Gelmez M’ ola,
Düdüğünü Çalmaz M’ ola.
Gurbet Ele Yar Yolladım,
Mektubunu Salmaz M’ ola
Allı Gelin Al Olaydın,
Selvilere Dal Olaydın.
Gelen Geçen Yolculara,
Nazlı Yar Beni Soraydın.
Aldım Çantamı Elime,
Düştüm Gurbetin Yoluna.
Böyle Bilseydim Sevmezdim,
Düştüm El Âlem Diline.
Allı Gelin Al Olaydın,
Selvilere Dal Olaydın.
Gelen Geçen Yolculara,
Nazlı Yar Beni Soraydın.
Evlerinin Önü Tastan,
Sen Çıkardın Beni Bastan.
Ben Seni Sevdim Seveli,
Gözlerim Dinmiyor Yastan.
Allı Gelin Al Olaydın,
Selvilere Dal Olaydın.
Gelen Geçen Yolculara,
Nazlı Yar Beni Soraydın.

243)-Köprüden Geçti Gelin
Köprüden Geçti Gelin
Saç Bağın Düştü Gelin...
Diloy Loy Halden Bilmez Diloy Loy,
Söz Anlamaz Ne Fayda.
Eğil Bir Yol Öpeyim,
Gençliğim Geçti Gelin...
Diloy Loy Diloy Diloy Diloy Diloy Loy,
Halden Bilmez Diloy Loy,
Söz Anlamaz Ne Fayda.
Köprüden Geçemiyom,
Az Doldur İçemiyom...
Diloy Loy Halden Bilmez Diloy Loy,
Söz Anlamaz Ne Fayda.
Sen Benden Geçtin Ama,
Ben Senden Geçemiyom...
Diloy Loy Diloy Diloy Diloy Diloy Loy,
Halden Bilmez Diloy Loy,
Söz Anlamaz Ne Fayda.

244)- Kalenin Bedenleri
Kalenin Bedenleri Yar Yar Yar Yandım,
Çevirin Gidenleri Şinanay Yarim Şinanay Nay.
İpek Bürük Bürünmüş Yar Yar Yar Yandım,
Niksar’ın Fidanları Şinanay Yarim Şinanay Nay.
Hoppa Nina Nina Nay Nina Nay Nay,
Yavrum Nina Nina Nay Nina Nay Nay.
Kaleden İniyorum Yar Yar Yar Yandım,
Çağırsan Dönüyorum Şinanay Yarim Şinanay Nay.
Kurudum Kibrit Oldum Yar Yar Yar Yandım,
Üflesen Yanıyorum Şinanay Yarim Şinanay Nay
Hoppa Nina Nina Nay Nina Nay Nay,
Yavrum Nina Nina Nay Nina Nay Nay.

245)- Kırmızı Buğday
Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden,
Mevlâm Mevlâm Versin Güzellerin Gencinden.
Kim Ayrılmış Ben Ayrılam Eşimden.
Yörü Yörü Dilber Salma Saçın Sürünsün,
Açıver Açıver Cepkeni Elmas Gerdan Görünsün.
Yol Üstüne Kura Koymuş İlyeni
Ben İstemem İstemem Mavi Şalvar Giyeni.
Ben İsterim Setre Pantol Giyeni.
Yörü Yörü Dilber Salma Saçın Sürünsün,
Ay ver Açıver Cepkeni Elmas Gerdan Görünsün.
Manisa Muzaffer Sarisözen

246)- Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir
Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir,
Kâhkülü Boynuna Dökülür Gelir, Dökülür Gelir.
Yayladan Gel Allı Gelin Yayladan,
Kesme Ümidini Kadir Mevlâ'dan Kadir Mevlâ'dan.
Ver Elini Karlı Dağlar Aşalım, Bayramlaşalım.
Ben Bir Koyun Olayım Sen De Bir Kuzu.
Meleye Meleye Getirem Yazı, Getirem Yazı.
Yayladan Gel Allı Gelin Yayladan,
Kesme Ümidini Kadir Mevlâ'dan Kadir Mevlâ'dan.
Ver Elini Karlı Dağlar Aşalım, Bayramlaşalım.
Kapıma Bağladım Da Kınalı Koçu,
Harmani Kaldırdım Kız Senin İçin, Kız Senin İçin.
Yayladan Gel Allı Gelin Yayladan,
Kesme Ümidini Kadir Mevlâ'dan Kadir Mevlâ'dan.
Ver Elini Karlı Dağlar Aşalım, Bayramlaşalım.
Afyonkarahisar/ Ahmet Yamacı

247)- Karadır Bu Bahtım Kara
Karadır Bu Bahtım Kara,
Sözüm Kâr Etmiyor Yara
Sen Düşürdün Beni Dara.
Eyvah Eyvah Eyvah Ey,
Kendim Ettim Kendim Buldum.
Gül Gibi Sarardım Soldum.
Eyvah Eyvah Ey.
Bilmez Yar Halimden Bilmez,
Akar Göz Yaşımı Silmez.
Bir Kere Yüzüme Gülmez.
Eyvah Eyvah Eyvah Ey,
Kendim Ettim Kendim Buldum.
Gül Gibi Sarardım Soldum.
Eyvah Eyvah Ey.

248)-Kızılcıklar Oldu Mu
Kızılcıklar Oldu Mu,
Selelere Doldu Mu Hey.
Gönderdiğim Çoraplar,
Ayağına Oldu Mu.
Mendili Eline,
Mendil Verdim Eline.
Kara Kına Yollamış,
Yar Benim Ellerime.
Kızılcıklar Kırmızı,
Alamadım Su Kızı Hey.
Gerdanında Beni Var,
Sandım Seher Yıldızı.
Mendili Eline,
Mendil Verdim Eline.
Kara Kına Yollamış,
Yar Benim Ellerime.
Tabakası Aynalı,
Su Oğlana Varmalı Hey.
Oğlan Çok Güzel Ama,
Anası Olmamalı.
Mendili Eline,
Mendil Verdim Eline.
Kara Kına Yollamış,
Yar Benim Ellerime.

249)- Kipriğin Gaşına Değdiği Zaman
Kipriğin Gaşına Da Değdiği Zaman,
Bekleme Sevdiğim De Vur Beni Beni.
Sevdanın Şafağı Da Söktüğü Zaman,
Diyardan Diyara Da Sür Beni Beni.
Saçların Rüzgarı Da Tel Tel Biçende,
Dudağın Dilinden De Şerbet İçende.
Gönlümde Duygular Ateş Saçan Da,
Alevden Gömleğe Sar Beni Beni.
Erzincan Davut Sulari

250)- Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum,
Ah İlen Vah İlen Ömrüm Geçirdim.
Yare Seker Ezdim Şerbet İçirdim.
Öyle Olur Böyl'olur Türkmen Gelini,
Edası Hoş Olur Türkmen Gelini.
Kaleden Kaleye Taş Ben Olaydım,
Elâ Göz Üstüne Kas Ben Olaydım.
Yalnız Kalana Es Ben Olaydım.
Öyle Olur Böyl'olur Türkmen Gelini,
Edası Hoş Olur Türkmen Gelini.
Adıyaman Muzaffer Sarisözen

251)-Karanfil Deste Gider
Karanfil Deste Gider,Hah Hah Ha Nanay,
Kokusu Dosta Gider, Hah Hah Ha Nanay.
Benim Kalbimde Sensin,Hah Hah Ha Nanay,
Senin Kalbinde Kimler,Hah Hah Ha Nanay.
Nanay Nanay, Nanay Ellerin Malı.
Çürük Bellerin Bağı,
Gün Olur Devran Döner,
Ben De Sararım Yari, Nanay,Nanay, Nanay, Nanay.
Kuru Kastel Akmıyor, Hah Hah Ha Nanay,
Yar Yüzüme Bakmıyor, Hah Hah Ha Nanay.
Üç Deste Gül Topladım, Hah Hah Ha Nanay,
Yarim Gibi Kokmuyor, Hah Hah Ha Nanay.
Nanay Nanay, Nanay Ellerin Malı.
Çürük Bellerin Bağı,
Gün Olur Devran Döner,
Ben De Sararım Yari, Nanay,Nanay, Nanay, Nanay.
Gaziantep Muzaffer Sarisözen

252)- Kul Olayım Kalem Tutan Ellere
Kul Olayım Kalem TutanEllere,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Sekerler Ezeyim Şirin Dillere,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.
Sivas Ellerinde Sazım Çalınır,
Çamlı Beller Bölük Bölük Bölünür.
Yardan Ayrılmışam Bağrım Delinir,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.
Pir Sultan Abdal’ım Ey Hızır Paşa,
Gör Ki Neler Gelir Sağ Olan Basa.
Beni Hasret Koydun Kavim Kardaşa,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.
Sivas Muzaffer Sarisözen

253)-Kütahya'nın Pınarları
Kütahya’nın Pınarları Akışır,
Devriyeler Gol Gol Olmuş Bakışır.
Sanalı'ya Çuha şalvar Yakışır,
Aman Aman Mehdî Öyle De Böyle Olur Mu.
Ah Ben Ölürsem Dünya Sana Galır Mı.
Salim Gelip Musallaya Dayandı,
Gar Beyaz Mehdî Al Ganlara Boyandı.
Seni Vuran Oğlan Nasıl Dayandı,
Aman Aman Mehdî Öyle De Böyle Olur Mu.
Ah Ben Ölürsem Dünya Sana Galır Mı.

254)- Kızılırmak Ağıdı
Su Sılanın Gülen Yüzü,
Yazın Açar Gül Nergisi.
Kör Olasın Zalim Felek
Yarsiz Koydun Gelin Kızı.
Oy Dağlar Sıra Dağlar,
Eteğinde Yarim Ağlar.
Nazlı Nazlı Gezemedik,
Bir Araya Gelemedik.
Felek Aldı Nazlı Yari,
Doyasıya Sevemedik.
Oy Dağlar Sıra Dağlar,
Eteğinde Yarim Ağlar.

255)- Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri
Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri,
Ağır Ağır Giden Eller Bizimdir.
Arap Atlar Yakın Eder ırağı,
Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir.
Belimizde Kılıcımız Kirmani,
Taşı Deler Mızrağımın Temreni.
Hakkımızda Devlet Etmiş Fermanı,
Ferman Padişahın,Dağlar Bizimdir.
Dadaloğlu'm Birgün Kavga Kurulur,
Öter Tüfek Davlumbazlar Vurulur.
Nice Koçyiğitler Yere Serilir,
Ölen Ölür, Kalan Sağlar Bizimdir.
Dadaloğlu

256)-Kara Toprak
Dost Dost Diye Nicelerine Sarıldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Beyhude Dolandım Boşa Yoruldum
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Nice Güzellere Bağlandım Kaldım
Ne Bir Vefa Gördüm Ne Fayda Buldum
Her Turlu İsteğim Topraktan Aldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Koyun Verdi Kuzu Verdi Süt Verdi
Yemek Verdi Ekmek Verdi Et Verdi
Kazma İle Döğmeyince Kıt Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Adem'den Bu Deme Neslim Getirdi
Bana Türlü Türlü Meyva Yetirdi
Her Gün Beni Tepesinde Götürdü
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Karnın Yardım Kazmayınan Belinen
Yüzün Yırttım Tırnağınan Elinen
Yine Beni Karşıladı Gülünen
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
İşkence Yaptıkça Bana Gülerdi
Bunda Yalan Yoktur Herkes De Gördü
Bir Çekirdek Verdim Dört Bostan Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Havaya Bakarsam Hava Alırım
Toprağa Bakarsam Dua Alırım
Topraktan Ayrılsam Nerde Kalırım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Dileğin Var İse Allah'tan
Almak İçin Uzak Gitme Topraktan
Cömertlik Toprağa Verilmiş Hak'tan
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Hakikat Ararsan Açık Bir Nokta
Allah Kula Yakın Kul Allah'a
Hak'kın Hazinesi Gizli Toprakta
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Bütün Kusurlarım Toprak Gizliyor
Merhem çalıp Yaralarım Düzlüyor
Kolun Açmış Yollarımı Gözlüyor
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Herkim Olursa Bu Sırra Mazhar
Dünyaya Bırakır Ölmez Bir Eser
Gün Gelir Veysel'i Bağrına Basar
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Asık Veysel

257)- Kar Etmez Ahım
Kar Etmez Ahim, Sen Gülizare.
Onulmaz İsler Güzelim,Dilde Bu Yare
Olsam Da Geçmem, Bin Pare Pare.
Sevmiş Bulundum Güzelim, Gayri Ne Çare.
Oy Aksın Yaşım Billahi Sinmem.
Mecnun Oldum Güzelim, Terkedebilmem.
Kessen De Başım, Senden Ayrılmam.
Sevmiş Bulundum Güzelim Gayri Ne Çare.

258)- Kirvem
Kirvem Bu Yıl Bu Dağlarda
Sensiz Yazın Tadı M’ olur
Selamın Niye Kesildi
Bir Selamın Adi M’ olur
Kirvem Aman
Nede Çabuk Geçti Zaman
Kirvem Aman
Ne Çabuk Tükendi Zaman
Can İçinde Can İçinde
Can Erir Zaman İçinde
Böyle Kader Olmaz Olsun
Hüseyin’im Kan İçinde
Varsam Gitsem Erzincan'a
Hüseyin’im Gelmiş M’ ola
Der Mahsuni Bu Dağlarda
Böyle Yiğit ölmüş M’ ola
Asık Mahzuni Şerif

259)- Koca Dünya
Koca Dünya Sana Sözüm
Sensin Benim İki Gözüm
Esim Dostum Bir Tek Sazım
Bu Mu Benim Alın Yazım
Seni Seni Güzel Seni
Çok Ağlattın Sen De Beni
Gündüzümdün Gecem Oldun
Kul Gibi Kararttın Beni
Bütün Deli Rüzgarını
Savur Gelsin Bana Doğru
Görmemişim Devranını
Geleceğim Sana Doğru
Seni Seni Güzel Seni
Çok Ağlattın Sen De Beni
Gündüzümdün Gecem Oldun
Kul Gibi Kararttın Beni
Söz- Müzik: Serdar Yıldız

260)-Leblebi Koydum Tasa
Leblebi Koydum Tasa Gız Annem,
Doldurdum Basa Basa Gız Annem De.
Benim Yarim Çok Güzel Gız Annem ,
Azıcık Boydan Kısa Gız Annem.
Hop Ninnayı Ninnayı Gız Annem
Gel Oynayı Oynayı Gız Annem.
Elmayı Yüke Gorlar Gız Annem,
Ağzını Büke Gorlar Gız Annem De.
Beni Elinden Alırlar Gız Annem,
Boynunu Büke Gorlar Gız Annem
Hop Ninnayı Ninnayı Gız Annem
Gel Oynayı Oynayı Gız Annem.
Alayı Aldık Düze Gız Annen,
Görüselim Yüz Yüze Gız Annem De.
Arada Sevda Varmış Gız Annem.
Sözü Verdik Biz Bize.
Hop Ninnayı Ninnayı Gız Annem
Gel Oynayı Oynayı Gız Annem
Çankırı

260)-; Leylim Ley
Döndüm Daldan Düşen Kuru Yaprağa Leylim Ley
Seher Yeli Dağıt Beni Sar Beni Leylim Ley
Götür Tozlarımı Burdan Uzağa Leyli Ley
Yarin Çıplak Ayağına Sür Beni Leylim Ley Leylim Leyyyy Leylim Ley
Ayin şavkı Vurur Sazım Üstüne Leylim Ley
Söz Söyleyen Yoktur Sözüm Üstüne Leylim Ley
Gel Ey Hilal Kaşlım Dizim Üstüne Leylim Ley
Ay Bir Yandan Sen Bir Yandan Sar Beni Leylim Ley Leylim Leyyyy Leylim Ley
Yedi Yıldır Uğramadım Yurduma Leylim Ley
Dert Ortağı Aramadım Derdime Leylim Ley
Geleceksin Bir Gün Düşüp Ardıma Leylim Ley
Kula Değil Yüreğine sor beni Leylim Ley Leylim Lryyy Leylim Ley
Z. Livaneli

261)-Meşeler Gövermiş
Meşeler Gövermiş Varsın Göversin,
Söyleyin Huysuza Durmasın Gelsin.
Varmasın Kötüye Asılsın Ölsün,
Kötü Adam Yar Ömrünü Yok Eder.
Ben Bilemedim Yaylaların Yolunu,
Saçın Uzun Bağlasınlar Kolumu.
Eğer Anan Seni Bana Vermezse,
Yemin Ettim Keseceğim Yolunu.
Karaser Deresi Bükülür Gider,
Zülüfler Gerdana Dökülür Gider.
Bir Yiğit De Sevdiğini Almazsa,
O Yiğidin Ömrü Sökülür Gider.
Kızılcahamam/ Muzaffer Sarısözen

262)-Mayadağ'dan Kalkan Kazlar
Mayadağ'ın Yıldızıyım,
Ben Annemim Bir Kızıyım,
Efendimin Sağ Gözüyüm.
Vardar Akar Lüle Lüle,
Sesi De Benzer Bülbüle.
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım Başlık Parası.
Mayadağ’dan Kalkan Kazlar,
Al Topuklu Beyaz Kızlar,
Yarimin Yüreği Sızlar.
Eğlenemem Aldanamam,
Ben Bu Yerlerde Duramam.
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım Sıla Parası.
Vardar Akar Hızlı Hızlı,
Kenarları Karlı Buzlu,
Kara Kaşlı Bana Bakar
Sen Misin Vardar Güzeli.
Sen Misin Vardar Güzeli.
Vardar Ovası, Vardar Ovası
Kazanamadım Sıla Parası.
Rumeli

263)- Misket
Güvercin Uçuverdi,
Kanadın Açıverdi...
Ben Yandım Aman,
El Oğlu Değil Mi...Aman Aman
Sevdi De Kaçıverdi.
A Benim Aslan Yarim,
Dağlara Yaslan Yarim.
Dağlar Cefa Götürmez,
Sineme Yaslan Yarim.
Güvercinim Uyur Mu,
Çağırsam Uyanır Mı..
Ben Yandım Aman
Sen Orada Ben Burda...Aman Aman
Buna Can Dayanır Mı.
A Benim Hacı Yarim,
Başımın Tacı Yarim.
Eller Bana Acımaz,
Sen Bari Acı Yarim.
Ankara

264)- Madem Dilber
Madem Dilber Meylin Yoğidi Bende,
Ezelinden İkrar Vermeye-Yidin.
Muhabbettir Güzelliğin Nişanı,
Uğrun Uğrun Bakıp Gülmeye-Yidin.
Siyah Saçlarını Eylersin Perde,
Beni Sen Uğrattın Bu Zalim Derde,
Ben Kendi Halimde Gezdiğim Yerde,
Çağırıp Yadigâr Vermeye-Yidin.
Karacaoğlan Der Ki Ey Mahı Mestim,
Kasla Göz Eylersin Bana Mi Kastin.
Severler Güzeli Darılma Dostum,
Darıldıysan Güzel Olmaya-Yidin.

265)- Mevlâm Bir Çok Dert Vermiş
Mevlâm Birçok Dert Vermiş,
Beraber Derman Vermiş.
Bu Öldürücü Derde,
Neden İlâç Vermemiş.
Diley Diley Diley Ley,
Diley Diley Diley Ley,
Diley Diley Diley Ley.
Dediler Dünya Fâni,
Aldatır Vermez Yari.
Bu Öldürücü Derdi,
Tabibler De Bilmedi.
Diley Diley Diley Ley,
Diley Diley Diley Ley,
Diley Diley Diley Ley.
Dediler İnanmadım,
Ben Rüya Sanmış İdim.
Gelen Geçene Sordum,
Ondan Avare Oldum.
Diley Diley Diley Ley,
Diley Diley Diley Ley,
Diley Diley Diley Ley.
Malatya Malatyalı Fahri Kayahan'dan

266)- MühürGözlüm
Sakınırım Kıskanırım.
Esen Yelden, Uçan Kuştan,
Sakınırım Kıskanırım Hey.
Su İçtiğim Kurnalardan,
Hem Anamdan Hem Babamdan,
Sakınırım Kıskanırım Hey.

267)- Mendilimde Tuz Taşı
Mendilimde Tuz Taşı Yar Yar,
Gezerim Dağı Taşı Yar Yar.
Ellerde Bulamadım Yar Yar,
Sevdiğim Kızlar Başı Yar Yar.
Mendilimde Kare Var Yar Yar,
Yüreğimde Yare Var Yar Yar.
Ne Ben Öldüm Kurtuldum Yar Yar,
Ne Bu Derde Çare Var Yar Yar.

268)- Maçka Yolları Taslı
Oy. Maçka Yolları Taşlı,
Gel Uyu Kalem Kaşlı.
Ne Oldu Sana Yavrum,
Böyle Gözlerin Yaşlı.
Yukarı Gel Yukarı,
Irmağın Gözündeyum.
Eller Ne Derse Desin,
Ben Yine Peşundeyum.
Dereler Akar Akar,
Garişir Denizlere.
Gurban Olayım Yavrum,
O Sevdali Gözlere.
Giz Tarlanin Taşlari,
Duman Değil Gar İdi,
Sevdiğum Senin İlen,
Ne Günlerum Var İdi.
Karadeniz

269)-Makaram Sarı Bağlar
Makaram Sarı Bağlar Loy,
Kız Söyler Gelin Ağlar.
Niye Ben Ölmüş Müyem Loy,
Asye'm Karalar Bağlar.
O Perde O Perde,
Zülfün Yüzüne Perde.
Devriyeler Sardı Bizi,
Meğer Kaderim Böyle.
Makarada İpliğim Loy,
Asye'm Benim Kekliğim.
Hiç Aklımdan Çıkmıyor Loy,
Tenhalarda Gezdiğim.
O Perde O Perde,
Zülfün Yüzüne Perde.
Devriyeler Sardı Bizi,
Meğer Kaderim Böyle.
Sari Gülü Derende Loy,
İnsaf Senin Nerende.
Kabahat Sende Değil Loy,
Sana Gönül Verende.
sp;O Perde O Perde,
Zülfün Yüzüne Perde.
Devriyeler Sardı Bizi,
Meğer Kaderim Böyle.
Diyarbakır Muzaffer Sarısözen

270)- Mihriban
Sari Saçlarını Deli Gönlüme,
Bağlamışım Çözülmüyor Mihriban Mihriban.
Ayrılıktan Zor Belleme Ölümü Ölümü,
Görmeyince Sezilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban.
Yar Deyince Kalem Elden Düşüyor,
Gözlerim Görmüyor Aklim Şaşıyor Şaşıyor.
Lambada Titreyen Alev Üşüyor Üşüyor,
Aşk Kâğıda Yazılmıyor Mihriban Sevdiğim Mihriban.
Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama,
Aşk Deyince Ötesini Arama Arama.
Her Nesnenin Bir Bitimi Var Ama Var Ama.
Aşka Hudut Çizilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban.
Söz - Müzik: Musa Eroğlu

271)- Mavi Yelek Mor Düğme
Mavi Yelek Mor Düğme,
Gine Düştün Gönlüme.
Her Gönlüme Düsende,
Kan Damlar Yüreğime.
Ağam Sen Nasıl Edim,
Saz Getir Fasıl Edim.
Çok Da Güzel Değilsin,
Gönüldür Nasıl Edim.
Gazel Döktü Güz Oldu,
Derdim Biraz Az Oldu.
Ayağına Kapandım,
Gine Dedi Az Oldu.
Ağam Sen Nasıl Edim,
Saz Getir Fasıl Edim.
Çok Da Güzel Değilsin,
Gönüldür Nasıl Edim.
Erzurum

272)- Mavilim Mavişelim
Mavilim Maviselim
Tenhada Buluşalım [Mavilim]
Kurban Olduğum Allah
Tez Gönder Kavuşalım [Mavilim]
Mavilim Herg Ediyor
Hergini Terk Ediyor [Mavilim]
Hergin Başını Yesin
Yarim Elden Gidiyor [Mavilim]
Mavilim Maviselim
Tenhada Buluşalım [Mavilim]
Mavilim Kalk Gidelim
Feneri Yak Gidelim [Mavilim]

273)- Mevlâ'm Çün Yarattı
Mevlâ'm Çün Yarattı Ahmed'i Nurdan
İnsan Olan Gelir Nura Çevrilir
Böyle Kurulmuştur Bu Çarh-ı Devran
Mansur Olan Gelir Dâra Çevrilir
Yegin Sular Dâim Engine Akar
Pervaneler Özün Odlara Yakar
Serçe Kanda Olsa Aslına Çeker
Bülbül Olan Gelir Güle Çevrilir
Gümanlı Gönülde Nur Mu Eğlenir
Cennet Haricinde Hur Mu Eğlenir
Arisiz Kovanda Bal Mi Eğlenir
Ari Olan Gelir Bala Çevrilir
Bir Sürçmekle At Ayağı Kesilmez
Bir Suç İle Âdemoğlu Asılmaz
Bu Yolu Erenler Kurdu Basılmaz
Yol Ehli Kandaysa Yola Çevrilir
Pîr Sultan Abdal’ım Yatır Hastadır
Elinde Gülleri Deste Destedir
Âdemoğlu Bir Acayip Nesnedir
Muhabbetle Tatlı Dile Çevrilir.
Pir Sultan Abdal

274)- Mican
Kahve Koydum Fincana
Hele De Bakın Mican'a
Körolası Kel Seyit
Nasıl Da Kiydin O Cana
Vay Benim Canım Mican'ım
Dünyalarda Bir Canım
Martinimin Pulları
Gece De Geçtim Yolları
Aslan Mican Geliyor
Saymaz Karakolları
Vay Benim Canım Mican’ım
Dünyalarda Bir Canim
Mican Sen Öleceksin
Kabire Gireceksin
Dokuz Tahta Altında
Ne Cevap Vereceksin
Vay Benim Canim Mican’ım
Dünyalarda Bir Canim
Söz-Müzik: Geleneksel

275)- Medet
Evel Bahar Yaz Ayları Doğanda
Akar Deryalarda Sel Yavaş Yavaş
Sefil Bülbül Feryat Edip Ötende
Açılır Bahçemde Gül Yavaş Yavaş
Sözün Doğrusunu Söyle Ahkamın
Sözün Doğrusunu Söyle Ahkamın
Muhabbet Bağına Basma Kademin
Emsal İle Konuşmayan Adamın
Olur Altın Adı Pul Yavaş Yavaş
Her Olur Olmazın Sözün İşitme
Her Olur Olmazın Sözün İşitme
Dalga Vurup Kalb Evini Coş Etme
Adunun Elinden Bade Nus Etme
Aradan Kalkıyor Bal Yavaş Yavaş
Gör Ki Ne Eyledi Mecnuna Leyla
Gör Ki Ne Eyledi Mecnuna Leyla
Antonet Sırrına Erenler Evla
Herkesin Kısmetin Verici Mevla
Ara Kısmetini Bul Yavaş Yavaş
Kişinin Çektiği Kendi Emeli
Kişinin Çektiği Kendi Emeli
Kişi Hizmet İle Bulur Kemali
Zamanenin Devri Dondu Cemali
Başının Kaytını Gör Yavaş Yavaş
Ali Den Medet Medet,
Veli Den Medet Medet
O Pir Den Medet Medet
Söz:Cemali Kaynak:Dertli Divani

276)-Nenni Bebek
Bebeğin Beşiği Çamdan,
Yuvarlandı Düştü Damdan,
Bey Babası Gelir Şam’dan.
Nenni Nenni Nenni Nenni,
Nenni Nenni Nenni Bebek Oy.
Çamlı Belden Çıktım Yayan,
Dayan Su Dizlerim Dayan,
Kardeş Atlı Bacı Yayan.
Nenni Nenni Nenni Nenni,
Nenni Nenni Nenni Bebek Oy.
Bebek Beni Del Eyledi,
Yaktı Yıktı Kül Eyledi,
Her Kapıya Kul Eğledi.
Nenni Nenni Nenni Nenni,
Nenni Nenni Nenni Bebek Oy.

277)- Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım
Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahim,
Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.
Göklere Erişti Figânım Ahım,
Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.
Bir Gülün Çevresi Dikendir Hardır,
Bülbül Har Elinde Ah İle Zardır.
Ne Olsa Da Kışın Sonu Bahardır,
Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.
Daimi'yem Her Can Ermez Bu Sırra,
Gerçek Aşık Olan Erer O Nûra.
Yusuf Sabır İle Vardı Mısır’a,
Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama.
Erzincan/ Mine Yalçın

278)- Neredesin Sen
Şu Garip Halimden Bilen İşveli Nazlı,
Gönlüm Hep Seni Arıyor Neredesin Sen.
Tatlı Dillim Güler Yüzlüm Ve Ceylan Gözlüm,
Gönlüm Hep Seni Arıyor Neredesin Sen.
Sinemde Gizli Yaramı Kimse Bilmiyor,
Hiç Bir Tabib Su Yarama Merhem Olmuyor.
Boynu Bükük Bir Garibim Yüzüm Gülmüyor,
Gönlüm Hep Seni Arıyor Neredesin Sen.
Söz Müzik:Neşet Ertaş

279)- Nazlı Yardan Geldi
Nazlı Yardan Geldi Bana Bir Name
Eğer Doğru İse Kırdı Belimi
Dediler Ki Yarini Yad İller Almış
Kadir Mevlam Nasib Eyle Ölümü
Bülbüle Söyleyin Gülüne Konsun
Beni Yardan Eden Allah'tan Bulsun
Sabreyle Sevdiğim İlkbahar Olsun
Terkedeyim Vatanımı İlimi
Ak Yari Gördükçe Ağladım Coştum
Al Elinden Dolu Badeler İçtim
Kötüler Sandı Ki Ben Yardan Geçtim
Ölmeyince Çeker Miyim Elimi
Karac'oglan Derki Konmadan Göçmem
Her Olur Olmaza Sırrımı Açmam
Kötüler Köprü Olsa Üstünden Geçmem
Taşık Suya Uğradırım Yolumu
Karacaoğlan

280)-Ortaca’da Evimiz
Ortaca’da Evimiz
Suya Düştü Sevimiz.
Bu Sevimiz Uğruna,
Şehit Olsun Birimiz.
Gökte Yıldız Ellidir,
Ellisi De Bellidir.
Gizli Sevda Çekenler,
Gözlerinden Bellidir.
Aya Bak Yıldıza Bak,
Suya Giden Gıza Bak.
Gız Allah' In Seversen
Dön De Bir Yol Bize Bak.
Muğla

281)- Ordu'nun Dereleri
Ordu'nun Dereleri,
Aksa Yukarı Aksa.
Vermem Seni Ellere,
Ordu Üstüme Kalksa...Sürmelim Aman.
Ordu'nun Dereleri,
Derin Derin Çağlıyor.
Kalk Gidelim Sevdiğim,
Annem Evde Ağlıyor...Sürmelim Aman.
Oy Bağlamam Bağlamam,
Zerdali Dalı Mısın
Garip Garip Çalarsın,
Benden Sevdalı Mısın.Sürmelim Aman.
Oy Mehmet'im Mehmet'im,
Sana Küstüm Demedim.
Beni Sana Geçmişler ,
Vallahi Ben Demedim...Sürmelim Aman.

282)- Ormancı
Çıktım Tepe Başına Da Baktım Ovaya,
Bay Mustafa Çağırdı Dam Oynamağa.
Söz Anlamaz Ormancı Yıkar Masaya,
Söz Anlamaz Ormancı Çekmiş Kafaya.
Aman Ormancı Canim Ormancı,
Köyümüze Getirdin Yoktan Bir Acı.
Gereviz'in Suları Hoştur İçmeğe
Ortasında Köprüsü Var, Gelip Geçmeğe.
Yazık Ettin Ormancı Köyün İki Gencine,
Söz Anlamaz Ormancı Çekmiş Kafaya.
Aman Ormancı Canim Ormancı,
Köyümüze Getirdin Yoktan Bir Acı.
Gereviz'in Ortasında Değirmen Döner,
Değirmenin Suları Dağından İner.
Mustafa'ya Atılan Kurşun Tevfik' E Değer
Söz Anlamaz Ormancı Çekmiş Kafaya.
Aman Ormancı Canim Ormancı,
Köyümüze Getirdin Yoktan Bir Acı.
Muğla

283)- Odam Kireçtir Benim
Odam Kireçtir Benim,
Yüzüm Güleçtir Benim.
Soyun Da Gir Koynuma,
Tenim İlaçtır Benim.
Odam Kireç Tutmuyor,
Suyunu Katmayınca.
Sevda Baştan Gitmiyor,
Sarılıp Yatmayınca.
Baba Ben Derviş Miyem,
Abamı Giymiş Miyem.
Ben Sevdim Eller Aldı,
Niye Ben Ölmüş Müyem.

284)- Oduncular
Oduncular Kısa Keser Odunu...Vay Vay Odunu Yar Yar,
Aynalı Can Fes Sıkmış İnce Belini.
Küçükten Bilemedim Kadrini...Vay Vay Kadrini Vay Vay.
Ufak Ufak Atsana, Yavaş Yavaş Kalksana,
Kemerin Düşer De Belinden.
Hiddetlenme Liver Miver Düşer De Elinden.
Vardım Gittim Uzun Uzun Bahçeler Vay Vay, Bahçeler Yar Yar,
Yar Oturmuş Elbisesinde Bohçalar.
Benim Sana Zaya Gitmez Akçalar Vay Vay Akçalar Yar Yar.
Ufak Ufak Atsana, Yavaş Yavaş Kalksana,
Kemerin Düşer De Belinden.
Hiddetlenme Liver Miver Düşer De Elinden.
Uzun Bu Yerlerin Servisi Vay Vay Servisi Yar Yar,
Ben De Bilmem Benim Yarim Hangisi.
Servi Boylu Tatlı Dilli Kendisi Vay Vay Kendisi Yar Yar.
Ufak Ufak Atsana, Yavaş Yavaş Kalksana,
Kemerin Düşer De Belinden.
Hiddetlenme Liver Miver Düşer De Elinden.
Erzurum Muzaffer Sarısözen

285)- Oy Sinem Mi Sinem Mi
Zap Suyu Serin Akar Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Can Alır Yürek Yakar Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Ben Sevdim Eller Aldı Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Bana Da Kimler Bakar Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Yar Sinem Mi Sinem Mi,
Yar Sinem Sinem Sinem Mi,
Yar Sinem Mi Sinem Mi.
Zap Suyu Aktı Geçti Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Sinemi Yaktı Geçti Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Güzellerin İçinden Giz Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Benim Yarimi Seçti Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi.
Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Yar Sinem Mi Sinem Mi,
Yar Sinem Sinem Sinem Mi,
Yar Sinem Mi Sinem Mi.
Zap Suyu Geçit Vermez Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Sırrına Akil Ermez Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Öyle Bir Yare Düştüm Yar Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Sırrına Akil Ermez Lo Oy Sinem Mi Sinem Mi.
Oy Sinem Mi Sinem Mi,
Yar Sinem Mi Sinem Mi,
Yar Sinem Sinem Sinem Mi,
Yar Sinem Mi Sinem Mi.

286)- Oy Emine'm
Sabahtan Gördüm Seni,
Çok Beyaz Geldin Bana.
Konakta Mı Büyüdün Oy Oy Emine'm,
Güneş Değmemiş Sana Güneş Değmemiş Sana.
Parmağında Yüzükler Kolunda Bilezikler,
Oy Sana Dolanayım Oy Oy Emine'm,
Nedir Bu Güzellikler, Nedir Bu Güzellikler.
Vardır Güzel Yaylalar,
Hamsiköy'ün Başında.
Alır Kaçarım Seni, Oy Oy Emine'm,
On Üç On Dört Yaşında, On Üç On Dört Yaşında.
Parmağında Yüzükler Kolunda Bilezikler,
Oy Sana Dolanayım Oy Oy Emine'm,
Nedir Bu Güzellikler, NedirBu Güzellikler.
Bir Kurşun Atacağım
Belindeki Kuşağa.
Baban Vermedi Seni, Oy Oy Emine'm,
Benim Gibi Uşağa.
Parmağında Yüzükler Kolunda Bilezikler,
Oy Sana Dolanayım Oy Oy Emine'm,
Nedir Bu Güzellikler, Nedir Bu Güzellikler.
Karadeniz Mustafa Topaloğlu

287)- Odaya Serdim Hali
Odaya Serdim Hali,
Boyu Bir Reyhan Dalı Vay.
Gören Maşallah Desin,
Kimin Var Böyle Yari Vay.
Susamım, Sümbülüm, Bir Tanem Amman,
Çok Sevdim, Ölüyom İnan.
Susadım Su İsterim,
Bana Çeşme Gösterin Vay.
Çeşme Beni Kandırmaz,
Al Yanaktan İsterim Vay.
Susamım, Sümbülüm, Bir Tanem Amman,
Çok Sevdim, Ölüyom İnan.

288)- Oy Dağlar
Yazlar Kışlar Uçan Kuşlar Tanığımdır,
Ayrılıklar Yolum Oldu.
Can Yoldaşlar Dil Sırdaşlar Tanığımdır,
Ölümlerden Gülüm Soldu.
Anam Bacım Arkadaşlar Tanığımdır,
Zulüm Gelip Beni Buldu.
Oy Dağlar Yalçın Dağlar,
Dumanı Hırçın Dağlar.
Gün Olur Devran Döner,
Ağlayan Bayram Eyler.
Oy Dağlar Haber Verin,
Sılamı Özledim Yine.
Kus Olup Kanat Gerin,
Yolunu Gözledim Yine...Oy Dağlar.
Kın Olup Bıçak Verin
Anamı Özledim Yine.
Kus Olup Kanat Gerin,
Yolunu Özledim Yine.
Oy Dağlar Yalçın Dağlar,
Dumanı Hırçın Dağlar.
Gün Olur Devran Döner,
Ağlayan Bayram Eyler.
Söz:Nihat Behram Müzik:Ali Asker

289)- Ölürüz De Kömür Gözlüm Ölürüz
Ölürüz De Kömür Gözlüm Ölürüz
Dost Ağlasın Zalim Felek Utansın
Kıyamette Kavuşmak Var Biliriz
Dost Ağlasın Kahpe Felek Utansın
Bir Çıkmaza Girdi Bugün Yolumuz
Geçit Vermez Sağımızla Solumuz
Kalır Gayri Bizim Burda Olumuz
Mert Ağlasın Namert Olan Utansın
Avşareli Yaylasına Göçmedik
Aşın Yeyip Sularını İçmedik
Tenhalarda Kendimizden Geçmedik
Can Ağlasın Hain Felek Utansın
Dadaloğluyum Yine Coştu Çağladı
Ak Üstüne Karaları Bağladı
Fırkat Odu Yüreciğim Dağladı
Ben Ölende Çapanoğlu Utansın

290)- Öte Yakaya Geçelim
Öte Yakaya Geçelim,
Atlara Yonca Biçelim...
A Leylim Aman Aman.
Biz O Yardan Vazgeçelim...
Oğlan Nenni Nenni Eşref'im Nenni.
Öte Yakanın Buludu,
Beri Yakayı Bürüdü...
A Leylim Aman Aman.
Güzeller Aldı Yürüdü...
Oğlan Nenni Nenni Eşref'im Nenni.

291)- Ötme Bülbül
Ötme Bülbül Ötme, Sen Değil Bağım
Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana
Tükendi Fitilim Eridi Yağım
Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana
Deryadan Bölünmüş Sellere Döndüm
Ateşi Kararmış Küllere Döndüm
Vakitsiz Açılmış Güllere Döndüm
Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana
Haberin Duyarsın Peyikler İle
Yaramı Sarsınlar Şehitler İle
Kırk Yıl Dağda Gezdim Geyikler İle
Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana
Abdal Pir Sultan'ım, Doldum Eksildim
Yemeden İçmeden Sudan Kesildim
Zülfün Kemendine Kondum Asıldım
Dost Senin Derdinden Ben Yana Yana
PIR SULTAN ABDAL

292)- Önüme Bir Çığır Geldi
Önüme Bir Çığır Geldi
İndim Gittim Şehr İçinde
Arifler Bir Dükkan Açmış
Ne Ararsan Var İçinde
Var Dükkana Pazar Eyle
Hışmın Çoktur Hezar Eyle
Aya Güle Nazar Eyle
Ay Ali'dir Nur İçinde
Ayın Alimi Muhammed (?)
Okunur Doksan Bin Ayet
Balıklar Da Suya Hasret
Çarkı Döner Gol İçinde
SEMAH

293)- Potin Bağı
Potin Bağım Çözüldü,
Bağla Da Sevdiğim Bağla.
Ben Gurbete Gidiyom,
Ağla Da Sevdiğim Ağla.
Gülüm Aman Aman Şanlı Da Şanlı,
Ben Seviyorum Bir Delikanlı.
Potin Bağım İpekten,
Kaydı Da Düştü Topuktan.
Ben Seni Seviyorum,
Gayet Candan Yürekten.
Gülüm Aman Aman Şanlı Da Şanlı,
Ben Seviyorum Bir Delikanlı.
Odam Kireç Sıvalı,
İçi Bülbül Yuvalı.
Böyle Güzel Görmedim,
Ben Anamdan Doğalı.
Gülüm Aman Aman Şanlı Da Şanlı,
Ben Seviyorum Bir Delikanlı.
Burdur/ Ziynet Yeniayaz

294)- Pınar Başı
Hey Hey... Pınar Başı Burma Burma,
Yar Yar Yar Yar Yar Yar Aman.
Yaz Gelince Öter Durna,
Leylim Leylim Leylim Aman.
Çayırda Buldum Seni,
Ellere Vermem Seni.
Kendime Aldım Seni,
Sineme Sardım Seni.
Hey Hey... Çıktım Pınarın Başına,
Yar Yar Yar Yar Yar Yar Aman.
El Ettim Dudu Kuşuna,
Leylim Leylim Leylim Aman.
Çayırda Buldum Seni,
Ellere Vermem Seni.
Kendime Aldım Seni,
Sineme Sardım Seni.
Hey Hey... Pınar Başı Ben Olayım,
Yar Yar Yar Yar Yar Yar Aman.
Bulanırsam Bulanayım,
Leylim Leylim Leylim Aman.
Aynam Düştü Yerlere,
Karıştı Gazellere.
Tabiyatım Kurusun,
Bakarım Güzellere.

295)-Pazardan Aldım Halı
Pazardan Aldım Hali,
Sevdiğim Hurma Dalı.
Gören Maşallah Çeksin,
Kimin Var Böyle Yari.
Amanın Da Dumanın Ben Neler Oldum,
İçmeden Sarhoş Oldum.
Ekin Ektim Yollara,
Biçirmedim Ellere.
Ben Bir Gizli Yar Sevdim,
Bildirmedim Ellere.
Amanın Da Dumanın Ben Neler Oldum,
İçmeden Sarhoş Oldum
Aydın - Bozdoğan

296)- Pınarın Başına
Pınarın Başına Yağmaz Mı Dolu,
Yarinden Ayrılan Olmaz Mi Deli.
Günde On Beş Kere Gördüğüm Yari,
Simdi Herseylerden Vazgeçti Gönül.
Aman Ben Yandım, Şaşırdım Kaldım,
Ellerin Köyünde Eğlendim Kaldım.
Pınarın Başında Esmesin Yeller,
Bugün Efkârlıyım Açmasın Güller.
Yarimin Methini Etmesin Eller,
Simdi Herseylerden Vazgeçti Gönül.
Aman Ben Yandım, Şaşırdım Kaldım,
Ellerin Köyünde Eğlendim Kaldım.
Konya - Bozkır Muzaffer Sarısözen

297)- Padılcanı Doğradım
Padılcanı Doğradım
Doğradım Da Vurmadım.
Çok Serbest Gezeriken,
İftiraya Uğradım.
Oldu Mu Yar Oldu Mu Yar,
Söz Yerini Buldu Mu Yar.
Ah Sana Bana Olanlar,
Hiç Kimseye Olmadı Yar.
Altun Tabakta Bal Var,
Yalvar Anneme Yalvar.
Annem Beni Vermezse,
El Kaldır Hakka Yalvar.
Oldu Mu Yar Oldu Mu Yar,
Söz Yerini Buldu Mu Yar.
Ah Sana Bana Olanlar,
Hiç Kimseye Olmadı Yar.

297)- Pınar Baştan Bulanır (Rinna Yarim)
Pınar Baştan Bulanır,
İner Dağı Dolanır.
Al Başımdan Sevdayı,
Buna Can Mı Dayanır.
Rinna Rinna Yarim, Rinna Rinna.
Su Dağlar Olmasaydı,
Çiçeği Solmasaydı.
Ölüm Allah’ın Emri,
Ayrılık Olmasaydı.
Rinna Rinna Yarim, Rinna Rinna.
Al Entarin Asılsın
Etekleri Basılsın.
Ben Sevda Yollarında,
Söyle Yar Sen Nasılsın.
Rinna Rinna Yarim, Rinna Rinna.
Çeşmeye Varmadın Mı,
Gül Koydum Almadın Mı.
Ben Sevdadan Ölüyom,
Sen Sevdalanmadın Mı
Rinna Rinna Yarim, Rinna Rinna.
Biga Nidâ Tüfekçi

298)- Portakal Dilim Dilim
Portakal Dilim Dilim ,
Gel Otur Benim Gülüm.
Ne Dedim Ne Söyledim ,
Lal Olsun Benim Dilim.
Dola Kolların Boynuma,
Sok Ellerin Koynuma,
Bir Gece Eğle Beni,
Her Zaman Eğle Beni.
Portakalın İrisi,
Geçti Kızlar Sürüsü,
Sürüsünden Fayda Yok,
Yaktı Beni Birisi.
Dola Kolların Boynuma,
Sok Ellerin Koynuma,
Bir Gece Eğle Beni,
Her Zaman Eğle Beni.
Urfa - Nafi Budak

299)- Pınar Pınar
Bu Dağların Karı menem erimiyorum
Yaz Gelince Düz Ovaya İnemiyorum
Derdimi Dökecek Bir Yar Bulamıyorum
Dinle Beni Dert Ortağım Ey Koca Pınar
Pınar Pınar Pınar Pınar Ey Koca Pınar
Niye Benim Gönlüm Hep Böyle Sana Akar
Beni Seven Dost Görünen Kimse Kalmadı
Azrail De Gelip Gitti Canım almadı
Anam Bile Gurbet Elde Halim Sormadı
Dinle Beni Dert Ortağım Ey Koca Pınar
Pınar Pınar Pınar Pınar Ey Koca Pınar
Niye Benim Gönlüm Hep Böyle Sana Akar
Söz-Müzik : Serdar Yıldız

300)- Receb’im
Gemilerde Talim Var,
Bahriyeli Yarim Var,
O Da Gitti Sefere,
Ne Talihsiz Başım Var.
Hani Benim Receb’im,
Receb’im Sarı Lira Vereceğim,
Almazsan Karakola Gideceğim.
Gemi Gelir Yanaşır,
İçi Dolu Çamaşır,
Benim Yarim Çok Güzel,
Gören Gözler Kamaşır.
Hani Benim Receb’im,
Receb’im Sari Lira Vereceğim,
Almazsan Karakola Gideceğim.
Gemi Gelir Yan Verir,
İskeleye şan Verir,
Su İstanbul Kızları,
Koca Diye Can Verir.
Hani Benim Receb’im,
Receb’im Sarı Lira Vereceğim,
Almazsan Karakola Gideceğim.
İstanbul

301)- Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin
Siyah Perçemlerin, Gonca Yüzlerin,
Garip Bülbül Gibi Zar Eğler Beni.
Hilâl Ebrulerin, Ahu Gözlerin,
Tig-İ Sevda İle Yareler Beni.
Sevdayı Aşkınla Âh Ü Zar Oldum,
Kalmadı Tahammül Bi-Karar Oldum,
Cemalin Göreli Sevdakâr Oldum,
Korkarım Ki Bu Dert Pareler Beni.
Elif Kametine Hayran Olduğum,
Gece Gündüz Hayaline Döndüğüm,
Hep Senin İçin Boyun Eğdiğim,
Yoksa Zaptedemez Bu Yerler Beni.
Pertek / İsmail Oğuz

302)- Su Sızıyor Sızıyor
Su Sızıyor Sızıyor, Taşların Arasından.
Eğil Bir Yol Öpeyim, Kaşların Arasından.
Oğlan Mavilim Oğlan, Sözüne De Kavilim Oğlan.
Enişte Bana Hişt Demiş, Yalan Sevdiğim Yalan.
Derenin Kenarında, Kalayladım Kazanı.
Kız Ben Senin Yüzünden , Tutmadım Ramazan’ı.
Oğlan Mavilim Oğlan, Sözüne De Kavilim Oğlan.
Enişte Bana Hişt Demiş, Yalan Sevdiğim Yalan.
Kar Yağıyor Yağıyor, Abamı Giyeceğim.
Sakallıya Varıp Da , Baba Mı Diyeceğim.
Oğlan Mavilim Oğlan, Sözüne De Kavilim Oğlan.
Enişte Bana Hişt Demiş, Yalan Sevdiğim Yalan.
Orta Anadolu

303)- Söğüt’ün Erenleri
Söğüt’ün Erenleri, Çevirin Gidenleri.
Ah Ne Güzel Baş Bağlıyor, Söğüt’ün Güzelleri.
Naldırdın Beni Gül İken Soldurdun Beni.
Söğüt’ün Çarşısına, Gün Doğar Karşısına.
Ah İnsan Hile Yapar Mi? Kapı Bir Komşusuna.
Naldırdın Beni Gül İken Soldurdun Beni.
Elmayı Yüke Koydum, Ağzını Büke Koydum.
Ah Aldı Yari Elimden, Boynumu Büke Koydum.
Naldırdın Beni Gül İken Soldurdun Beni.
Söğüt / Mustafa Şimşek

304)- Süpürgesi Yoncadan
Süpürgesi Yoncadan Emine'm, Gayet Beli İnceden Of.
Ben Seni Sakınırım Emine’m, Yerdeki Karıncadan Of.
Vay Bana Vaylar Bana Emine'm, Yıl Oldu Aylar Bana Of.
Susadım Su İsterim Emine'm Su Vermez Çaylar Bana Of.
Süpürgesi Saz Olur Emine'm, Gül Açılır Yaz Olur Of.
Ben Yarime Gül Demem Emine'm, Gülün Ömrü Az Olur Of.
Vay Bana Vaylar Bana Emine'm, Yıl Oldu Aylar Bana Of.
Susadım Su İsterim Emine'm Su Vermez Çaylar Bana Of.
Yokuşta Yoruldun Mu Emine'm, Sözüme Darıldın Mi Of.
Sen Bana Yar Olalı Emine’m, Boyumca Sarıldın Mi Of.
Vay Bana Vaylar Bana Emine'm,Yıl Oldu Aylar Bana Of.
Susadım Su İsterim Emine'm Su Vermez Çaylar Bana Of.
Tesbihimde Mercanım Emine'm, Neren Ağrıyor Canim Of.
Evi, Barkı, Bağları Emine'm, Satar Sana Harcarım Of.
Vay Bana Vaylar Bana Emine'm, Yıl Oldu Aylar Bana Of.
Susadım Su İsterim Emine'm Su Vermez Çaylar Bana Of.
Erzincan / Muzaffer Sarisözen

305)- Seferberlik Türküsü
Havada Bulut Yok, Bu Ne Dumandır.
Mahlede Ölü Yok, Bu Ne Figandır.
Ana Ben Ölmedim, Bu Ne Şivandır.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir.
Kışlanın Önünde Üç Ağaç İncir,
Kolumda Kelepçe Boynumda Zincir,
Zincirin Yerleri Ne Yaman Sancır.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir.
Kışlanın Önünde Sıra Söğütler,
Zabitler Oturmuş Asker Öğütler,
Yemene Gidecek Bu Koç Yiğitler.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir.
Kışlanın Ardında Redif Sesi Var,
Bakin Çantasına Acep Nesi Var,
Bir Çift Kundurası Bir Al Fesi Var.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir.
Kışlanın Ardını Duman Bağladı,
Analar Babalar Kara Bağladı
Yemene Gidene Herkes Ağladı.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir.
Kışlanın Ardında Yüzüyor Kazlar,
Ayağım Ağrıyor Yüreğim Sızlar,
Yemene Gidene Ağlıyor Kızlar.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir.
Kışlanın Ardında Bir Kırık Testi,
Askerin Üstüne Sam Yeli Esti,
Gelinlik Tazeler Umudu Kesti.
Aho Yemendir, Gülü Çemendir
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir
Elazığ

306)- Suda Balık Yan Gider
Suda Balık Yan Gider, Yandım Aman Aman Aman.
Açma Yarem Kan Gider.
Yaralıyam Bana Değme,
Baygınam Gel Gönlümü Eyle.
Buna Tabip Neylesin, Yandım Aman Aman.
Ecel Gelmiş Can Gider.
Yaralıyam Bana Değme,
Baygınam Gel Gönlümü Eyle.
Su Başı Duman Oldu, Yandım Aman Aman Aman.
Hallerim Yaman Oldu.
Yaralıyam Bana Değme,
Baygınam Gel Gönlümü Eyle.
Bana Dert Açan Dilber Yandım Aman Aman Aman.
Ellere Derman Oldu.
Yaralıyam Bana Değme,
Baygınam Gel Gönlümü Eyle.

307)- Sarardım Ben Sarardım
Sarardım Ben Sarardım, Senin İçin Sarardım.
Baş Yastıkta Göz Yolda, Her Gelenden Sorardım.
Oy Dağlar Yeşil Dağlar, Gurbette Yarim Ağlar
Açtı M’ ola şu Sivas’ın Gülü Yaprağı,
Çekti Bizi Gurbet Elin Suyu Toprağı.
Kayalardan Kayarım, Bulamadım Ayarım.
Ben Bu Dertten Ölürsem, Kaderime Sayarım.
Oy Dağlar Yeşil Dağlar, Gurbette Yarim Ağlar
Açtı M’ ola Su Sivas’ın Gülü Yaprağı,
Çekti Bizi Gurbet Elin Suyu Toprağı.

308)- Seherde İndim Ben Bağa
Seherde İndim Ben Bağa,
Güller Sarılmış Yaprağa.
Muradını Almayanlar,
Nasıl Girecek Toprağa.
Aman Aman Aman Aman, Ölürüm De Ayrılamam.
Bülbülleri Har Ağlatır,
Aşıkları Yar Ağlatır.
Ben Feleğe Neyle misim,
Beni Hergün Zar Ağlatır.
Aman Aman Aman Aman, Ölürüm De Ayrılamam.

309)- Silifke'nin Yoğurdu
Silifke'nin Yoğurdu, Ah Seni Kimler Doğurdu.
Seni Doğuran Ana, Bal İlen Mi Yoğurdu.
Beşiği Çamdan, Ah Yuvarlandı Damdan.
Anası Pilav Pişirir, Oğlu Durmaz Aşırır.
Kale Kaleye Bakar, Ah Kaleden Sular Akar.
Delikanlı Dururken, İhtiyara Kim Bakar.
Beşiği Çamdan, Ah Yuvarlandı Damdan.
Keşke Sevmez Olaydım, Usanırdım Bu Candan.
Bağa Girdim Üzüme, Ah Çıbık Battı Dizime.
Çıbık Seni Keserim, Yar Göründü Gözüme.
Beşiği Çamdan, Ah Yuvarlandı Damdan.
Anası Pilav Pişirir, Oğlu Durmaz Aşırır.

310)- Sürüverin Cezveler Kaynasın
Sürüverin Cezveler Kaynasın,
Rabiye'nin Kolları Oynasın.
Yarin Da Çarşıya Varayım,
Rabiye'me Bir Horoz Alayım.
Kopil De Giriyor Yaşına,
Kalpak İstiyor Başına.
Yarin Da Çarşıya Varayım,
Kopil’e De Bir Kalpak Alayım.
İstanbul

311)- Siyah Perçemlerin
Siyah Perçemini Yar Yar Dökmüş Yüzüne,
Salınarak Gelen Hümaya Bakın.
Kimden Söz İşitmiş Yar Yar Düşmüş Hüzüne,
Kader Yakışmayan Simaya Bakin.
Yar Yar Yar Eylemem Men.
Yaktın Yandırdın Beni,
Zalım Aldattın Beni.
Ne Dedim De Darıldın,
Bir Pula Sattın Beni.
A Göksün Üstüne Yar Yar Bir Bağ Dikilmiş,
Bin bir Çeşit Çiçeklerden Ekilmiş.
Dün Uğradım Bir Ücraya Çekilmiş,
Bulut Mu Gaplamış şu Aya Bakın.
Yar Yar Yar Eylemem Men.
Yaktın Yandırdın Beni,
Zalim Aldattın Beni.
Ne Dedim De Darıldın,
Bir Pula Sattın Beni.
Elin Sitemini Yar Yar Ağlarken Gördüm,
Gül Dibinde Kâh gül Sararken Gördüm,
Bir Seher Akşamı Çağlarken Gördüm,
Davut Sulari'deki Sevdaya Bakin.
Tunceli / Yaşar Doruk

312)- Seherde Bir Bülbül
Seherde Bir Bülbül Öter Yarin Bağında,
O Kaş, O Göz, O Dil, O Diş, Gül Açmış Yanağında.
Yanarım Ağlarım On Üç On Dört Yaşında.
O Kaş, O Göz, O Dil, O Diş, Ballar Var Dudağında.
Gümüşten Kemeri İncecik Bellerinde,
O Kaş, O Göz, O Dil, O Diş, Kına Var Ellerinde.
Erzurum / Muzaffer Sarisözen

311)-Suya Düştü Gülümüz ,
Suya Düştü Gülümüz (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar)
Ötmüyor Bülbülümüz (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar).
Sen Orada Ben Burda (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar),
Geçti Cahil Ömrümüz (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar).
Fındık Fıstık Olur Mu (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar),
Ateş Yastık Olur Mu (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar).
Selâm Söylen Yarime (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar),
Böyle Dostluk Olur Mu (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar).
Kestirdim Keklikleri (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar),
Yana Değiyor Yana (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar).
Yarimin Bakışları (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar),
Cana Değiyor Cana (Hanım Kızlar Kızlar, Canım Kızlar Kızlar).
Tokat / Muzaffer Sarisözen

314)- Sevdiğim Bir Gün Bana
Sevdiğim Bir Gün Bana,
Yar Demedin Yar Demedin.
Gece Gündüz Tenhalarda,
Ağlayanım Var Demedin.
Ağlayanım Var Demedin, Var Demedin Yar.
Seni Sevmek Suç Mu Bana,
Ağlıyorum Yana Yana.
Bir Merhem Verip Yarama,
Sür Demedin Sür Demedin.
Sür Demedin Sür Demedin, Sür Demedin Yar.
Bir Gün Bana Gül Demedin,
Göz Yaşımı Sil Demedin.
Bir Ömür Koştum Peşinden,
Gel Demedin Gel Demedin.
Gel Demedin Gel Demedin, Gel Demedin Yar.
Söz - Müzik: Yavuz Top

315)- Suna'm
Şafak Söktü Yine Suna'm Uyanmaz,
Hasret Çeken Gönül Derde Dayanmaz.
Çağırırım Suna'm Sesim Duyulmaz,
Uyan Suna'm Uyan Derin Uykudan.
Çektiğim Senin Elinden,
Usandım Gurbet Elinden.
Hiç Kimse Bilmez Halimden,
Uyan Suna'm Derin Uykudan.
Bunca Diyar Gezdim Gözlerin İçin,
Niye Küstün Bana El Sözü İçin.
Dilerim Allah'tan Sızlasın İçin,
Uyan Suna'm Uyan Derin Uykudan.
Çektiğim Senin Elinden,
Usandım Gurbet Elinden.
Hiç Kimse Bilmez Halimden,
Uyan Suna'm Derin Uykudan.

316)- Sivas Ellerinde Ömrüm Çalınır
Kul Olayım Mızrap Tutan Ellere
Katip Arzu Halim Yaz Saha Böyle
Gül Dikeyim Kan Dökülen Yerlere
Katip Arzu Halim Yaz Saha Böyle
Güzelim Hey Güzelim Hey
Tabibim Hey...
Gül Dikeyim Kan Dökülen Yerlere
Katip Arzu Halim Yaz Saha Böyle
Güzelim Hey Güzelim Hey...
Sivas Ellerinde Ömrüm Çalınır
Kor Yürekleri Bölük Bölük Bölünür
Dost´Tan Ayrılmışam Bağrım Delinir.
Katip Arzu Halim Yaz Saha Böyle
Güzelim Hey...
Bir İsmim Haydar Biri Nesimi
Akarsuyum Kesemezler Sesimi
Hasretime Duyurayım Yaşımı
Katip Arzu Halim Yaz Saha Böyle
Güzelim Hey... Tabibim Hey...
Pir Sultan Abdal

317)- Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana
Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana
Bülbül Ağlar Ağlar Güle Getirir
Bakın şu Feleğin Çürük İşine
Her Bir Cefasını Kula Getirir
Depreştirme Benim Dertlerim Tamam
Muhabbet Şirindir Vermiyor Aman
Üstümüzde Dönen Çark İle Devran
Felek Bizi Halden Hale Getirir
Pir Sultan Abdal’ım Sözlerim Haktır
Hakk Diyen Kullardan Hiç Şüphem Yoktur
Cehennemde Ateş Olmaz Nar Yoktur
Herkes Ateşini Bile Götürür
Pir Sultan Abdal

318)- Sefasına Cefasına Dayandım
Sefasına Cefasına Dayandım
Bu Cefaya Dayanmayan Gelmesin
Rengine Hem Boyasına Boyandım
Bu Boyaya Boyanmayan Gelmesin
Rengine Boyandım Meyinden İçtim
Nice Canlar İle Didar Görüştüm
Muhabbet Eyleyip Candan Seviştim
Muhabbeti Küfür Sayan Gelmesin
Muhabbet Eyleyip Yokla Pirini
Yusun Senin Namus İle Arını
Var Bir Gerçek İle Kıl Pazarını
Kıldığın Pazardan Ziyan Gelmesin
Pir Sultan’ım Eydür Dünya Fanidir
Kırkların Sohbeti Aşk Mekanıdır
Kusura Kalmayan Kerem Kanidir
Gönülden Karası Olan Gelmesin

319)- Seyyah Olup Şu Alemi Gezeyim
Seyyah Olup Su Alemi Gezerim
Bir Dost Bulamadım Gün Aksam Oldu
Kendi Efkarımca Okur Yazarım
Bir Dost Bulamadım Gün Aksam Oldu
İki Elim Kalkmaz Oldu Dizimden
Bilmem Amelimden Bilmem Özümden
Akıttım Kanlı Yaş İki Gözümden
Bir Dost Bulamadım Gün Aksam Oldu
Yine Boralandı Dağların Başı
Akıttım Gözümden Kan İle Yaşı
Emaneti Alır Ol Veren Kişi
Bir Dost Bulamadım Gün Aksam Oldu
Bozuk şu Cihanın Pergeri Bozuk
Yazıktır şu Geçen Ömüre Yazık
Tükendi Daneler Kalmadı Azık
Bir Dost Bulamadım Gün Aksam Oldu
Pir Sultan’ım Eydür Ummana Dalam
Gidenler Gelmedi Bir Haber Alam
Abdal Oldum Çullar Geydim Bir Zaman
Bir Dost Bulamadım Gün Aksam Oldu
Pir Sultan Abdal

320)- Sordum Sarı Çiçeğe
Sordum Sari Çiğdeme
Sen Nerede Kışlarsın
Ne Sorarsın Hey Derviş
Yer Altında Kışlarım
Sordum Sari Çiğdeme
Yer Altında Ne Yersin
Ne Sorarsın Hey Derviş
Kudret Lokması Yerim
Sordum Sari Çiğdeme
Senin Benzin Ne Sari
Ne Sorarsın Hey Derviş
Hak Kokusu Çekerim
Sordum Sari Çiğdeme
Anan Baban Var Midir
Ne Sorarsın Hey Derviş
Anam Yer Babam Yağmur
Sordum Sari Çiğdeme
Sende Kardeşlik Var Mı
Ne Sorarsın Hey Derviş
Ben Erlerle Kardeşim
Pir Sultan Erenlerle
Yüzü Dolu Nurlarla
Ak Sakallı Pirlerle
Çiğdemde Dervişlik Var
Pir Sultan Abdal

321)- Sultan Suyu
Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma
Erilir Gam Yeme Divane Gönül
Er Başımda Duman, Dağ Başında Kış
Erilir Gam Yeme Divane Gönül
Yıkılır Mı Hakk’ın Yaptığı Havuz
Şah-ı Merdani' nin, Biz De Kılavuz
Üç Günlük Dünyada, şu Yahşi Yavuz
Erilir Gam Yeme Divane Gönül
Pir Sultan Abdal’ım, Sırdan Sırada
Bu İş Böyle Oldu, Kalsın Burada
Cümlemiz Niyetlendiği Murada
Erilir Gam Yeme Divane Gönül
Pir Sultan Abdal

322)- Sazım'a
Ben Giderim Sazım Sen Kal Dünyada
Gizli Sırlarımı Aşikar Etme
Lal Olsun Dillerin Söyleme Yada
Garip Bülbül Gibi Ah U Zar Etme
Gizli Dertlerimi Sana Anlattım
Çalıştım Sesimi Sesine Kattım
Bebe Gibi Kollarımda Yaylattım
Hayali Hatır Et Beni Unutma
Bahçede Dut İken Bilmezdin Sazı
Bülbül Konar mıydı Dalına Bazı
Hangi Kuştan Aldın Sen Bu Avazı
Söyle Doğrusunu Gel İnkar Etme
Benim Her Derdime Ortak Sen Oldun
Ağlarsam Ağladın Gülersem Güldün
Sazım Bu Sesleri Turnadan M'aldın
Pençe Vurup Sarı Teli Sızlatma
Ay Geçer Yıl Geçer Uzarsa Ara
Giyin Kara Libas Yaslan Duvara
Yanından Göğsünden Açılır Yara
Yar Gelmezse Yaraların Elletme
Sen Petek Misali Veysel'de Arı
İnleşir Beraber Yapardık Balı
Ben Bir İnsanoğlu Sen Bir Dut Dalı
Ben Babamı Sen Ustanı Unutma
Aşık Veysel

323)- Sen Bir Ceylan Olsan
Sen Bir Ceylan Olsan Ben De Bir Avcı
Avlasam Çöllerde Saz İle Seni
Bulunmaz Dermanı Yoktur İlacı
Vursam Yaralasam Söz İle Seni
Kurulma Sevdiğim Güzelim Deyin
Bağlanma Karayı Alları Geyin
Ben Bir Çoban Olsam Sen De Bir Koyun
Seslesem Elime Tuz İle Seni
Koyun Olsan Otlatırdım Yaylada
Tellerini Yoldurmazdım Hoyrada
Balık Olsan Takla Dönsen Deryada
Düşürsem Toruma Bez İle Seni
Veysel Der İsmini Koymam Dilimden
Ayrı Düştüm Vatanımdan İlimden
Kuş Olsan Da Kurtulmazdın Elimden
Eğer Görsem İdi Göz İle Seni
Aşık Veysel

324)- Sen Yaralı Değilsin Ki
Zalim Felek Duymadın Mı Sesimi
Sen Yaralı Değilsin Ki Bilesin
Bilemezsin Matemimi Yaşımı
Sen Yaralı Değilsin Ki Bilesin
Gurbet Elde Günde Ömrüm Çürüyor
Eller Beni Bir Biçare Biliyor
Akarsuya Gelen Bir Tas Vuruyor
Sen Yaralı Değilsin Ki Bilesin
Söz-Müzik: Muhlis Akarsu

325)- Semah
Hey Dost , Hey Dost...........Benim Tabibim
Gitme Giden Gitme Sual Sorayım
Ol Nazlı Pirime Benzettim Seni
Sende Hak Nişanı Vardır Gördüğüm
Hak Dediğim Yere Benzettim Seni
Mevlayı Seversen Eylen Dur Gitme
Aşık Akan Sulara İntizar Etme
Bir Kaşları Suna Gözleri Sürme
Kiprigi Hançere Benzettim Seni
Hudey Haydar Hudey Benzettim Seni
Kapısına Seydullaha Vardığım
Davasın Derdime Derman Kıldığım
Aşkın Havasına Hayran Olduğum
O Nazlı Pirime Benzettim Seni
Eydir Viraniyem Kalu Belaya
Sofrası Meydanda Bektaş Veli'ye
Bir İsmi Muhammet Biri Ali'ye
Alüyül Haydar'a Benzettim Seni
Hudey Haydar Hudey Benzettim Seni
1.Kısım Söz : Virani
Dooooooost Mecnun Olup Leyla’sını Bulanlar
Gam Keder İstemez Yar Yar Muhabbet İster
Zikr Edip Yara Zayi Vermeyen
Kul Olup Pirinden İbadet İster
Gerçekler Seyreder Hint’ten Yemen'e
Kafir Zoru Görmezse Gelmez Amana
Dört Kitap Okusa Gelmez İmana
O Fani Hüdadan Hidayet İster
Gerçeğin Nefesi Yar Yar Eridir Dağı
Yalancının Ataşı Eritmez Yağı
Muhabbetten Geri Gelenin Çoğu
Kimi Seyre Gelir Kimi Et İster
Kamil Yanında Cahilin Huyu Bulunmaz
Şeriat Ehline Tarik Çalınmaz
Yayan Yürümeynen Menzil Alınmaz
Menzil Almak İçin Keskin At İster
Hudey Haydar Hudey Keskin At İster
Arifoğlu Eğri Hacet Söylemez
Çirkine Güzel Deme O Huri Olmaz
İman Bir Kat Köynekte üşür Eğlenmez
İmanın Köyneyi On dört Kat İster
Hudey Haydar Hudey On dört Kat İster
2.Kısım Söz: Arifoğlu
Hay Hay Dost Nenni Has Nenni Şah Nenni
Ezel Bahar Olmayınca Kırmızı Gül Bitmez İmiş
Kırmızı Gül Bitmeyince Sefil Bülbül Ötmez İmiş
Doost Bülbüller Gelir Ötmeye Güle Sarılıp Yatmaya
Bağıban Gulu Satmaya Gül Kadrini Bilmez İmiş
Gel Ey Bağban Satma Gülü Haramdır Parası Pulu
Ağlatma Sefil Bülbülü Gözyaşını Silmez İmiş
Yılda Bir Gün Ziyan Olur Dost Yoluna Talan Olur
Bazı İnsan Hayvan Olur Hayvan Adem Olmaz İmiş
Dooost Şahatayım Ölmeyince Tenim Turab Olmayınca
Dost Dosttan Ayrılmayınca Dost Kadrini Bilmez İmiş
3.Kısım Söz: Şahatayı
Derleyen: S.Akkiraz

326)- Tamburam Rebab Oldu
Tamburam Rebab Oldu, Ciğerim Kebab Oldu.
İstedim Vermediler, Bir Zalim Sebeb Oldu.
Aman Aman Aman Aman
Çok İçmişem Halim Yaman
Yar Sana Kurban.
Ördek Suya Dal Da Gel, Yarden Haber Al Da Gel.
Eğer Haber Vermezse, Tut Kolundan Al Da Gel.
Aman Aman Aman Aman
Çok İçmişem Halim Yaman
Yar Sana Kurban.
Ördek Göllerde Olur, Şahin Kollarda Olur.
Yari Gurbet Gezenin, Gözü Yollarda Olur.
Aman Aman Aman Aman
Çok İçmişem Halim Yaman
Yar Sana Kurban.
Urfa / Bakir Yurtsever

327)- Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli
Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli,
Ahbaplar Oturmuş İki Geçeli (Vay Vay).
Hulisi'm De Alnı Sıra Perçemli.
Neyleyim Dünyada Dünya Malini,
Gönül Arzediyor Eski Halini.
Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız,
Gam İle Yoğruldu Mayalarımız (Vay Vay).
N’ Ola Taş Doğuraydı Analarınız.
Neyleyim Dünyada Dünya Malini,
Gönül Arzediyor Eski Halini.
Mezarımı Helvacıya Essinler,
Al Yeşili Üzerime Örtsünler (Vay Vay).
Gelen Geçen Yazık Olmuş Desinler.
Neyleyim Dünyada Dünya Malini,
Gönül Arzediyor Eski Halini.
Amasya / Amasya Folklor Ekibi

328)- Toycular
Toycular Yar Can, Elinde Mercan.
Ben Sana Hayran, Oy Aman Aman.
Ben Giderim Mestane, Yarim İçin Fistane.
Yare Fistan Yakşir, Ah Bir Giyse Üstüne.
Toycular Yar Can, Elinde Mercan.
Ben Sana Hayran, Oy Aman Aman.
Evleri Yol Üstüdür, Kemeri Bel Üstüdür.
Her Gün Geçme Buradan, Demesinler Dostudur
Toycular Yar Can, Elinde Mercan.
Ben Sana Hayran, Oy Aman Aman.
Van

329)- Tasa Çaldım Ayva İle Narımı
Tasa Çaldım Ayva İle Narımı,
Hep Harcadım Elde Olan Malımı.
Eğer Yarim Ben Gider De Gelmezsem,
Kırmızı Güllerde Ara Rengimi.
Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar,
Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar,
Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar.
İstanbul’dan Ayva Gelir Nar Gelir,
Gömlek Giymiş Etekleri Dar Gelir.
Döndüm Baktım Sevdiceğim Yar Gelir.
Ellerinde Deste Deste Gül Gelir.
Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar,
Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar,
Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar.
Avanos / Nidâ Tüfekçi

330)- Tarama Yar Tarama
(Hele Yar Yar Gülende)
Tarama Yar Tarama, Yar Zülfünü Tarama.
Ben Bu Dertten Ölürsem, Merhem Olma Yarama.
Hele Hele Yar Yar Gülende, Gülende Yar Gülende.
Aklımı Baştan Aldı, Yar Yüzüme Gülende.
Mendilimde Kare Var, Yüreğimde Yare Var.
Ne Ben Öldüm Kurtuldum, Ne Bu Derde Çare Var.
Hele Hele Yar Yar Gülende, Gülende Yar Gülende.
Aklimi Bastan Aldı, Yar Yüzüme Gülende.
Ağrı / Burhan Çaçan

331)- Töre
Bugün İçin Mi Verdin Bu Bedeni?
Bu Vicdan Mı İnsanlık Mı Töre Mi?
Ne Zalim Adetimiz Varmış Yarabbim
Miras Kavletmisler Bana Yengemi [Vah Vah]
Ölmem Mi Beni Taslara Vurun.
Tabuta Kanım Sürün.
Aynı Tabut İçinde Gardaşıma Götürün
Bu Cemaat Esim Dostum Gitmesin,
Babam Burda İmam Şahit Verdirin.
Ben Gibi Bahtı Karalı Var Mıdır?
Töreymiş Yengemi Alacakmışım..
Ölmem Mi Beni Taslara Vurun.
Tabuta Kanım Sürün.
Aynı Tabut İçinde Gardaşıma Götürün.

332)- Turnam Gelir Bizim Elden
Turnam Gelir Bizim Elden
Yeni Kalkmış Ağır Gülden
N’ Olur Konuş Bizim Dilden
Üç Telli Dört Telli Beş Telli Turnam
Sen Olmaz İsen Buralarda Durmam
Sen Olmaz İsen Ben Sensiz Olmam
Turnam Hey Turnam Hey Yaralı Turnam
O Karalı Gözler Haralı Turnam
Turnam Arşta Pervaz İle
İn Düzgünüm Tavaf Eyle
N’ Olur Aşkı Dilden Söyle
Üç Telli Dört Telli Beş Telli Turnam
Sen Olmaz İsen Buralarda Durmam
Sen Olmaz İsen Ben Sensiz Olmam
Turnam Hey Turnam Hey Yaralı Turnam
O Karalı Gözler Haralı Turnam
Sulari'yi Avcı Sanma
Sakin Kara Tasa Konma
Bizim Yaylalardan İnme
Üç Telli Dört Telli Beş Telli Turnam
Sen Olmaz İsen Buralarda Durmam
Sen Olmaz İsen Ben Sensiz Olmam
Turnam Hey Turnam Hey Yaralı Turnam
O Karalı Gözler Haralı Turnam
Davut Suları

333)- Toyuk
Menim Toyuğum Agidi Balam
Derisi Dolu Yagidi Balam
Düneyin Bu Vakit Sagidi Balam
Seni Yanasan Toyuğu Çalan
Uy Oklanasan Toyuğu Çalan
Nece Ki Meni Yandırdın
Seni Yanasan Toyuğu Çalan
Uy Oklanasan Toyuğu Çalan
Menim Toyuğum Çil Çil İdi
Kanatları Pul Pul İdi
Toyuk Değil Bülbül İdi
Zübeyde Hala Çıktı Dama
Baktı Sağa Baktı Sola
Toyuğu Tuttu Attı Dala
Anonim

334)- Tercan Elleri
Tercan Ellerinden Gelen Bir Güzel
Açmış Ag Göğsünü Yar Yar Sallanır Bir Hoş
Kınalanmış Parmakların Ellerin
Oturdu Yanıma Kız Anam Sallanır Bir Hoş
Davut Sulari Der Bağrıma Akar
Ateşin Hicranın Kız Anam Çok Canlar Yakar
Can Alici Gözle Yüzüme Bakar
Naz O Eda İle Kız Anam Sallanır Bir Hoş
Söz-Müzik:Davut Sulari

335)- Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar
Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar,
Ciğerim Yanıyor Aney Gözlerim Ağlar,
Benim Zalim Derdim Cihanı Dağlar.
Gezme Ceylan Bu Dağlarda Seni Avlarlar,
Anandan Babandan Yardan Ayrı Koyarlar.
Urfa Dağlarında Gezer Bir Ceylan,
Yavrusunu Kaybetmiş Ağlıyor Yaman,
Yarimin Derdine Bulmadım Derman.
Gezme Ceylan Bu Dağlarda Seni Avlarlar,
Anandan Babandan Yardan Ayrı Koyarlar.
Ceylan Senin Gibi Yüreğim Yara,
Cihanda Derdime Anam Bulmadım Çare,
Bir Yavru Kaybettim Gözleri Kara.
Gezme Ceylan Bu Dağlarda Seni Avlarlar,
Anandan Babandan Yardan Ayrı Koyarlar.
Urfa / Cemil Cankat

336)- Uzun Kavak
Uzun Kavak Ne Gidersin Engine,
Yaprakların Benzemiyor Rengine,
Anne Beni Verecek Misin Dengime.
Ah Dola Dola Dola Da Yar Dolanıyor Boynuma,
Akşamdan Gel Sağ Yanıma Yanıma.
Uzun Kavak Gıcır Gıcır Gıcırdar,
Anne Benim Sağ Yanımda Sancım Var,
Ben Ölürsem Benden Nice Nice Genci Var.
Ah Dola Dola Dola Da Yar Dolanıyor Boynuma,
Akşamdan Gel Sağ Yanıma Yanıma.
Uzun Kavak Dalın Malın Kırılsın,
Yaprakların Suda Muda Çürüsün,
Herkes Sevdiğini Alsın Yürüsün.
Ah Dola Dola Dola Da Yar Dolanıyor Boynuma,
Akşamdan Gel Sağ Yanıma Yanıma.
Kırklareli / Vasfiye Çember

337)- Uzun İnce Bir Yoldayım
Uzun İnce Bir Yoldayım,
Gidiyorum Gündüz Gece.
Bilmiyorum Ne Haldeyim,
Gidiyorum Gündüz Gece.
Dünyaya Geldiğim Anda,
Yürüdüm Aynı Zamanda.
İki Kapılı Bir Handa,
Gidiyorum Gündüz Gece.
Şaşar Veysel İş Bu Hale,
Gâh Ağlaya Gâhi Güle.
Yetişmek İçin Menzile,
Gidiyorum Gündüz Gece.
Sivas / Aşık Veysel

338)- Uzun Uzun Kamışlar
Uzun Uzun Kamışlar...Uy Aman
Ucunu Boyamışlar...Uy Aman
Benim Nazlı Yarimi...Uy Aman
Gurbete Yollamışlar...Uy Aman
İpin Ucu Bendedir...Uy Aman
Bir Ucu Da Sendedir...Uy Aman
Dünya Güzelle Dolsa...Uy Aman
Yine Gönlüm Sendedir...Uy Aman

339)- Urfa'ya Paşa Geldi
Urfa'ya Paşa Geldi Anam,
Tahta Temasa Geldi.
Bir Elim Yar Kolunda Anam,
Bir Elim Boşa Geldi.
Durmaz Parmağın Hani.
Benim Sevdiğim Sensin,
Hani Mendilim Hani,
Senin Sevdiğin Hani.
Urfa Urfa İçinde Anam,
Kavruldum Yağ İçinde.
Ellerin Yari Gelmiş,
Bizimki Yok İçinde.
Hani Mendilim Hani,
Durmaz Parmağın Hani.
Benim Sevdiğim Sensin,
Senin Sevdiğin Hani.
Van / Mustafa Hoşsu

340)- Uyur İken Uyardılar
Uyur İken Uyardılar
Diriye Saydılar Bizi
Koyun Olduk Ses Anladık
Sürüye Saydılar Bizi
Halimizi Hal Eyledik
Yolumuzu Yol Eyledik
Her Çiçekten Bal Eyledik
Arıya Saydılar Bizi
Hakk'ın Yoluna Dizildik
Dost Defterine Yazıldık
Bal Olduk Şerbet Ezildik
Doluya Saydılar Bizi
Pir Sultan Abdal’ım Şunda
Çok Keramet Var İnsanda
O Cihanda Bu Cihanda
Veliye Saydılar Bizi
Pır Sultan Abdal

341)- Üsküdar’a Gider İken (Kâtibim)
Üsküdar’a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur,
Kâtibimin Setresi Uzun Eteği Çamur.
Kâtip Uykudan Uyanmış Gözleri Mahmur.
Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır,
Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.
Üsküdar’a Gider İken Bir Mendil Buldum,
Mendilimin İçine De Lokum Doldurdum.
Kâtibimi Arar İken Yanımda Buldum.
Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır,
Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.
İstanbul

342)- Üc Kız Bir Ana
Yaylasından İnmişler
Üç Kız Bir Ana
İnmişler Ama
Ağlarlar Yana Yana
Karaları Geymişler
Üç Kız Bir Ana
Geymişler Ama
Ağlarlar Yana Yana
Sokuldum Yanlarına
Üç Kız Bir Ana
Demezler Bana
Ağlarlar Yana Yana

343)- Vay Deli Gönül
Daha Senden Gayrı Gayrı Aşık Mı Yoktur,
Daha Senden Gayrı Aşık Mı Yoktur,
Nedir Bu Telâşın Vay Deli Gönül, Vay Deli Gönül.
Hele Düşün Devr-İ Adem'den Beri,
Neler Gelmiş Geçmiş Say Deli Gönül.
Şu Fâni Dünyada Hey Dost Umudunu Üz,
Şu Fani Dünyada Umudunu Üz,
İnanmazsan Var Kitab’a Yüz Ve Yüz.
Evin Mezaristan Malın Bir Top Bez,
Daha Duymadıysan Duy Deli Gönül.
Mevlâm Ganat Ganat Vermiş Uçamıyorsun,
Mevlâm Ganat Vermiş Uçamıyorsun,
Bu Neslin Elinden Gaçamıyorsun, Gaçamıyorsun.
Ruhsati, Dünyadan Geçemiyorsun,
Torpaklar Başına Vay Deli Gönül.

344)- Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim
Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim,
Açtım Bedestanı Sattım Oturdum.
Sen Benim Başıma Neler Getirdin.
Ben Senin Kahrını Çekemem Gönül,
Ben Senin Derdini Çekemem Gönül.
Eline Aluben Sazlar İstersin,
Göllerde Ördeği Kazlar İstersin.
Benden Mahbut Gelin Kızlar İstersin.
Ben Senin Kahrını Çekemem Gönül,
Ben Senin Derdini Çekemem Gönül.
Karabulut Gibi Göğe Ağarsın,
Sulu Yağmur Gibi Yere Yağarsın.
O Yar Senin Değil Ne Çok Bakarsın.
Ben Senin Kahrını Çekemem Gönül,
Ben Senin Derdini Çekemem Gönül.
Erzincan / Yücel Paşmakçı

345)- Vardım Kırklar Kapısına
Vardım Kırklar Kapısına
Baktım Cennet Yapısına
Tapmışam Hak Kapısına
Allah Ey Vallah Ey Vallah
Evvel Allah Ahir Allah
Dönemem Estağfurullah
Bendeyim Allah Eyvallah
İmanım Amentü Billah
Eridi Dağların Taşı
Akıttım Gözümden Yaşı
Ali'dir İmamlar Başı
Allah Eyvallah Eyvallah
Pir Elinden İçtim Dolu
Öğrendim Erkânı Yolu
Emniyette Mümin Kulu
Allah Ey Vallah Ey Vallah
Davut Sulâr Canlar Canı
Mevlana Mahmud Hayranı
Pirimdir Veysel Karani
Allah Eyvallah Eyvallah
Davut Sulari
1)- Yağmur Yağar
Yağmur Yağar Her Dereler Sel Alır
Gurbete Gidenin Yarin El Alır
El Almazsa Yanar Yanar Kül Olur
Aman Da Aman Allah Al Başımdan Sevdayı
Genç Yaşımda Zindan Ettin Dünyayı
Söz-Müzik: Geleneksel

346)- Yamadan Gel Yamadan
Yamadan Gel Yamadan Ah Güzel Oğlan,
Kan Damlıyor Kamadan Yandım Şeker Oğlan.
Böyle Sevda Mi Olur Ah Güzel Oğlan,
Beni İste Babamdan Yandım Şeker Oğlan.
Yiğidim Yiğit Olsun Ah Güzel Oğlan,
Ağzın Şeker Bal Olsun Yandım Şeker Oğlan.
Samsun / Muzaffer Sarısözen

347)- Yar Yar
Göresim Gelir Seni Elimden Bir Şey Gelmez
Azıcık Sevsen Meni Ömrünün Sonu Gelmez
Yar Yar Yar Yar Ömrümün Delalı Yar
Yar Yar Yar Yar Başımın Belası Yar
Işığım Güneşimsin Yakacak Mısın Meni
Her Şeyinle Menimsin Kimseye Vermem Seni
Yar Yar Yar Yar Ömrümün Delalı Yar
Yar Yar Yar Yar Başımın Belası Yar
Deli Divane Oldum Sen Olasın İlacım
Aradım Seni Buldum Giz Men Sana Muhtacım
Yar Yar Yar Yar Ömrümün Delalı Yar
Yar Yar Yar Yar Başımın Belası Yar
Söz-Müzik: Serdar Yıldız
Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun
Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun,
Gördün Güzelleri Beni Unuttun,
Sılaya Gelmeye Yemin Mi Ettin.
Gayri Dayanacak Özüm Kalmadı,
Mektuba Yazacak Sözüm Kalmadı.
Yarim Sen Gideli Yedi Yıl Oldu,
Diktiğin Fidanlar Meyveye Geldi,
Seninle Gidenler Sılaya Döndü.
Gayri Dayanacak Özüm Kalmadı,
Gençlik Elden Uçtu Gitti, Gelmene Lüzum Kalmadı.
Ahmet Gazi Ayhan

348)- Yarim Senden Ayrılalı
Yarim Senden Ayrılalı,
Hayli Zaman Oldu Gel Gel.
Bak Gözümden Akan Yaşım,
Ab-U Derya Oldu Gel Gel.
Böyle M'olur Küsüp Gitmek,
Seni Seveni Terk Etmek.
Haram Oldu Yemek İçmek,
İşim Figân Oldu Gel Gel.
Erzincan

349)- Yaylalar İçinde
Yaylalar İçinde Erzurum Yayla
Şehirler İçinde Konya’dır Konya
Vurulmuş Aslanım,Sen Olsun Dünya
Yandım Mahpushane Yandım Senin Elinden
Çıkar Çıkar Parmaklıktan Bakarım
Konya Seni Ateşlere Yakarım
Bir Gün Olur Ben Murada Çıkarım
Yandım Mahpushane Yandım Senin Elinden
Niğde-Mustafa Sarısözen

350)- Yaylaların Yoğurdu
Yaylaların Yoğurdu Balam, Seni Kimler Doğurdu.
Seni Doğuran Ana Da, Bal İlen Mi Yoğurdu.
Hop Ba Şina Şinanay Şinay Da Şina Nay,
Yavrum Şina Şinanay Şinanay Nay.
Yayla Çiçeği Misin Balam, Yuvarlan Da Gel Bana.
Gelin Misin, Kız Mısın Da, Vurulacağım Sana.
Hop Ba Şina Şinanay Şinay Da Şina Nay,
Yavrum Şina Şinanay Şina Nay Nay.
Yaylanın Yolundayım Balam, Saatin Dördündeyim.
Annem Beni Sorarsa Da, Kızların Yanındayım.
Hop Ba Şina Şinanay Şinay Da Şina Nay,
Yavrum Şina Şinanay Şina Nay Nay.

351)- Yedi İklim Dört Köşeyi Dolandım
Yedi İklim Dört Köşeyi Dolandım
Meğer Dünya Her Tarafta Bir İmiş
Ben Dünyayı Al'osman'ın Sanırdım
Meğer Dünya Yüz Sultanlık Yer İmiş
İrili Ufaklı İnsan Pic Oldu
Onlar Doğdu Geçinmesi Güç Oldu
Altı Arap Atı Şahbaz Nic'oldu
Mamur Sandım Yalan Dünya Çürümüş
Okuduğun Tutmaz Oldu Alimler
Kalktı Da Adalet Arttı Zulümler
Terlemeden Mal Kazanan Zalimler
Can Verirken Soluması Zor İmiş
Kulak Verdim Dört Köşeyi Dinledim
Meğer Gıybetimi Eden Çok İmiş
Çok Yasayıp Mihnet İle Ölmeden
Az Yaşayıp Dem Sürmesi Yeğ İmiş
Dadaloğlu'm Der Ki Sözüm Vasiyet
Benim Sözümü Dinleyene Nasihat
Besmelesiz Kazanılan Pic Evlat
O Da Dünyada Ziyankar İmiş.
Dadaloğlu

352)- Yemen Bizim Neyimize
Yemen Bizim Neyimize?
Sıvan Düştü Evimize
Bak Yavrular Yetim Kaldı
Güvenmeyin Beyinize
Basma Fistan Kirlenirse
Başta Lecek Düglenirse
Ya Kimlere Baba Desin
Yetim Yavrum Dillenirse
Günden Yanı Soldu M'ola
Yerden Yanı Uludu M'ola
Yiğidimin Ala Gözün
Karıncalar Oydu M'ola
Söz:Anonim Müzik:İsmail Özden

353)- Yenice Yolları
Yenice Yolları Bükülür Gider,
Zülüf Ak Gerdana Dökülür Gider.
Yiğidin Sevdiği Güzel Olursa,
Ömrü Arkasından Sökülür Gider.
Kırmızı Gül Olsan Har Olamazsın,
Azrail Olsan Can Alamazsın.
Dünyayı Kalbura Koysan Elesen,
Sen De Benim Gibi Yar Bulamazsın.

354)- Yeşil Ayna Takındın Mı Beline
Yeşil Ayna Takındın Mı Beline,
Gelin Kurban Olam Tatlı Diline Anam Diline.
Sen Düşürdün Beni Âlem Diline,
Kendi Melül Melül Gözü Yaşlı Da Yar Sen Sefa Geldin,
Benim İle Mercimeği Daşlı Da Yar Sen Sefa Geldin.
Çarşıdan Aldırdım Yeşil Aynayı,
Boşa Çiğnemişim Yalan Dünyayı Anam Dünyayı
Ne İstanbul Koydun Ne De Konya’yı
Kendime Münasip Yar Bulamadım Sen Sefa Geldin.

355)- Yeşil Başlı Gövel Ördek
Yeşil Başlı Gövel Ördek
Uçar Gider Göle Karşı
Eğricesin Tel Tel Etmiş
Döker Gider Yare Karşı
Telli Turnam Sökün Gelir
İnci Mercan Yükün Gelir
Elvan Elvan Kokun Gelir
Yar Oturmuş Yele Karşı
Şahinim Var Bazlarım Var
Tel Alışkın Sazlarım Var
Yare Gizli Sözlerim Var
Diyemiyom Ele Karşı
Hani Karac'oglan Hani
Veren Alır Tatlı Canı
Yakışmazsa Öldür Beni
Yeşil Bağla Ala Karşı
Karacaoğlan

356)- Yeşil Ördek
Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere,
Sen Düşürdün Beni Dilden Dillere.
Başım Alıp Gidem Gurbet Ellere,
Ne Sen Beni Unut, Ne De Ben Seni
Sevdiğim Cemal'im Güneşim,Ayım
Seni Seven Aşık Çekmez Mi Ahı,
Getir El Basayım Kelâmullah’ı,
Ne Sen Beni Unut, Ne De Ben Seni.
Gel Seninle Bir Ah Duman Kuralım,
Bağlanalım Bir Karara Varalım.
Verdiğimiz Sözde Hemen Duralım,
Ne Sen Beni Unut, Ne De Ben Seni.

357)- Yiğidim Aslanım
Şu Sılanın Ufak Tefek Yolları
Ağrıdan Sızıdan Tutmaz Elleri
Tepeden Tırnağa Şiir Dilleri
Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor
Bugün Efkarlıyım Açmasın Güller
Yiğidimden Kara Haber Verdiler
Demirden Döşeği Taştan Sedirler
Yiğidim Aslanım Bumda Yatıyor
Ne Bir Haram Yedi Ne Cana Kıydı
Ekmek Kadar Temiz Su Gibi Aydın
Hiç Kimse Duymadan Hükümler Giydin
Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor
Mezar Arasında Harman Olur Mu
On Üç Yıl Mahpusta Derman Kalır Mı
Azrail'e Sorsam Canım Alır Mı
Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor
N.Hikmet-Z.Livaneli

358)- Yine Gitti Gavur Dağ'ın Boranı
Yine Tuttu Gavur Dağ'ın Boranı
Hançer Vurup Açarladı Yaramı
Sana Derim Mıstık Paşa Ereni
İçindeki Bunca Beyler Nic'oldu?
Sabahaca Kandilleri Yanardı
Soytarılar Fırıl Fırıl Dönerdi
Ha Deyince Beş Yüz Atlı Binerdi
Sana İnip Konan Beyler Nic'oldu?
Ağlayı Ağlayı Dadal'ım Söyler
Vefasız Dünyayı Şu İnsan N'eyler?
Bir Yiğidi Bir Kötüye Kul Eyler
Şimd'en Sonra Yaşaması Güç Oldu.
Dadaloglu

359)- Yoğurt Koydum Dolaba
Yoğurt Koydum Dolaba...
Ellere Vay Bugün Basım Kalaba...
Ellere Vay Ellere Hanım Canım...
Ellere Vay Giymiş Pembe Şalvarı,
Sallanır Saçakları... Yerlere Vay.
Kalaylı Tas Yoğurdu...
Ellere Vay Seni Kimler Doğurdu...
Ellere Vay Seni Doğuran Ana...
Ellere Vay Bal İlen Mi Yoğurdu.
Ellere Vay Giymiş Pembe Şalvarı,
Sallanır Saçakları...Yerlere Vay.
Yoğurdun Üstü Kaymak...
Ellere Vay Olur Mu Yare Doymak...
Ellere Vay Yare Doydum Diyenin...
Ellere Vay Caizdir Boynun Vurmak...
Ellere Vay Giymiş Pembe Şalvarı,
Sallanır Saçakları...Yerlere Vay
Elazığ / Mehmet Özbek

359)- Yol Üstünde Dikili Taş
Yol Üstünde Dikili Taş, Ah Aman Amman Amman.
Bir Evde İki Kardaş, Sevdiğim Aman.
Biri Kaynım Olursa, Sevdiğim Amman.
Biri Bana Arkadaş, Sevdiğim Amman.
Gökten Zembil İniyor, Fırıl Fırıl Dönüyor.
Eskişehir / Mustafa Hoşsu

360)- Yol Ver Bana Çubuk Beli Geçeyim
Hey Hey Çekemedim Akça Kızın Göçünü, Of Of Göçünü,
Sırma Saçlar Bırak Dövsün Döşünü... Ah Kız Döşünü.
Gülüver De Görem Biyol Mercan Dişini, Of Of Dişini,
Yol Ver Bana Çubuk Beli Geçeyim... Ah Kız Geçeyim.
Hey Hey Yaylaların Yeli Soğuk Esmez Mi, Of Of Esmez Mi,
Sevdiğim De Rüyalara Girmez Mi... Ah Kız Girmez Mi.
Girmezse De Gönül Sana Küsmez Mi, Of Of Küsmez Mi,
Yol Ver Bana Çubuk Beli Geçeyim... Ah Kız Geçeyim
Muğla-Antalya

361)- Yol Ver Dağlar
Başı Duman Pare Pare,
Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana.
Gönül Gitmek İster Yare,
Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana.
Ömrümün Uzun Yolu,
Geçip Gitsem Yare Doğru.
Gözlerim Yas Dolu Dolu,
Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana.
Aşık Olmak Benim Kârım,
Çok Aradım Nazlı Yarim.
Dudu Dillim Sitemkârım,
Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana.
Karlı Dağlardan Esmedim,
Ben O Yare Hiç Küsmedim.
Daha Umudum Kesmedim,
Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana.

362)- Yoruldum Yorgunum
Yoruldum Yorgunum Fazla Gidemem
Neler Etti Kahır Beni Zulm Beni
Kolay Değil Ben Bu Derdi Çekemem
Zalimin Elinde Koydu Hal Beni
Arsız Değilidim Arsız Ettiler
Saldılar Gurbete Yurtsuz Ettiler
Yardan Ayırdılar Yarsız Ettiler
Şimdi Gizli Gizli Kınar El Beni
Akarsuyu Aşka Yaktı Yaradan
Ömür Bir Gün Gibi Geçti Aradan
İşte Geldim Gidiyorum Dünyadan
Oturmuş Bekliyor Kuru Sal Beni
Söz-Müzik:Muhlis Akarsu

363)- Yörük Ali
Su Dalma'dan Geçtin Mi? Soğuk Sular İçtin Mi?
Efelerin İçinde, Yörük De Ali'yi Seçtin Mi?
Hey Gidinin Efesi... Efesi Efelerin Efesi.
Su Dalma'nın Çeşmesi,Ne Hoş Olur İçmesi.
Yörük De Ali'yi Sorarsan Efelerin Seçmesi.
Hey Gidinin Efesi... Efesi Efelerin Efesi.
Cepkenimin Kolları, Parıldıyor Pulları.
Yörük De Ali Geliyor, Açıl Da Aydın Yolları
Hey Gidinin Efesi... Efesi Efelerin Efesi.

364)- Yörükler Yaylası
Yörük De Yaylasını Aman Yaylayamadım İmanım,
Divane Gönlümü Eğleyemedim.
Diyecek Sözümü De Aman Söyleyemedim İmanım.
Yaylamam Yaylanda Kar Olmayınca Vay
Eğlemem Gönlümü Yar Olmayınca Vay.
Yörük De Yaylasında Aman Süt Bakır Bakır İmanım,
Sevdiğim Güzelin Gözleri Çakır.
Güle De Bülbül Konmuş Aman Ne Güzel Şakır İmanım.
Yaylamam Yaylanda Kar Olmayınca Vay
Eğlemem Gönlümü Yar Olmayınca Vay
Ege Bölgesi / Osman Pehlivan

365)- Yüce Dağ Başında Bir Kuş Uçurdum
Yüce Dağ Başında Bir Kus Uçurdum
Ben Meylimi Bir Güzele Düşürdüm
Duydum Nazlı Yari Yad Eller Almış
Vallah Dostlar Ben Aklımı Şaşırdım
Yürü Güzel Yürü Yolundan Kalma
Her Yüze Güleni Dost Olur Sanma
Ölümden Korkup Da Sen Geri Dönme
Yiğidin Alnına Yazılan Gelir
Semah

366)- Yüce Dağ Başında Kamber Tay Olur
Yüce Dağ Başında Kamber Tay Olur
Korkarım Ki Emeklerim Zay'olur
Sevda Sevda Derler Üç Beş Ay Olur
Bizim Sevda Senesini Doldurur
Arkını Yaptım Da Suyu Akmıyor
Kahpe Felek Hiç Yüzüme Bakmıyor
Çok Yuva Bekledim Cücük Çıkmıyor
Boş Yuva Bekleyen Yoz Kuşa Döndüm
Şu Felekle Bir Oyuncak Oynadım
Oynadım Da Oyunumda Yenildim
Farzını Kıldım Sünnetinde Yanıldım
Beş Vakit Namazı Kılmışa Döndüm
Der Dadaloğlum Da Nedip N'etmeli
Sözlerimi Birem Birem Tutmalı
Mirasçıya Kalacak Malı N'etmeli
Üç Beş Oğlan Olmadıktan Geru
Dadaloğlu

367)- Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık,
Düşmüşem Derdine Olmuşam Aşık,
Ag Buğday Benizli Zülfü Dolaşık.
Dividim Kalemim Yazarım
Yar Bende, Oy Bende.
Aha Ben Gidiyom Sen Hemen Ağla
Dön Ağla Yar Ağla.
Yüce Dağ Başından İndiremedim,
Yönünü Yönüme Döndüremedim,
Bir Güzelin Aklını Kandıramadım.
Dividim Kalemim Yazarım
Yar Bende, Oy Bende.
Aha Ben Gidiyom Sen Hemen Ağla
Dön Ağla Yar Ağla.
Sivas

368)- Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar
Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar,
Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler
Annesinin Bir Tanesini Hor Görmesinler,
Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim.
Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim.
Annemin Yelkeni Olsa Açsa Da Gelse,
Babamın Bir Atı Olsa Binse De Gelse,
Kardeşlerim Yolları Bilse De Gelse.
Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim.
Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim.
Edirne / Kızlar Ekibi

369)- Yürü Bire Yalan Dünya
Yürü Bire Yalan Dünya
Yalan Dünya Değil Misin
Hasan İle Hüseyin'i
Alan Dünya Değil Misin
Ali Bindi Düldül Ata
Can Dayanmaz Bu Fırkata
Boz Kurt İle Kıyamete
Kalan Dünya Değil Misin
Tanrı'nın Arslanlarını Alıp
Düldül'ü Dağlara Salıp
Yedi Kere Issız Kalıp
Dolan Dünya Değil Misin
Bak Şu Kışa Bak Şu Güze
Ciğer Kebap Oldu Köze
Muhammet'i Bir Top Beze
Saran Dünya Değil Misin
Pir Sultan'ım Ne Yatarsın
Kumaş Çarhını Dönersin
Ne Konarsın Ne Göçersin
Duran Dünya Değil Misin
Pir Sultan Abdal

370)- Yürü Güzel Yürü Yol Alamazsın
Yürü Güzel Yürü Yol Alamazsın
Azrail Olsan Can Alamazsın
Hele Sen Dünyayı Kalbura Koysan
Benden Muhabbetli Yar Bulamazsın
Sular Olsam Yeraltından Akmayım
Yarim Senden Gayrisine Bakmayım
Eğer Senden Başkasına Bakarsam
Yedi Sene Döşeklerden Kalkmayım
Yörü Dilber Yörü Ömrümün Varı
Eridi Kalmadı Dağların Karı
Semah

371)- Yüz bin Mihnet İle Bir Bağ Yetirdim
Yüz Bin Mihnet İle Bir Bağ Yetirdim
Yemedim Meyvesin El Aldı Gitti
Ağlar Gözyaşımı Ceyhun Eyledim
Çalkandı Dünyayı Sel Aldı Gitti
Yüz Bin Dert Çekmişim Bin Dahi Gerek
Çok Ömür İster Ki Bir Dahi Görek
Yarim Elden Aldı O Zalim Felek
Hoyrat Dost Bağından Gül Aldı Gitti
Nazlı Yare Kem Haberim Geliptir
Dostlar Ağlar Düşmanlarım Gülüptür
Dediler Ki Dertli Emrah Ölüptür
Kimi Kazma Kimi Bel Aldı Gitti
(Ercişli) Emrah

372)- Zobalarında Guru Meşe Yanıyor
Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor Efem,
Yanıyor Ya Memed Ağam Da Üşümüş De Donuyor.
Boncuklu Gelin Ortalıkta Dönüyor Da Dönüyor,
Aslanım Da Efeler Vay Vay.
Gar Mı Da Yagıbda Yarengüme'nin Dağına Efem,
Memed Ağam Da Oturu Da Vemiş Efelerin Sağına.
Çıkam Ha Ben De Su Dağların Başına,
Aslanım Da Efeler Vay Vay.
Denizli Özay Gönlüm

373)- Zeytin Yağlı Yiyemem
Zeytin Yağlı Yiyemem Aman,
Basma Da Fistan Giyemem Aman.
Senin Gibi Cahile,
Ben Efendim Diyemem Aman.
Kaldım Duman İçi Dağlarda,
Sevgili Yarim Nerelerde.
Asmadan Üzüm Aldım,
Sapını Uzun Aldım.
Verin Benim Yarimi,
Annemden İzin Aldım.
Kaldım Duman İçi Dağlarda,
Sevgili Yarim Nerelerde.
Kara Üzüm Asması,
Yeşil Olur Yazması.
Ben Yarimden Ayrılmam,
Kara Yazı Yazması.
Kaldım Duman İçi Dağlarda,
Sevgili Yarim Nerelerde.

374)- Züleyha
Yaralı Bir Yaramaz, Sözlerinde Duramaz,
Sen Açtın Bu Yarayı, Hiç Kimseler Saramaz.
Züleyha Bekletme Ha, Züleyha Ağlatma Ha,
Züleyha Geç Kalma Ha,Züleyha’m Derdin Bana.
Ağlarım Gülenim Yok, Gözyaşım Silenim Yok,
Giderim Bu Ellerden, Dur Gitme Diyenim Yok.
Züleyha Bekletme Ha, Züleyha Ağlatma Ha,
Züleyha Geç Kalma Ha, Züleyha’m Derdin Bana
Giderim Gider Oldum, Aşkından Heder Oldum.
Züleyha Sen Gideli, Aşkından Beter Oldum.
Züleyha Bekletme Ha, Züleyha Ağlatma Ha,
Züleyha Geç Kalma Ha, Züleyha’m Derdin Bana.
Orta Anadolu

375)- Zülüf Dökülmüş Yüze
Zülüf Dökülmüş Yüze Aman,
Kaslar Yakışmış Göze Aman Aman.
Usandım Bu Canımdan Aman Aman,
Dert İle Geze Geze.
Bu Ellerde Gez Gayri Aman,
Kâtip Ol Da Yaz Gayri Aman Aman.
Bir Kazma Al Bir Kürek Aman Aman,
Mezarımı Kaz Gayrı.
Gün Doğdu Aştı Böyle Aman,
Gönüldür Coştu Böyle Aman Aman.
Sen Orada Ben Burda Aman Aman,
Ömrümüz Geçti Böyle.
Kırşehir

© İbrahim Şahin - Duisburg 2002